Flyktingarna, jobben och den ekonomiska politiken

Det här är ett gästinlägg av Rikard Forslid, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet.

På kort sikt är det ett överskuggande problem hur flyktingarna ska tas om hand och få tak över huvudet, men på lite längre sikt är frågan hur de ska komma i arbete. Om flyktingarna blir tillräckligt många kommer det att krävas strukturförändringar i näringslivet för att sysselsättningsgraden ska hållas uppe. Det blir då också viktigt att den ekonomiska politiken underlättar denna strukturförändring. [Read more…]

Låt ECB betala flyktingkrisen

Världsekonomin är i en besvärlig situation sen efter den stora krisen 2008. Tillväxten är svag samtidigt som både privat och offentlig sektor är djupt skuldsatta på de flesta håll. Att få igång tillväxten med hjälp av expansiv penningpolitik verkar inte riktigt fungera och samtidigt förefaller de låga räntorna ha den olyckliga bieffekten att blåsa upp tillgångspriserna. Inte minst är situationen besvärlig i eurozonen. [Read more…]

Har Angus Deatons forskning gjort avtryck i Sverige?

Nyligen kungjordes att ekonomipriset 2015 går till Angus Deaton för hans banbrytande forskning om konsumtion och välfärd. En intressant fråga är om Deatons forskning gjort något avtryck i Sverige. Priskommitténs vetenskapliga redogörelse innehåller ett antal referenser till verk av andra forskare än Deaton, dock inget om de svenska studier som gjorts. Det finns en del sådana studier gjorda, och detta inlägg redogör för några av dessa. [Read more…]

Vad forskar nationalekonomer om?

När jag 1998 läste mina första kurser i nationalekonomi var jag en obildad yngling som inte hade en aning om vad nationalekonomi var, förutom att nationalekonomer var ett gäng marknadsliberala ideologer förstås. Jag minns att jag funderade en hel del på varför min första mikrolärare hade Armanijeans, men vad personen sysslade på dagarna uppe på sitt kontor tror jag inte att jag överhuvudtaget funderade på eller visste något om. I en kommande antologi från Studentlitteratur (där Johanna och jag ingår i referensgruppen) är tanken att vi ska försöka råda bot på studenters eventuella okunnighet om nationalekonomers forskarvardag. [Read more…]

Ett bättre SCB: Tre förslag

Forskare lever på teoretiska kunskaper, tekniska färdigheter, kreativitet och inspiration. Samt på sina datamateriel. I och med våra omfattande och detaljerade register har svenska forskare i en bred uppsättning discipliner goda möjligheter att bedriva viktig och omdanande forskning. Tyvärr förvaltas den guldgruva som Sverige sitter på inte alltid på sätt som gynnar forskningen. [Read more…]

Flyktinginvandring för vår eller flyktingarnas skull?

Statsminister Stefan Löfven har upprepade gånger hävdat att invandring är nödvändig för att klara den framtida välfärden. Till exempel yttrade han i en debatt i P1 med Anna Kinberg Batra i förra veckan följande som svar på en fråga om flyktingkrisens betydelse för de offentliga finanserna:

“Om vi inte får människor in till Sverige från andra länder, då kommer vi snart att stå inför det här stora problemet  att vi har allt fler äldre som behöver trygghet för sin ålderdom och det ska arbetas ihop av allt färre unga som är i arbete.”

Eftersom statsministern med sådan tvärsäkerhet flera gånger upprepat detta påstående när flyktingkrisen kommit på tal, blev jag nyfiken att ta reda på vilken grund han har för påståendet. Lyckligtvis är detta snabbt avklarat med hjälp av de tio korta forskningssammanfattningar som nationalekonomen Joakim Ruist satt samman.  [Read more…]

Hur mycket mer än “dem” är “vi” värda?

Jag skriver idag på Svenska Dagbladets ledarsida om beräkningar som Dani Rodrik (Harvard University, länk) har gjort för att besvara följande fråga: ”Hur mycket mer måste en person i ett rikt land bry sig om sina landsmän jämfört med hur mycket hon bryr sig om människor i världens fattigaste länder för att nå slutsatsen att gränser bör vara stängda”. Mitt SvD-inlägg, ”Världens fattiga vinner på öppnare gränser”, kan läsas på SvDs hemsida. Här på Ekonomistas ger jag lite mer detaljerad information om Rodriks funderingar och beräkningar. [Read more…]

Blir man korrupt av att läsa nationalekonomi?

Det här är ett gästinlägg av Olof Johansson-Stenman, professor i nationalekonomi vid Göteborgs universitet, och Erik Mohlin, forskare i nationalekonomi vid Lunds universitet.

Blir man korrupt av att läsa nationalekonomi? Statsvetaren Bo Rothstein tycks mena att forskningen skulle visa att så är fallet. I ett långt brev till Kungliga Vetenskapsakademin (KVA), samt i en relaterad artikel på DN Debatt (11/10, 2015), argumenterar han för att KVA därför tills vidare bör upphöra med att dela ut Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till minne av Alfred Nobel. Vi kommer här inte att diskutera detta eller andra prisers existens, eller diskutera hur nu utbildningen i nationalekonomi skulle förbättras av att ekonomipriset avskaffades, utan endast fokusera på den bakomliggande frågan: Finns det verkligen vetenskapligt stöd för att man blir mer korrupt av att studera nationalekonomi? [Read more…]

Professor hit och professor dit

Det här är ett gästinlägg av Mats Persson, professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi på Stockholms universitet.

I senaste numret av tidskriften Ekonomisk Debatt (nr 6/2015) finns en intressant artikel om lundaekonomen Sven Rydenfeldt. Han disputerade 1954 på en tydligen ganska dålig avhandling i nationalekonomi, och det var (enligt artikelsförfattarna) uppenbart att han inte passade för forskning. Därför började han i stället ägna sig åt politisk opinionsbildning på högerkanten. [Read more…]

Angus Deaton får ekonomipriset 2015!

Ekonomipriset år 2015 går till den välkände skotske ekonomen Angus Deaton, verksam vid Princetonuniversitetet (läs mer på hans hemsida). Deatons forskning kretsar kring sambanden mellan konsumtion och välfärd, fattigdom och hälsa med tonvikt i utvecklingsekonomier. Han har gjort betydande bidrag inom framför allt det empiriska området och är högt respekterad för sin kunskap och sitt engagemang i angelägna samhällsfrågor. Vi på Ekonomistas anser att han är en mycket välförtjänt mottagare av ekonomipriset. [Read more…]