Ojämlikhet i nytt ljus: Hur prisskillnader mellan Tensta och Östermalm förändrar perspektivet

Påverkas inkomstfördelningen av lokala skillnader i priser på varor och tjänster? Studier av globala inkomstskillnader visar att låginkomstländer också har lägre prisnivåer, vilket höjer deras köpkraft och minskar den reala inkomstskillnaden. Samma analys skulle kunna göras inom ett land. Om priserna generellt sett är lägre i låginkomstområden blir de reala inkomstskillnaderna mindre än vad den officiella, nominella, inkomstfördelningen visar. Tyvärr vet vi inte mycket om lokala prisskillnaders betydelse för ojämlikheten. I detta inlägg diskuterar jag denna fråga och redovisar ett litet experiment där jag jämför inkomster och priser på tre lokalt tillhandahållna tjänster i två av Stockholms socioekonomiskt mest åtskilda…

Läs vidare

Ägt boende: Bra investering som minskar klyftorna

Att äga sin bostad har många fördelar för såväl ägare som samhället i stort. Ägda bostäder slits mindre än hyrda bostäder. Historiska data visar att bostadsägande har haft lika god långsiktig avkastning som aktier, men till endast halva risken. Länder med en hög andel bostadsägande hushåll har lägre förmögenhetsojämlikhet. Dessa resultat pekar på att när Sverige nu diskuterar hur bostadssituationen kan förbättras, bör fokus läggas på att öka självägande. Särskilt bör boendeformer som ägarlägenheter och småhus premieras.

Läs vidare