De gustibus est disputandum!

Nationalekonomer ägnar sig i (alltför?) stor utsträckning åt att rationalisera människors beteende. Till exempel meddelade Jonas häromveckan att det är rationellt att öka takten ju närmare man kommer tågstationen. Ibland är vi omedvetna om att vi gör ett rationellt val, men beter oss ändå rationellt för att vi haft möjlighet att lära genom egen och andras erfarenhet (se mitt favoritexempel från min egen forskning).  I en nyutkommen och mycket läsvärd bok argumenterar filosofen Daniel Hausman att något liknande tycks gälla nationalekonomisk forskning. [Read more…]

Hur beter du dig egentligen, skattebetalare?

Ekonomisk skatteforskning baseras på modeller där skattebetalare beskrivs reagera på ett förutsägbart sätt utifrån de skatter som läggs på dem. Men känner alla verkligen till vilken skatt de betalar? Har skatternas benämning någon betydelse för viljan att betala skatt? Vill alla alltid försöka betala så lite skatt som möjligt? Lärdomar från beteendeekonomisk forskning antyder att svaret på dessa frågor kanske inte är så givna som vi tidigare trott. [Read more…]

Kan kommunerna incitamentstyra?

Det finns all anledning att vara skeptisk till den incitamentsstyrning via lärarnas löner som Stockholm nyligen beslutat om: lärarnas uppdrag är bredare än resultaten på de nationella proven, systemet tar inte fullt ut hänsyn till att skolorna har olika förutsättningar1 och systemet stärker lärarnas incitament att rätta proven generöst. Risken är också stor att de bästa lärarna lämnar de svagpresterande skolorna vilket knappast hjälper eleverna där. Forskningen2 visar dessutom att det är svårt att uppnå positiva resultat med provbaserad incitamentstyrning av lärare. Min undran är dock främst om Stockholms stad centralt verkligen kan bestämma lönerna ute på enskilda skolor? [Read more…]

Är Europa redo för Grexit?

Att Grekland skulle lämna euron ses som allt troligare och vår svenske finansminister verkar anse att detta vore det bästa både för grekerna själva och för resten av Europa. Att öppna upp för ett land att lämna euron skulle dock i grunden förändra synen på eurons stabilitet och frågan är om systemen är lika redo att hantera detta som Anders Borg hoppas? Lika säkert som att en grekisk euroexit kommer att följas av ymniga garantier om att detta är enda gången något dylikt kommer att hända, lika självklart är det att trovärdigheten i sådana påståenden kraftigt devalverats; den gemensamma valutan har då visat sig inte vara mycket stabilare än en vanlig fast växelkursregim. [Read more…]

Regnskogsavverkning – en fråga om lokalpolitikers incitament

Skogsavverkning i tropikerna är ett av våra största samtida miljöproblem. Det finns två huvudanledningar till detta: dels står skogsavverkningen för ungefär 20 procent av de årliga utsläppen av växthusgaser (vilket är mer än hela den globala transportsektorn), dels för att tropiska skogsområden är världens kanske viktigaste områden för biologisk mångfald (se t ex IPCC rapporten 2007, eller Stern-rapporten). De flesta av de tropiska skogsområdena ägs och sköts av stater som delegerar faktiskt beslutsfattande till lokala byråkrater och politiker. Att kontrollera dessa är svårt vilket gör att oavsett vad stater kommer överens om kommer implementeringen av policy kring detta bestämmas av lokalpolitikers agerande. [Read more…]

Ständigt denna export

Regeringen har som bekant ambitionen att till 2015 dubbla exporten från 2010 års nivåer. Förutom att det i en marknadsekonomi kan tyckas underligt att ha denna typ av femårsplaner för produktionens komposition ter sig målet märkligt ur ett historiskt perspektiv. Under de senaste 40 åren har exporten ökat stadigt även om det gått lite upp och ner i takt med den globala konjunkturen. Förutom ett par år precis innan finanskrisen slog till har exportandelen aldrig varit så hög som idag. [Read more…]

En glad en, äter fem äpplen om dagen

Det är ett välkänt faktum att det finns ett starkt samband mellan fysisk hälsa och konsumtion av frukt och grönsaker. I en ny NBER-uppsats visas att det även verkar finnas ett påfallande starkt samband mellan välbefinnande (mätt med enkätfrågor på lite olika vis) och konsumtion av frukt och grönt. De som är gladast äter ca 5 till 8 portioner (à 80 gram) frukt och grönsaker per dag. Uppsatsförfattarna är väldigt noga med att påpeka att de inte har påvisat ett orsakssamband mellan konsumtion av frukt och grönt och välbefinnande. Därför bör du nog avvakta de randomiserade studier författarna förordar innan du kastar dig iväg för att länsa fruktkorgen i lunchrummet.

Stefan Fors: Blir vi sjuka av inkomstskillnader?

I det här gästinlägget recenserar Stefan Fors, forskare vid Ageing Research Center, Karolinska Institutet, den nyutkomna boken Blir vi sjuka av inkomstskillnader? En introduktion till sambanden mellan inkomst, ojämlikhet och hälsa (Studentlitteratur) som skrivits av Andreas Bergh, Therese Nilsson och Daniel Waldenström.

Det finns en skröna äldre sociologer brukar berätta för sina yngre kollegor som går ut på att ett amerikanskt universitet lyser ut en tjänst för en enarmad professor i sociologi. Anledningen till denna märkliga specifikation är dock inte, som man lätt skulle kunna tro, att universitetet tillämpar någon komplicerad form av positiv särbehandling av fysiskt handikappade. Formuleringen ska istället förstås som ett försök att slippa veliga sociologer som vägrar positionera sig (”on one hand […], on the other hand […]”).

[Read more…]

Per Krusell: Psykologi som förklaringsfaktor: en fallstudie

Det här är ett gästinlägg av Per Krusell, professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi på Stockholms universitet.

Många, med mig, har fortfarande 4-4-matchen på näthinnan. Jag såg den utomlands, på en bar i Bryssel. En helt fantastisk upplevelse. Så vad var det som egentligen hände på Olympiastadion i Berlin i tisdags?

Man vill ju förstå. Men rent allmänt också läsa om det hela, för att ”njuta kollektivt” om inte annat, speciellt jag som inte hade svenskar omkring mig just då. Så på vägen hem läste jag både Aftonbladet och Expressen, som båda hade ca 15 sidor BARA om matchen. Lägg till det att jag läst en hel del på nätet och sett och hört Anna Pohjonen som satt i en TV-soffa och pratade om matchen. Så när det gäller förståelsen, vad erbjöd all min läsning? [Read more…]

Läsvärt

1. Vill du förstå och kunna förklara finanskrisen? Gorton och Metrick ger läsanvisningar. (Gratisversion)

2. Artiklar från VoxEU om bankunionen samlade i en e-bok.

3. Den intresserade kan även läsa denna e-bok från CEPR om den europeiska banksektorn. [Read more…]