Gästinlägg: Dags att låna!

I detta gästinlägg argumenterar David Domeij och Tore Ellingsen, båda verksamma vid Handelshögskolan i Stockholm, för att Sverige på kort sikt bör bryta mot det finanspolitiska ramverk genom att på så sätt nå inflationsmålet. På längre sikt bör ramverket ändrats så att inte statsskulden blir alltför låg. Som bonusmaterial ger författarna även sin förklaring till den globala krisen och förslag till dess lösning.
[Read more…]

Kan vi lita på forskningsresultat?

Idag publicerar Science resultaten från ett ambitiöst forskningsprojekt där cirka 270 forskare (framförallt psykologer, men även de svenska nationalekonomerna Anna Dreber Almenberg, Eskil Forsell, Emma Heikensten och Magnus Johannesson) har gått samman för att replikera 100 experimentella studier inom psykologi. Bakgrunden är att det särskilt inom socialpsykologin funnits en oro för utbredd användning av tveksamma forskningsmetoder, vilket bland annat aktualiserats av ett öppet brev undertecknat ekonomipristagaren Daniel Kahneman och i samband med avslöjandena av Diedrik Stapels omfattande forskningsfusk. [Read more…]

Nathan Rosenberg (1927-2015)

En av efterkrigstidens stora forskare inom ekonomisk historia och entreprenörskap, Nathan Rosenberg, har gått bort vid 87 års ålder. Rosenbergs var verksam vid Stanforduniversitet och hans forskning berörde framför allt frågor om betydelsen av teknologisk utveckling för ekonomisk tillväxt och vilken roll institutioner, lärande och risktagande spelar i denna process. [Read more…]

Konferens om korruption

På måndag och tisdag nästa vecka (31 augusti -1 september) ordnar SITE – denna gång tillsammans med nätverket aswede – sin årliga akademiska konferens. Efter förra årets mycket lyckade tillställning på temat “Economics of Inequality“, med huvudtalare som Branko Milanovic, Richard Freeman och Anders Björklund, är det väldigt roligt att kunna följa upp med ännu ett intressant forskningsfält och minst lika namnkunniga deltagare. [Read more…]

Ökad specialisering med ökad invandring

Eftersom alla diskuterar invandring måste naturligtvis även denna blogg lämna sitt bidrag. En viktig aspekt är hur invandring påverkar arbetsmarknaden för dem som redan bor i landet. Detta är en fråga som studerats flitigt av nationalekonomer som George Bojas och David Card. Förutom att det inte verkar råda något konsensus kring frågan så är ett problem att mycket av denna forskning rör USA vilket gör att resultaten kan vara svåra att översätta till svenska och skandinaviska förhållanden. Det var därför intressant under Nationalekonomiska föreningens årsmöte i juni ta del av en studie baserad på danska data.  [Read more…]

Missvisande om globalt resursutnyttjande

Det här är ett gästinlägg av John Hassler och Per Krusell, båda professorer i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi på Stockholms universitet.

Idag, dvs. torsdagen den 13/8, är det Earth Overshoot Day. Begreppet är skapat av en organisation som heter Global Footprint Network och som, stödd av WWF, på ett noggrant sätt räknat ut ett aggregerat mått på den globala bioproduktionskapaciteten och relaterat denna till användningen. Det är med andra ord ett väldefinierat mått på en typ av global hållbarhet. Vi anser att hållbarhetsfrågor är oerhört viktiga och att de länge försummats, speciellt av ekonomer. Dock utgör just begreppet Earth Overshoot Day ett exempel på att det krävs större eftertanke när hållbarhetsmått definieras. Mer allmänt skulle vi önska att måtten ger vägledning om hur hållbarhetsproblemen kan bemötas med ekonomisk politik och även på denna punkt antyder beräkningarna bakom Earth Overshoot Day fel väg. [Read more…]