Etnisk heterogenitet och välfärdsstatens storlek

I oktober 2015 höll Nordic Economic Policy Review en konferens i Helsingfors på temat ”Vart är den nordiska modellen på väg?” Nu har uppsatserna från konferensen publicerats. Bland dem finns ett bidrag där jag diskuterar vilka konsekvenser som ökad etnisk heterogenitet kan få för den nordiska modellen med dess omfattande omfördelning av ekonomiska resurser mellan medborgare. [Read more…]

Nordic Economic Policy Review om välfärdsstatens framtid

Häromveckan publicerades ett nytt nummer av Nordic Economic Policy Review (NEPR) med temat “Whither the Nordic Welfare Model?” Tidskriften initierades av de nordiska finansministrarna 2009 med målsättningen att “göra aktuell ekonomisk-politisk forskning mer tillämplig för beslutsfattare och att främja en bredare diskussion om ekonomisk-politiska frågor i de nordiska länderna”. [Read more…]

Prognosmarknaden just nu: Clinton mot Trump eller Rubio

Även om opinionsundersökningarna i USA just nu (februari 20196) visar nästan dött lopp mellan Hilary Clinton och Bernie Sanders medan Donald Trump leder skyhögt, ges en helt annan bild av den politiska prognosmarknaden där folk köper och säljer värdepapper som endast ger betalning ifall en viss kandidat vinner sitt partis presidentvalsnominering. De senaste priserna på dessa marknader visar att Clintons segerchans står i över 80 procent medan Trump leder knappt över Mark Rubio. Och dessa marknader brukar i slutändan få rätt. [Read more…]

Ytterligare en viktig rapport från ESO

Expertgruppen för Studier i Offentlig Ekonomi, ESO, släppte idag ytterligare en rapport om den svenska ekonomin. Denna gång om sjukskrivningar, hur vi kan förstå dem och agera för att de ska minska. ESO ger årligen ut ett antal genomarbetande undersökningar som utgör ett viktigt komplement till regeringens utredningar och intresseorganisationernas rapporter eftersom de skrivs av akademiskt verksamma forskare. Det kan vara värt att påminna om att ESO behövs i det svenska utredningslandskapet, eftersom ESO ju lades ned av regeringen för drygt tio år sedan på oklara grunder, och det vore olyckligt om så skedde igen. [Read more…]

Dags att anmäla sig till den nationella konferensen i nationalekonomi

I höst arrangeras den femte nationella konferensen i nationalekonomi. Denna gång står Göteborgs universitet och dess nationalekonomiska institution som lokala värdar medan Nationalekonomiska Föreningen står som huvudarrangör. Forskare är välkomna att skicka in bidrag till konferensen senast 13 maj. [Read more…]

Går det allt sämre för pojkar i skolan?

Det finns en föreställning om att pojkarna presterar allt sämre i skolan jämfört med flickor. En förklaring som ibland framförs är att skolans pedagogik är sämre anpassad till stökiga pojkar än till stillsamma flickor, en annan är att betygssystemets krav på verbal förmåga gynnar flickor. Ytterligare en är att pojkars större benägenhet att spela dataspel kan ligga bakom den utveckling som många tycker sig se. Föreställningen att det går allt sämre för pojkarna kan dock behöva konfronteras med data.
[Read more…]

Ökad kvalitetstidsojämlikhet

Åsikterna om huruvida stora löne- och/eller förmögenhetsskillnader mellan människor i ett samhälle är bra eller dåligt går vitt isär. Enigheten är större när det gäller att hårt arbete bör löna sig: såväl de som förespråkar mer som de som förespråkar mindre ekonomiska skillnader i samhället tycker att en hög mobilitet är bra. Den som jobbar smart och hårt bör alltså klättra uppåt medan den latare bör trilla nedåt. Även om det är oklart om det verkligen är så, så  verkar den allmänna uppfattningen vara att denna mobilitet i samhället har minskat. Och många blickar mot barns uppväxtvillkor för en förklaring. [Read more…]