Fjärde nationella konferensen i nationalekonomi

Den 25-26 september 2014 ägde den fjärde nationella konferensen i nationalekonomi rum i Umeå. Resultatet var mycket lyckat. Under två dagar diskuterades forskning, samhälle och politik av nationalekonomer från landets samtliga större lärosäten. Den fjärde Assar Lindbeck-medaljen delades ut under fantastisk musikalisk inramning och mötet avslutades med ett panelsamtal om kunskap och kreativitet. [Read more…]

Svenskarna tror att de är fattigare (jämfört med andra) än vad de faktiskt är

Idag publicerar jag, tillsammans med Mounir Karadja och David Seim en ny studie som working paper på Institutet för Näringslivsforskning idag. Där finner vi att en övervägande majoritet av svenskarna tror att de är fattigare, jämfört med andra, än vad de faktiskt är. När de informeras om detta ändras deras politiska åsikter åt höger. [Read more…]

Årets Assar Lindbeck-medalj till Mariassunta Giannetti

Under den pågående nationella konferensen för landets nationalekonomer delades idag Assar Lindbeck-medaljen till bästa nationalekonom under 45 års ålder ut. Årets pristagare är Mariassunta Giannetti, professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. [Read more…]

Avslöjande intervju med Karolina Ekholm om Riksbankens inflationsprognoser

[English]

I en utförlig intervju med Nyhetsbyrån Direkt avslöjar vice riksbankschef Karolina Ekholm hur Riksbankens justeringar av modellprognoserna gjort att inflationsprognoserna blivit tendentiösa och systematiska överskattningar av inflationsrisken. Hon påpekar också att jag varnade för systematiska överskattningar och reserverade mig explicit mot inflationsprognosen från och med december 2012. Det var allså ingen hemlighet på Riksbanken att det var problem med prognoserna.  [Read more…]

En ljusning i framtidens registerforskning

Vår kunskap om hur det svenska samhället ser ut, hur medborgarna mår eller hur den förda politiken påverkar oss bygger i hög grad på information som forskare hämtat från olika administrativa registerdatabaser som byggts upp inom den offentliga sektorn. Men i takt med att registren byggts ut och deras informationspotential förstärkts har kraven på ett förbättrat integritetsskydd växt sig starkare. Regeringen tillsatte därför en utredning om registerforskningens ramar och i somras blev utredaren Bengt Westerberg färdig. Resultatet heter Unik kunskap genom registerforskning och innehåller, förutom en omfattande översyn av den svenska registerforskningens förutsättningar, ett antal förslag som om de vinner gehör hos politikerna kan utgöra viktiga pusselbitar i byggandet av en stärkt framtida svensk forskningsinfrastruktur. [Read more…]

Felaktig beskrivning av debatten om bostadspriserna, skulderna och penningpolitiken

I Ekonomisk Debatt nr 5 2014 har Roland Andersson en intressant artikel, ”Perspektiv på bostadspolitiken” (s. 70-76). Men det korta avsnittet ”Risker för en bostadsbubbla” (s. 75), inklusive hänvisningarna till mina bidrag, innehåller tyvärr så många fel att jag känner mig tvungen att rätta dem, för att förhoppningsvis undvika att missförstånd sprider sig.  [Read more…]

Uppdrag Granskning om “Jobb-bluffen” – oklart och missvisande

Uppdrag Gransknings program “Jobb-bluffen” onsdag kväll den 10 september gick i stort sett ut på att alla aktörer – regeringen, socialdemokraterna, LO, TCO, Riksbanken och Konjunkturinstitutet – istället för att verka för “full sysselsättning” okritiskt accepterar beräkningar av en “jämviktsarbetslöshet” på 6,8 procent, under vilken nivå arbetslösheten inte skulle kunna sjunka utan att inflationen skulle ta fart. Uppdrag Granskning har rätt i att 6,8 procents arbetslöshet knappast kan kallas full sysselsättning. Men det var mycket som oklart och missvisande i programmet. [Read more…]

En historia om ett valmanifest

Som redovisades i onsdags har vi på Ekonomistas enats om ett valmanifest som alla sex skribenter står bakom. Förslagen är inte särskilt kontroversiella (utom möjligen att vi föreslår att hyresregleringen slopas). Men att få fram ett förslag tog lång tid och föregicks av stort huvudbry. Diskussionerna inleddes i början av april (alltså för 5 månader sedan). Men snabbt framgick det att det, i dagens politiserade klimat, kändes riskfyllt for de flesta av oss att officiellt skriva under på olika åsikter. [Read more…]

Ekonomistas valmanifest

Inför valet 2010 satte Jonas samman ett nationalekonomiskt valmanifest med förslag som han trodde att en stor del av nationalekonomkåren skulle kunna ställa sig bakom. Inför det stundande valet har vi i stället satt ihop ett valmanifest med förslag som vi alla sex skribenter faktiskt står bakom. [Read more…]

Stockholmshushållens förväntningar om bostadsmarknaden

[Uppdatering kl 11:40: På grund av ett okänt fel har läsare med Internet Explorer tidigare bara sett en del av detta inlägg, och tyvärr inte slutsatserna i punkterna 1-6. Nu är felet rättat.]
Konsultbyrån Evidens har tidigare publicerat läsvärda rapporter om argumenten för och emot en bostadsbubbla och om hushållens skuldsättning och bostadsmarknaden. Förra veckan publicerade Evidens en ny läsvärd rapport, “Är hushållens förväntningar på bostadsmarknaden orealistiska?”, med resultatet av en enkätundersökning bland hushåll i Stockholmsregionen om deras förväntningar om bostadsmarknaden och framtida priser och räntor.  [Read more…]