Vill politiker verkligen ha den förda politiken utvärderad?

Det här är ett gästinlägg av Eva Mörk, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet och fd skribent på Ekonomistas.

Igår (29/5-2013) beslutade riksdagen om en ändring i Socialtjänstlagen som bland annat innebär att en så kallad jobbstimulans införs i det ekonomiska biståndet. Förslaget innebär att 25 procent av inkomst från anställning inte beaktas när personers biståndsbehov beräknas givet att de tagit emot ekonomiskt bistånd under sex månader. Ett problem med förslaget är dock att man inte har funderat igenom hur jobbstimulansen ska utvärderas trots att den Ds som berett ärende tydligt skriver att detta är viktigt. [Read more…]

Ryssland – ännu ett steg i fel riktning

De senaste åren har det sammanlagda intrycket av vad som händer i Ryssland tyvärr varit att mycket är på väg i fel riktning. Korruptionen har ökat (från redan höga nivåer), valresultat har manipulerats, politisk opposition hotas av fängelse, och senaste månaderna har det dykt upp svårbegripliga krav på att vissa organisationer med utländska kontakter ska registrera sig som “foreign agents” (ett uttryck som på ryska har en landsförrädarkonnotation).

I går kom ytterligare en nyhet som förstärker denna bild. [Read more…]

Penningpolitiska spörsmål

Martin Flodéns nya jobb som vice riksbankschef innebär att vi här på Ekonomistas inte lägre kan konsultera honom i penningpolitiska spörsmål. Därför kommer ni läsare tills vidare få fylla denna roll och försöka uthärda våra lekmannamässiga penningpolitiska funderingar. Gissningvis kommer Martin inte ens drista sig till att under pseudonym korrigera uppenbara felaktigheter i kommentarsfältet.

Har Riksbanken en onödigt kompetent ledning? Riksbanken har givits ett stort mått av oberoende för att skydda oss mot politikernas ständiga frestelse att föra en alltför expansiv penningpolitik. Riksbanken har som mål att försöka hålla inflationen runt två procent, men det är inte lika viktigt att de håller sig nära två procent — det viktigaste är att de på ett trovärdigt sätt kan garantera att inte föra en alltför expansiv politik. [Read more…]

Rapport från Finanspolitiska Rådets konferens

Förra veckan presenterade Finanspolitiska Rådet sin rapport för år 2013. På den efterföljande konferensen diskuterades rapporten av tre inbjudna kommentatorer och en engagerad publik. Flera intressanta frågor togs upp och i detta inlägg återges några av dessa. [Read more…]

Konsumtion som indikation på skatteflykt

I ett tidigare inlägg noterades att en del av bevisningen i ett antal stora korruptionsfall som kartlagts av Financial Action Task Force bestod av uppgifter om konsumtion som var svår att få ihop med de anklagade politikernas inkomster. Zambias tidigare president Frederick Titus Chiluba hade betalat en enskild skräddare mer än fem gånger hans sammanlagda officiella lön under hela hans tid som president. I ett annat fall noteras att en politiker “[in] a single two-day period [.] made payments of USD 80 000 to Gucci and USD 51 000 to Dolce & Gabbana, and [had] a Paris-based shopping spree in which the [politician] bought 30 designer suits.” [Read more…]

Martin blir vice riksbankschef!

Idag kom beskedet vi övriga på Ekonomistas fruktat: Martin Flodén (hemsida) blir ny vice riksbankschef tillsammans med Cecilia Skingsley. Även om det innebär ett stort avbräck för bloggen så gratulerar vi och önskar Martin (och Cecilia) lycka till med detta viktiga jobb. Den som vill skaffa sig en uppfattning om hur Martin resonerar kring olika frågor kan med fördel klicka på denna länk och läsa hans inlägg.

Flash! Billigare att utbilda barn till högutbildade!

Tidningen Dagens Samhälle har nyligen presenterat en rankinglista över Sveriges skolkommuner. Rankingen som visar att Täby, följd av Danderyd och Lidingö, är Sveriges bästa skolkommun väcker en hel del frågor och det finns all anledning att ifrågasätta undersökningen. [Read more…]

Dags för europeiska personnummer

Europa blir alltmer integrerat. Vi arbetar, studerar, blir sjuka, föder barn, sparar pengar och äger hus i andra europeiska länder allt oftare. Men trots denna nya verklighet är ländernas välfärdssystem och deras finansiering fortfarande djupt rotade i nationalstaten. Särskilt tydligt syns detta i att medborgarnas identifiering i systemen, person- eller socialförsäkringsnumren, är nationella och inte länkade mellan länder. I förlängningen urholkar denna avgränsning människors rätt till ersättning och även staters möjlighet att beskatta. Ett nytt system för europeiska personnummer skulle lösa många av dessa problem. [Read more…]

Hur och när skulle överskottsmålet överges?

Jag skrev nyligen om överskottsmålets framtid, ett ämne som just nu debatteras flitigt. Om målet överges, hur och när bör det då ske?

Ett av överskottsmålets syften har varit att stärka de offentliga finanserna inför kommande demografiska utmaningar. Om överskottsmålet ändras till ett balansmål kommer [Read more…]

Läsvärt vecka 19, 2013

1. Biografi om Albert O Hirschman recenseras. Samhällsvetargigant som avskydde att undervisa.

2. Dani Rodrik ogillar nationalekonomers slentrianmässiga marknadsliberalism, bristande institutionella och historiska kunskaper, men gillar en del annat.

[Read more…]