Är bostadscurling en folksport?

Det här är ett gästinlägg av Per Krusell, professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi på Stockholms universitet.

Jag har tidigare skrivit om sport här på Ekonomistas (fotboll) och här kommer ytterligare en sportanalys, nämligen om curling. Curling är en fascinerande idrott. En idrott som faktiskt många svenskar följer regelbundet, speciellt under OS då Sverige ju brukar misslyckas i de flesta andra sporter. Men för mig har curlingen nyligen fått en ny betydelse, då jag börjat fundera på dess potentiellt viktiga roll för vår ekonomi. [Read more…]

Perspektiv på svensk beskattning av höga arbetsinkomster

I senaste numret av Ekonomisk debatt skriver Lennart Flood en mycket bra artikel om beskattning av arbete med fokus på beskattning av höga inkomster. Med utgångspunkt i teorin om optimal beskattning och vad vi vet om elasticiteten i skattebasen ger han en god bild av forskningsläget och hur det relaterar till svenska förhållanden. Kontentan är att om man ska ha ett högt skatteuttag så kräver detta relativt höga skatter för alla, snarare än kraftig progressivitet. Hur höga skatterna ska vara och hur mycket progressivitet beror på vad man vill uppnå och vad man tror om elasticiteten, alltså hur människors beslut (om arbete, utbildning etc.) påverkas av skatten. Det är i skattningen av denna elasticitet som uppfattningarna går mest isär. [Read more…]

Flyktingveton: Vad är det kommunerna smiter ifrån?

Det här är ett gästinlägg av Niklas Bengtsson är forskare vid nationalekonomiska institutionen vid Uppsala universitet.

Det har pratats mycket om utplaceringen av asylsökande i Sverige. Den kommunala fördelningen av nyanlända är en av få konkreta åtgärder i migrationsfrågan som Stefan Löfvén gett uttryck för på sistone, och det har gett avtryck i den mediala debatten. Ett par dagar efter talet på medborgarplatsen lanserade Aftonbladet en kampanj för att belysa den ”orättvisa” fördelningen av flyktingar i landet. Folkpartiet sällar sig nu till regeringens linje och vill införa flyktingkvoter för kommuner (eller ”ta bort det kommunala flyktingvetot”, som det har kallats). [Read more…]

Boktips: Ojämlikhetens anatomi

Förra året utkom Per Molander med boken ”Ojämlikhets anatomi” (Weyer förlag). Hur inkomster och förmögenheter skapas och hur deras fördelning mellan samhällets invånare ser ut och bestäms har alltid intresserat ekonomer. Sedan Thomas Pikettys bok Capital in the Twenty-First Century publicerades har dock diskussionerna intensifierats. På så sätt kunde knappast Molanders bok ha publicerats mer lägligt: Nu blir den ytterligare ett inlägg i den dagsaktuella debatten om ekonomisk jämlikhet och ojämlikhet. Jag diskuterar boken i senaste numret av tidsskriften Ekonomisk Debatt. Som jag skriver där så tycker jag att mycket saknas i Molanders verklighetsbeskrivning. Till exempel så ligger fokus uteslutande på det relativa perspektivet (tjänar en viss person mer eller mindre än andra?) på ett sätt som gör att det som är långt viktigare för de flesta människor (absolut inkomst, levnadsstandard och välfärd snarare än relativ) försvinner helt. Trots det är boken definitivt läsvärd – och den är dessutom föredömligt kort och kärnfull.

Ineffektiv generös flyktingpolitik

Den senaste veckan har jag likt många andra drabbats av översvallande känslor inför de stora flyktingströmmarna och människorna som dör på vägen mot Europa. Medkännande med flyktingarna, maktlöshet och ilska över krigets fasor har blandats med frustration över förvirringen både hos mig själv och i den offentliga debatten. Jag gick till demonstrationen på Medborgarplatsen vars syfte jag inte riktigt förstod. Där talade Stefan Löfven och meddelade att Sveriges flyktingpolitik ligger fast. Hur jag än vrider och vänder på saken kan jag dock inte komma på något sätt att försvara Sveriges nuvarande linje i flyktingpolitiken. [Read more…]

Vad händer med Kinas ekonomiska tillväxt?

Den senaste tiden har utvecklingen i Kina varit mer i fokus än vanligt (och det vill inte säga lite). De kinesiska börserna har fallit kraftigt sedan juni och Shanghaibörsens fall på 8 procent två dagar i rad häromveckan har placerat utvecklingen bland de stora börskrascherna.  [Read more…]

Slutet på den amerikanska drömmen?

Hillary Clinton, Donald Trump, Jeb Bush och alla de andra som gärna vill se sig själva USAs nästa president talar ofta och gärna om den amerikanska drömmen och om hur just de är bäst skickade att försvara den. Och enligt en ny studie i Psychological Science av John Chambers (Saint Louis University) verkar det definitivt som att den amerikanska drömmen kan behöva ett starkt försvar: färre amerikaner än någonsin som köper idén om att hårt arbete är vägen till framgång. [Read more…]