Replik på Roland Paulsens grundlösa alarmism om svenska pensioner i artikel på DN Kultur

I detta inlägg kommenterar Andreas Bergh och jag en artikel av sociologen Roland Paulsen, ”Svenskarnas passivitet inför den arroganta ekonomiska politiken är obegriplig” (DN den 13 mars). Vi skickade vår kommentar till DN Kultur men ingen svarade på över en vecka och när vi till sist fick tag i DNs kulturchef Björn Wiman meddelade han att vår text blivit för gammal (!) för att publicera. Vi publicerar nu texten på Ekonomistas istället.

[Read more…]

Ojämlikhet i nytt ljus: Hur prisskillnader mellan Tensta och Östermalm förändrar perspektivet

Påverkas inkomstfördelningen av lokala skillnader i priser på varor och tjänster? Studier av globala inkomstskillnader visar att låginkomstländer också har lägre prisnivåer, vilket höjer deras köpkraft och minskar den reala inkomstskillnaden. Samma analys skulle kunna göras inom ett land. Om priserna generellt sett är lägre i låginkomstområden blir de reala inkomstskillnaderna mindre än vad den officiella, nominella, inkomstfördelningen visar. Tyvärr vet vi inte mycket om lokala prisskillnaders betydelse för ojämlikheten. I detta inlägg diskuterar jag denna fråga och redovisar ett litet experiment där jag jämför inkomster och priser på tre lokalt tillhandahållna tjänster i två av Stockholms socioekonomiskt mest åtskilda stadsdelar: Tensta och Östermalm.

[Read more…]

Nytt nummer av Ekonomisk Debatt om anonymitet i sociala medier, introduktionsprogram för flyktingkvinnor och pensionärernas inkomster

Nationalekonomiska Föreningen som samlar svenska nationalekonomer ger ut tidskriften Ekonomisk Debatt. I det senaste numret (nr 2, 2023) samlas artiklar om en rad aktuella ämnen. Medlemmar i föreningen får tidskriften i tryckt format, men artiklarna kan även laddas ned på tidskriftens hemsida.

[Read more…]

Ägt boende: Bra investering som minskar klyftorna

Att äga sin bostad har många fördelar för såväl ägare som samhället i stort. Ägda bostäder slits mindre än hyrda bostäder. Historiska data visar att bostadsägande har haft lika god långsiktig avkastning som aktier, men till endast halva risken. Länder med en hög andel bostadsägande hushåll har lägre förmögenhetsojämlikhet. Dessa resultat pekar på att när Sverige nu diskuterar hur bostadssituationen kan förbättras, bör fokus läggas på att öka självägande. Särskilt bör boendeformer som ägarlägenheter och småhus premieras.

[Read more…]

Daniel Spiro: Är EU:s höga pris på utsläppsrätter bra eller dåliga nyheter?

Priset på utsläppsrätter för koldioxid har stigt dramatiskt de senaste åren. I detta gästinlägg diskuterar Daniel Spiro, docent i nationalekonomi vid Uppsala Universitet, huruvuda detta högre pris är ljuset i tunneln eller faktiskt dåliga nyheter.

[Read more…]