Obligationsmarknaden i Sverige: En historisk överblick

En ny studie presenterar ny statistik om obligationsmarknadens utveckling under de senaste två seklerna. Hur viktiga var obligationslån i Sveriges industrialisering på 1800-talet? Har utländskt kapital varit betydelsefullt? Vilka har varit de största låntagarna i Sverige om man jämför stat, kommuner, finansbransch och företag? Utifrån studiens nya data kan lärdomar dras som har relevans även får vår tid.

[Read more…]

Ny historisk statistik från Riksbanken

Nyligen presenterade Riksbanken en ny volym i serien Historisk monetär och finansiell statistik för Sverige. Denna tredje volym innehåller tidsserier över bankerna, obligationsmarknaden, nationalförmögenheten och bostadspriser i Stockholm sedan 1400-talet. Hela boken och alla data kan laddas ned fritt från bankens hemsida.

[Read more…]

Elpriser, frihandel och industripolitik

I ett tidigare inlägg diskuterades elpriserna utifrån ett handelsteoretiskt perspektiv. Det är uppenbart att handelshinder är det enda som kan få svenska elpriser att avvika från omvärldens och sådana hinder uppstår när kablarna till kringliggande elsystem nått sitt kapacitetstak. För en given kabelkapacitet är det lika uppenbart att en större inhemsk produktion gör att elexporten oftare slår i taket, med lägre inhemska priser som följd. Mindre uppenbart är varför så många framstår som frihandelsmotståndare just på elområdet.

[Read more…]