Faran med tidiga ställningstaganden

I brist på andra brännande frågor väcktes igår frågan om rösträttsåldern inte borde sänkas till 16 år. Argumentet som framförs är att dagens 16-åringar är kapabla och mogna nog att ta det ansvar rösträtten innebär. Det är också frågan om ansvar, kompetens och mognad som dominerar de överlag kritiska kommentarerna till förslaget. Ett annat perspektiv på frågan lyfts i studie av Sendhil Mullainathan och Ebonya Washington som för några år sedan fann att det faktum att man lagt sin röst på en kandidat gjorde en mer positivt inställd till denna i framtiden. [Read more…]

Robert W. Fogel, 1926–2013

Som tidigare meddelats har den amerikanske ekonomhistorikern Robert W Fogel gått bort vid 86 års ålder. Fogel var fram till sin död verksam vid University of Chicago, där han arbetat sedan 1960-talet. Fogel arbetade med en rad frågor, bland annat slaveriets ekonomi, järnvägsutbyggnadens betydelse och på senare år demografisk utveckling, och belönades 1993 med Riksbankens pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. [Read more…]