Läsvärt vecka 48

1. Finansmarknadsanomalier till trots: Tim Harford om den effektiva marknadshypotesen och hur svårt det är att är slå marknaden.

2. Ambitiös artikel om lärarutbildningen och lärarkårens förändrade rekryteringsbas.

3. Robert Solow om Hayek, Friedman och en pragmatisk liberalism.

4. Två amerikanska statsvetare recenserar Krugmans och Stiglitz nya böcker om krisen och ojämlikhetens effekter

Återinför kanske inte adelsväsendet!

För ett tag sedan föreslog jag här på Ekonomistas att adelsväsendet borde återinföras. Mitt huvudargument var att att fler icke-monetära belöningar skulle kunna leda till en jämnare inkomstfördelning, men jag var inte särskilt tydlig med hur detta skulle gå till. Ett exempel på detta ges dock i en studie av nationalekonomen Linus Siming. Siming visar att ordensväsendets upphörande 1974 innebar att de företagsledare som fått Vasaorden fick sämre betalt än motsvarande företagsledare som (ännu) inte fått denna utmärkelse. Linus drar slutsatsen att borttagandet av möjligheten att få Vasaorden krävde kompensation i form av högre monetära ersättningar. Detta tyder på att den jämlikhetssträvan som låg bakom avskaffandet ordensväsendet kan ha haft rakt motsatt effekt och ökat inkomstojämlikheten! [Read more…]

Avdrag för privatundervisning: dyrt och ojämlikt

Idag publicerar jag nedanstående artikel om RUT-avdraget för privatundervisning på SvD Brännpunkt. Texten nedan är identisk med den i SvD men den innhåller länkar till diverse relevant material.  [Read more…]

Avveckla SADEV men utveckla biståndsutvärderingen!

På dagens SvD Brännpunkt skriver ekonomerna Andreas Madestam och Jakob Svensson om varför biståndsutvärderingsmyndigheten SADEV bör läggas ned. De menar att myndigheten inte lyckats spela den roll som förväntades och att det därför är bäst att avveckla myndigheten. Deras sammanfattning fångar huvuddragen i den kritik som tidigare kommit ifrån t ex Statskontorets rapport från i maj:

 I stället för att finnas med på planeringsstadiet av biståndsprogram, en förutsättning för en rätt genomförd utvärdering, har Sadev i efterhand undersökt biståndets interna processer. Värdet av detta arbete återspeglas i hur många av Sadev:s rapporter som legat till grund för Sida och UD:s beslut de senaste åren: inte en enda. Kort sagt, myndigheten har utvärderat fel saker, på fel sätt och för döva öron.

De lyfter också fram några viktiga poänger om hur alternativet bör utformas. [Read more…]

Quiz om tidigare finansministrar

Här är en ganska skoj quiz om tidigare svenska finansministrar.

http://quiz.svd.se/default.aspx?sTid=872

Alla rätt är starkt jobbat. Mindre än fem rätt är historielöshet.

Läsvärt vecka 47

1. Intressant om relationen mellan äganderätt och stadsplanering.

2. Jeffrey Frankel dödförklarar inflationsmålspolitiken.

3. Understeckare om Nate Silver vars modeller förutspådde resultatet i det amerikanska presidentvalet med stor precision. [Read more…]

Likviditetens primat

När det gäller finanskrisens bakomliggande orsaker har mycket fokus lagts på överdrivet risktagande och felaktiga incitament i finanssektorn. Det finns emellertid även en djupare diskussion som fokuserar på bankernas roll som producenter av kortfristiga och likvida skulder, vilket gör dem känsliga för bankpaniker eller bank runs. En nyskriven bok av Gary GortonMisunderstanding Financial Crises, argumenterar kraftfullt för att en förståelse för bankpaniker är helt central för förståelsen av finansiella kriser. [Read more…]

Pseudo-vetenskaplig finansforskning?

Kan vd:s röstläge avslöja om företaget går bra eller dåligt? Om så är fallet, skulle detta kunna vara en källa till informationsspridning vid sidan av media? En grupp amerikanska finansforskare hävdar att så är fallet och har publicerat sin forskning i ansedda Journal of Finance. Men nu höjer språkforskare rösten och menar att den röstanalys som finansforskarna använt sig av helt saknar vetenskaplig grund och är ren kommersiell humbug. [Read more…]

Guld är inte lösningen

Konflikt i Sveriges Radio handlade förra lördagen om valutakrig. Programmet följde flera spår, men några påståenden som presenterades okritiskt var (tolkat i mina ord) att:

  • Världsdepressionen under 1930-talet orsakades av att länder ”devalverade” sina valutor när de släppte kopplingen till guld, och det efterföljande handelskriget. [Read more…]

Hörvärt

Vetenskapsradion i P1 har under hösten sänt en omdiskuterad serie program om nationalekonomi där bland andra humanekologen Alf Hornborg har riktat skarp kritik mot nationalekonomer och kallat oss ”medeltidens prästerskap” (del 1, del 2, del 3). Flera nationalekonomer, bland andra Olof Johansson-Stenman, har reagerat kraftigt på programmets innehåll. I förra veckan sändes därför en mycket hörvärd radiodebatt mellan Alf Hornborg och Olof Johansson-Stenman. Olof gör en mycket stark insats och det är enligt min mening helt klart att han går segrande ur den radiodebatten.