Slumpa ut statsbidragen

Trots att ansvaret för den svenska skolan är kommunalt så har staten svårt att sitta med armarna i kors. Oviljan att från centralt håll låta saker och ting ha sin gilla gång manifesteras inte minst i en mängd riktade statsbidrag. Särskilda stöd utgår bland annat till läxhjälp, sommarundervisning, bemanning av skolbibliotek, arbetsplatsförlagt lärande, karriärsteg, matematiklyft, upprustning av skollokaler, skolutvecklingsprogram och entreprenörskap i skolan. Förslag finns även om statliga stöd till lärarassistenter och säkert mycket annat. Trots sitt antal motsvarar de flesta av dessa stöd en trivial andel av skolans totala kostnader och de ställer till en hel del problem i skolans styrning. Ett bättre sätt att använda pengarna vore att använda dem till kontrollerade experiment. [Read more…]

Om löner och automatisering

dagens DN-debatt skriver jag och Andereas Bergström om den omtalade automatiseringens effekter på inkomstskillanderna. Debattartikeln baserar sig på en kort rapport som jag skrivit för FORES på detta tema. [Read more…]

Gener och utbildningslängd

Förra veckan publicerades en studie i tidskriften Nature som visar att 74 specifika gener kan förklara en halv procent av variationen i utbildningslängd (i utvecklade länder i väst). Två av de drivande bakom studien är de svenska nationalekonomerna David Cesarini (NYU samt knuten till IFN) och Magnus Johannesson (Handels). Karin Bojs skrev i helgen en krönika om studien i Dagens Nyheter och drog följande slutsats: “Våra gener har vi alltså på gott och ont, och av den nya studien lär vi oss hur lite de faktiskt säger om våra studieresultat.” Bojs har rätt i att utbildningslängd framförallt förklaras av miljöfaktorer, men generna har sammantaget mycket större betydelse än vad dessa 74 identifierade gener ger sken av. [Read more…]

Frågor till Goodfriend och King, Kings svar, och min replik

Idag hade Finansutskottet en utfrågning om Goodfriend och Kings utvärdering av penningpolitiken. Jag fick ställa några frågor och King svarade. Jag fick inte tillfälle till replik på svaret vid utfrågningen. Mina frågor, Kings svar och min replik finns här.

Hur går det med vaccinfabriken?

För drygt 10 år sedan skrev min kollega Rikard Forslid en debattartikel om att Sverige omedelbart borde bygga en vaccinfabrik. Den grundläggande ekonomiska anledningen till att ett land inte bör förlita sig på privata vaccinproducenter är att dessa på grund av sin monopolliknande ställning inte har incitament att investera i tillräcklig produktionskapacitet. Detta kommer att fördröja leveranserna vilket gör att epidemin hinner få fäste i befolkningen innan vaccinet kan levereras, vilket ökar betalningsviljan och företagens vinst (de teoretiska detaljerna finns i denna uppsats). [Read more…]

Nationella konferensen närmar sig

Deadline för den nationella konferensen i nationalekonomi 2016 närmar sig med stormsteg och senast nu på fredag, den 13:e maj, måste deltagande forskare skicka in bidrag till konferensen. Utöver forskningsseminarier kommer priscermonin för fjolårets mottagare av Assar Lindbeck-medaljen, Oskar Nordström-Skans, att hållas i samband med konferensen. Det kommer också att bli en paneldiskussion på temat klimat med John Hassler, Olof Johansson-Stenman, Astrid Kander och Thomas Sterner. Konferensen hölls senast 2014 i Umeå, vilken åtminstone jag tyckte var en väldigt lyckad tillställning. Närmare information om call for papers finns på konferensens hemsida.

Nationalekonom upptäcker Humboldt

Jag blev nyligen tipsad om ljudbokstjänsten Amazon Audible (en svensk motsvarighet är Storytel), vilken har gjort min pendlingstid till jobbet oerhört mycket trivsammare. Det här inlägget är en slags kortrecension av fem böcker jag tagit mig igenom de senaste månaderna. Egentligen skrev jag detta som ett slags minnesanteckningar för egen del, men jag publicerar det här utifall någon Ekonomistas-läsare är intresserad. [Read more…]