Nya realtidsdata från pandemin ger lärdomar om framtida krishantering

Coronapandemin utlöste en global ekonomisk kris och även svenska företag och löntagare drabbades. I en ny rapport från ESO, använder Nikolay Angelov och jag nya realtidsdata från Skatteverkets register för att kvantifiera pandemins effekter på företag och anställda och hur regeringens åtgärder påverkade resultaten. Rapporten presenterar ett antal lärdomar om framtida krishantering.

[Read more…]

Robert E. Lucas Jr. (1937-2023)

En av efterkrigstidens mest inflytelserika nationalekonomer, Robert E. Lucas Jr., har gått ur tiden. Han var professor vid Chicagouniversitetet där han utvecklade teorier om makroekonomins funktionssätt. Särskilt betydelsefulla var hans arbeten om förväntningarnas roll för människors beteende och hur detta sätter gränser för den ekonomiska politikens möjligheter att påverka samhällsekonomin.

[Read more…]

Klimatmålet och reduktionsplikten

Regeringen har annonserat att reduktionsplikten för bensin och diesel kommer att sänkas till 6 procent vid årsskiftet. Avsikten är att kompensera ägarna av fossildrivna bilar för höga drivmedelspriser. En del hävdar att detta gör det omöjligt för Sverige att nå sitt utsläppsmål till 2030. Om Sverige lägger om sin klimatpolitik bör det dock vara möjligt att nå målet och dessutom öka BNP och kompensera ägarna av fossildrivna bilar för högre drivmedelspriser.

[Read more…]