Till minne av Lena Lindahl (1973-2021)

För ett år sedan, den 7:e september 2021, fick vi veta att vår kära vän och tidigare kollega Lena Lindahl, docent i nationalekonomi, hade gått bort efter en tids sjukdom. Lena var under många år verksam vid Institutet för social forskning (SOFI) på Stockholms universitet, och det var på SOFI vi lärde känna henne. Lena var en forskare med stort samhällsengagemang. Hon tog sig an jordnära, konkreta frågor med social prägel och policyrelevans. Hennes dörr stod alltid öppen, och hon var en mycket uppskattad kollega – varm, rolig och generös. Lenas tidiga bortgång lämnar ett stort tomrum både forskningsmässigt och för oss vänner och tidigare kollegor.

Lena föddes i Stockholm och växte upp i Vallentuna där hon redan i skolåldern träffade sin blivande man Marcus. Efter en magisterexamen i nationalekonomi vid Stockholms universitet arbetade Lena som forskningsassistent på IFAU i Uppsala där hennes dåvarande chef Susanne Ackum uppmuntrade henne att doktorera.

Hösten 1999 kom Lena till SOFI som doktorand. Hennes avhandling bestod av fyra artiklar som vid disputationen redan hade kommit ut, eller var på väg ut, i vetenskapliga tidskrifter. Den första artikeln samförfattades med Håkan Regnér och handlade om avkastningen på utbildning från olika svenska universitet (publicerad i The Scandinavian Journal of Economics). Den andra artikeln, samförfattad med Anders Björklund och Matthew Lindquist, avhandlade förklaringar bakom syskonsamband i inkomst (publicerad i The BE Journal of Economic Analysis & Policy). De två sista artiklarna var egenförfattade och utforskade hur ordningen i syskonskaran hänger samman med intergenerationell inkomströrlighet (publicerad i Applied Economics) och syskonsamband i skolprestationer (publicerad i The Journal of Economic Inequality).

Lena disputerade i december 2008. Opponent var Øivind Anti-Nilsen från Bergen. Under tiden som doktorand fick Lena två underbara söner, Simon och Lukas. För vänner och kollegor var det tydligt att Lenas kärlek för familjen var ständigt närvarande. Lena talade ofta om Marcus, Simon, Lukas och sin syster Karin med stor glädje. I sitt esse var Lena på landet i Stockholms skärgård där långa sommarluncher avrundades med att paddla kajak, simma i havet och bada bastu vid bryggan.  

Efter disputationen fortsatte Lena som forskare vid SOFI, där hon blev docent år 2015. Hennes forskning hade stor bredd och berörde viktiga områden såsom ojämlikhet, jämställdhet och tidspreferenser. Tillsammans med Hans Grönqvist och Bart Golsteyn skrev Lena två artiklar om tidspreferenser – det vill säga hur man värderar nutid i förhållande till framtid. I en artikel – som är Lenas mest citerade – visar de att tidspreferenser är tydligt korrelerade med framtida framgång i studier och på arbetsmarknaden (publicerad i Economic Journal). I en annan artikel, publicerad i Proceedings of the National Academy of Sciences, visar de att individer som tänker mer kortsiktigt löper större risk att bli kriminella.

Lena samförfattade flera andra artiklar tillsammans med kollegor på SOFI. Tillsammans med Markus Jäntti publicerade hon en studie om inkomstspridning inom och över generationer i Economic Letters. Tillsammans med Markus Jäntti och Karin Hederos publicerade hon en studie om jämlikhet i chanser ur ett könsperspektiv (publicerad i Social Choice and Welfare). Och tillsammans med dessa båda samt Jenny Torssander skrev hon en artikel om sambandet mellan inkomst och förväntad livslängd, publicerad i Economica.

Lena var även engagerad i frågor som rör ungdomars svårigheter på arbetsmarknaden och ingick i en grupp med nordiska forskare som studerade de här frågorna. Utöver forskningen på SOFI arbetade Lena med Långtidsutredningen 2011, där hon skrev om ungdomars inträde på arbetsmarknaden. Lena bidrog även med pedagogiska insatser på Stockholms universitet där hon bland annat under flera år undervisade på kursen Arbetsmarknadskunskap med management.

År 2018, efter nästan 20 år på SOFI, lämnade Lena sin forskartjänst för ett nytt uppdrag på Socialstyrelsen. På Socialstyrelsen bidrog Lena med forskning om bland annat beroendeproblematik och försörjningsstöd.

Lena fanns alltid där om man ville diskutera forskning eller prata om livet. Bokhyllan med lika mycket skönlitteratur som facklitteratur påminde om att Lena var lika allmänbildad och litterär som hon var en duktig forskare. Som vilsen doktorand kunde man få med sig några kloka ord, en kram eller en bok av Siri Hustvedt. Motiverande samtal om forskning blandades med drömmar om att tågluffa med familjen genom Europa med destination Frankrike där vi steg av i distriktet Champagne där bubblorna sprudlade. Vi kommer att minnas Lenas skarpa sinne, härliga humor, värme och generositet. Våra varmaste tankar går till Lenas familj.

Anders Björklund, Hanna Mühlrad, Karin Hederos, Susan Niknami och Anna Sandberg. Kollegor till Lena på SOFI.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: