Till minne av Lena Lindahl (1973-2021)

För ett år sedan, den 7:e september 2021, fick vi veta att vår kära vän och tidigare kollega Lena Lindahl, docent i nationalekonomi, hade gått bort efter en tids sjukdom. Lena var under många år verksam vid Institutet för social forskning (SOFI) på Stockholms universitet, och det var på SOFI vi lärde känna henne. Lena var en forskare med stort samhällsengagemang. Hon tog sig an jordnära, konkreta frågor med social prägel och policyrelevans. Hennes dörr stod alltid öppen, och hon var en mycket uppskattad kollega – varm, rolig och generös. Lenas tidiga bortgång lämnar ett stort tomrum både forskningsmässigt och för oss vänner och tidigare kollegor.

[Read more…]

Därför bör inte enskilda utgiftsposter i statsbudgeten knytas till BNP

Den svenska statsbudgeten bestäms utifrån behov och resurser, med två undantag: försvaret och biståndet. Dessa poster har politikerna istället knutit till nivån på bruttonationalprodukten, BNP, vilket försvagar kopplingen till utgiftsområdenas behov samt skapar oönskad omfördelning inom budgeten. I detta inlägg diskuteras problemen med att knyta enskilda utgiftsposter till BNP.

[Read more…]

Konsumentpriser är inte detsamma som levnadsomkostnader

En stigande inflation har gett upphov till braskande rubriker om sänkta reallöner och en allt dyrare tillvaro. Men situationen är inte fullt så allvarlig som vissa vill göra gällande. Många av våra utgifter som rör vård, skola och omsorg har inte påverkats alls, och de totala levnadsomkostnadernas ökning är därför mindre än konsumentprisinflationens.

[Read more…]