Rekorddyr bensin, men historiskt billigt att köra bil

Det här är ett gästinlägg av Julius Andersson, forskare vid SITE på Handelshögskolan i Stockholm, och Celina Tippmann, forskningsassistent vid samma institution.

Den 1 maj i år sänktes skatten på bensin och diesel i Sverige med 1,80 kronor per liter. Denna sänkning av skatten på transportbränsle saknar motstycke i svensk historia. Sedan 1960 har den nominella skattesatsen på bensin endast sänkts tre gånger — och då med mycket små belopp, mellan 4-22 öre per liter.

[Read more…]

Vad kan en dollarauktion säga om kriget i Ukraina?

Det här är ett gästinlägg av Kajsa Hansson, doktorand i nationalekonomi vid JEDI Lab, Linköpings Universitet.

År 1971 presenterade spelteoretikern Martin Shubik ett spel som kallas för The Dollar Auction Game. Enligt Shubik själv passar spelet mycket bra på fest. Själv är jag lite tveksam. Men spelet är mycket enkelt och går till såhär: En dollar läggs ut för auktion och lägsta budet är 5 cent. Spelet följer vanliga auktionsregler, men med ett viktigt undantag. Både den personen som lägger det högsta budet, och personen som lägger det näst högsta budet måste betalat vad de budat. Ingen kommunikation mellan budgivarna är tillåtet.

Jag vet inte hur mycket ni brukar betala för en dollar, men personligen brukar min gräns gå någonstans vid 99 cents. I dollarauktionen däremot, är det förvånansvärt lätt att få människor att betala betydligt mycket mer än en dollar, för en dollar. ”Mellan 3-5 dollar är inte ovanligt”, enligt Shubik.

[Read more…]

Vad kostar det att återuppbygga Ukraina?

I samband med en föreläsning häromdagen fick jag frågan: Hur kan man överhuvudtaget uppskatta vad det kostar att bygga upp Ukraina efter kriget? Det är en bra fråga. Det är också en fråga som, trots att det kan verka omöjligt, måste besvaras. Det här inlägget är ett försök att, om inte svara på frågan, så åtminstone förklara hur man kan resonera för att göra en uppskattning. Jag kommer också kort beröra några avvägningar som rör finansiering (lån jämfört med bidrag), kontroll över pengarna, och konditionalitet.

[Read more…]

Karl-Gustaf Löfgren (1943-2021)

Som tidigare meddelats gick professor Karl-Gustaf Löfgren bort hösten 2021. I detta gästinlägg skildrar Thomas Aronsson och Runar Brännlund, båda professorer i nationalekonomi vid Umeå universitet, sin före detta kollega och vän.

[Read more…]