Årets Assar Lindbeck-medalj till Mariassunta Giannetti

Under den pågående nationella konferensen för landets nationalekonomer delades idag Assar Lindbeck-medaljen till bästa nationalekonom under 45 års ålder ut. Årets pristagare är Mariassunta Giannetti, professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.

I ett av sina arbeten undersöker Mariassunta hur olika typer av bankåterkapitaliseringar påverkade bankers låntagare under den japanska 1990-talskrisen. Resultaten visar att om kapitalinjektionerna i bankerna är tillräckligt stora för att göra dem solventa så fungerar de väl: bankerna ger mer krediter till företag som verkar ha goda förutsättningar, men minskar lånen till så kallade ”zombie-företag”, företag som borde gå i konkurs men som kan hållas vid liv med ytterligare krediter.

Om kapitaltillskotten är för små för att göra bankerna solventa så ställs emellertid resultaten på huvudet. Under dessa förutsättningar har bankerna anledning att använda kapitaltillskottet för hålla svaga företag under armarna och därmed slippa bokföra en förlust som kan göra banken officiellt konkursmässig. Resultaten visar också att långivningen till goda låntagare under dessa förutsättningar om något minskade, sannolikt då bankerna för över kapital till de konkursmässiga låntagare som den nu kan hålla flytande. Otillräckliga återkapitaliseringar låser därmed in kapital i dåliga företag vilket förvärrar de realekonomiska konsekvenserna av en finansiell kris. Lärdomen är tydlig: om man ska återkapitalisera banker så ska man se till att ta i ordentligt.

Att analysera länkar mellan företag – och framförallt banker – är ett återkommande tema i Mariassuntas forskning. I en studie visar hon hur internationellt verksamma banker påverkas av finansieringsförhållanden i bankens hemland. När dessa förhållanden är goda tenderar banker att öka sin internationella utlåning oproportionerligt mycket medan det motsatta gäller när finansieringsförhållandena försämras. Internationaliseringen av banksektorn gör därför att länder på gott och ont påverkas av finansiella förhållanden helt bortom deras kontroll. Även följderna av inhemska ekonomiska chocker påverkas av bankernas internationalisering då utländska bankers utlåning påverkas mer av dessa än inhemska.

Det är omöjligt att i en kort presentation göra rättvisa åt Mariassuntas stora och breda forskningsproduktion. Hon har studerat hur institutionella förhållanden och ägarstyrning påverkar företagens värdering och vem som investerar i dem; analyserat hur institutionella förhållanden påverkar kreditgivning; funnit att aktiepriserna är instabilare för företag med en stor andel ägare med kortsiktiga placeringshorisonter; undersökt hur hedgefonders organisation påverkar hur de utnyttjar arbitragemöjligheter; funnit att ökad tillgång på arbetskraft med internationell erfarenhet gör kinesiska företag mer produktiva; analyserat hur företagsskandaler påverkar benägenheten att investera via aktiemarknaden och hur debatten om förändringar i lagstiftningen kring olika aktieslags röststyrka påverkar dessa aktieslags värdering. Mariassunta har dessutom intresserat sig för hur finansiella förhållanden påverkar olika arbetsgivares attraktivitet, hur lönekontrakt skrivs, migration och entreprenörskap.

Precis som nationalekonomin generellt har rört sig från att undersöka olika empiriska korrelationer till att ta frågan om kausalitet på allvar så har finansiell ekonomi gjort samma resa. Mariassunta var tidig med att förstå vikten av detta och hon har i sitt arbete hållit sig uppdaterad om den empiriska metodutvecklingen. Hon har också undvikit att falla i fällan att låta metoden ställa frågan utan istället genomgående forskat kring samhällsrelevanta och aktuella frågor på ett teoretiskt informerat sätt. Dessutom karakteriseras hennes arbete av att inte stanna vid att slå fast en kausal effekt utan att också gå vidare och på djupet försöka utreda vilka mekanismer som faktiskt ligger bakom resultaten.

Som före detta arbetskamrat till Mariassunta kan jag konstatera att hennes påverkan på forskningsmiljön även mer allmänt varit stor. Hennes internationella kontaktnät har bidragit till att ett strid ström av mycket duktiga forskare presenterat sina arbeten i Stockholm. Hennes skärpa och stora kunskaper har dessutom förbättrat både deras och många andras arbeten. Det är bara att gratulera Handelshögskolan till att de för drygt 10 år sen gjorde en mycket lyckad rekrytering och – framförallt – Mariassunta till ett mycket välförtjänt pris.

Comments

  1. Mårten says:

    Trevlig läsning, mer pris och hyllningar till de som förtjänar det!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: