Billigare och bättre järnvägsunderhåll efter konkurrensutsättning

Detta är ett gästinlägg av Jan-Eric Nilsson och Kristofer Odolinski, professor respektive doktorand i transportekonomi vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI).

”Vinster i välfärden” har diskuterats flitigt på senare tid (t ex av Mats Persson här på Ekonomistas). Det har dock även höjts röster för att vinstintressen ska spela en mindre roll även utanför välfärdssektorn, till exempel när det gäller järnvägsunderhåll.

Utanför välfärdssektorn finns många kommersiella företag inblandade i leverans av varor och i synnerhet tjänster som tidigare tillhandahållits i egen regi av olika myndigheter. Till exempel konkurrensutsattes underhållet av vägar under 1990-talet. Magnus Arnek visade i sin avhandling 2002 att detta sänkte kostnadsnivån i verksamheten med mellan 15 och 30 procent; intervallet beror på en osäkerhet om hur, mera exakt, man gör jämförelsen mellan egen regi och konkurrensutsättning. [Read more…]

Avgörande faktafel i IMF-rapport om Sverige

[English]

IMF:s årliga s.k. Article IV-rapport om Sverige finns nu tillgänglig på IMF:s webplats. Jag har tidigare noterat att IMF-delegationens första utlåtande i juni var osakligt och tendentiöst. Slutrapporten fortsätter i samma stil. Givet att rapporten till stor del handlar om hushållens skulder är det särskilt anmärkningsvärt att den innehåller avgörande faktafel om hushållens skuldsättning och missvisande information om bostadsprisernas utveckling. Den ger det bestämda intrycket att den styrts av förutfattade meningar istället för av fakta och analys. [Read more…]

Kombibilägarnas dilemma

På senare år har jag noterat att kombibilar numera ofta har utdragbara insynsskydd i form av en slags rullgardin som man kan dra ut för att täcka över bagaget. Detta gör att det känns lite tryggare att parkera när man har stöldbegärliga föremål i bagaget — det är bara att rulla ut insynsskyddet och vips kan en potentiell tjuv inte veta vilka fina saker som finns under skyddet.

Dessa insynsskydd skänker dock inte bara bilägarna trygghet, utan det förenklar också biltjuvarnas vardag. Jakten på stöldbegärliga föremål förenklas naturligtvis av att det framförallt är de som har stöldbegärliga föremål i bagaget som drar för skyddet. Det är alltså just dessa bilar biltjuvar bör inrikta sig på. Tryggheten som insynsskyddet skänker bilägaren är alltså illusorisk och användandet av de ökar i själva fallet risken för bilinbrott.  Men om det är på detta vis är det svårt att förstå varför dessa insynsskydd är så populära och används så flitigt? [Read more…]

Hur går det med exportmålet?

År 2010 formulerade handelsminister Ewa Björling regeringens mål att exporten fram till 2015 skulle fördubblas från 2009 års nivå. Även om finanskrisen gjorde 2009 till ett år med exceptionellt låg exportnivå så var målet ytterst ambitiöst och då 2015 närmar sig med stormsteg är det dags att konstatera att det knappast kommer att uppfyllas. [Read more…]