Två kommande möten i Nationalekonomiska Föreningen

Med jämna mellanrum håller Nationalekonomiska Föreningen sammankomster där aktuella och viktiga samhällsfrågor diskuteras. De två kommande mötena är ovanligt intressanta. Det första mötet diskuterar frågan “Bör riksdagen få mer makt relativt regeringen?” av statsvetarna Johannes Lindvall och Jan Teorell, bl a utifrån SNS Demokratirapport 2017 som behandlade just denna fråga. Det andra mötet diskuterar frågan om “En ny skattereform” där några av landets ledande ekonomer samt företrädare för Skatteverket och finansdepartementet deltar. Både medlemmar och icke-medlemmar är välkomna till dessa möten!

Torsdag 31 januari: Bör riksdagen få mer makt relativt regeringen?

Professorerna Johannes Lindvall och Jan Teorell (Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet) talar om hur Sverige kan styras framöver och om det demokratiska systemet behöver reformeras för att öka stabiliteten. Professor Torsten Persson (IIES vid Stockholms universitet) kommenterar.
Läs mer om mötet och om hur du anmäler dig här.

Tisdag 5 februari: En ny skattereform – samtal utifrån Ingemar Hanssons tankar

Under år 2017 började Ingemar Hansson skissa på en ny skattereform. Tyvärr hann han inte färdigställa sitt förslag innan han hastigt gick bort i augusti 2018, men han hade hunnit en bit på vägen. Vid det här mötet diskuteras förslag till en skattereform utifrån det arbete Ingemar Hansson hade påbörjat. Vilken vägledning ger den ekonomiska forskningen vid utformningen av ett nytt skattesystem och vilka utmaningar finns för implementeringen av en reform? Dessa frågor diskuteras av forskarna Peter Englund, John Hassler och Spencer Bastani; praktikerna Katrin Westling Palm (GD Skatteverket) och Linda Haggren (avdelningschef Skatte- och tullavdelningen, Finansdepartementet); samt Erik Åsbrink (S) och Anders Borg (M).
Läs mer om mötet och om hur du anmäler dig här.

Båda mötena äger rum i Stockholm.

Comments

  1. Herr V says:

    Räknar med en rapport för oss som inte kan närvara på plats.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: