Prognosmarknaden just nu: Clinton mot Trump eller Rubio

Även om opinionsundersökningarna i USA just nu (februari 20196) visar nästan dött lopp mellan Hilary Clinton och Bernie Sanders medan Donald Trump leder skyhögt, ges en helt annan bild av den politiska prognosmarknaden där folk köper och säljer värdepapper som endast ger betalning ifall en viss kandidat vinner sitt partis presidentvalsnominering. De senaste priserna på dessa marknader visar att Clintons segerchans står i över 80 procent medan Trump leder knappt över Mark Rubio. Och dessa marknader brukar i slutändan få rätt. [Read more…]

Han vinner valet enligt prognosmarknaderna

Enligt flera nyhetsmedier (se t ex här och här) är läget helt jämnt inför det amerikanska presidentvalet. Kandidaterna ligger helt lika i opinionen, rapporteras det. Men denna bild skiljer sig från den bedömning som ges av de politiska prognosmarknaderna, där instrument handlas som ger pengar ifall en viss kandidat vinner men inte annars. Om man ska tro dessa marknader (och det visar forskning att man ska) har president Obama i skrivande stund runt 67% chans att bli omvald medan utmanaren Romney har runt 33% vinstchans. Enligt dessa marknader är valutgången alltså inte alls så oviss som media vill göra gällande. Det mesta talar för Obama. [Read more…]

Spelarnas val: Obama

Marknader är suveräna på att omsätta information i priser. Nyheter översätts omedelbart i prisförändringar och priser studeras ofta av just den anledningen att de återspeglar flödet av information i samhället.

I samband med det amerikanska presidentvalet är det därför särskilt intressant att studera de s k prognosmarknader som specialiserat sig i kontrakt som ger pengar utifall att antingen Barack Obama eller John McCain skulle vinna valet (se annat Ekonomistas-inlägg om dessa marknader). Nedan visas två grafer över de aktuella priserna i Obama- och McCainkontrakt. Den första grafen är hämtad från Iowa Electronic Markets (IEM). Den visar hur Obama dragit ifrån på sistone och att Obama-kontraktet idag handlas i ca 85 dollar. Priset ska tolkas som en sannolikhet, dvs att marknaden bedömer att det idag är 85 procents chans att Obama vinner valet.

iowa

Den andra grafen visar samma Obama-kontrakt men från en annan känd prognosmarknad, Intrade. Dagspriset på Obama-aktien är också ca 85 dollar, dvs samma pris — och sannolikhet för Obama-seger — som hos IEM. Om handeln är tillräcklig antyder detta m a o att prognosmarknaderna är mycket effektiva och informativa.

intrade

Intressant nog kommer SU-ekonomen David Strömberg fram till samma sannolikhet för en Obama-seger, ca 85 procent, utifrån sin upphöjda politisk-ekonomiska modell över amerikansk politik (läs mer om modellen i Ekonomistas här och här). Med andra ord är spelare och forskare överens: Obama vinner valet.

Lästips: DN123456, SvD12345678, AB1234, SydSv123, Erixon123, Gudmundson, Det Progressiva USA.

Prognosmarknader

Prognosmarknader är en ny form av politiska spelmarknader som växer på bred front i flera länder. På dessa marknader handlas dagligen kontrakt som ger utdelning (oftast 1 dollar) endast om vissa specificerade utfall äger rum. Utfallen kan handla om alltifrån ekonomi, politik, konst, sport, vetenskap etc. Till exempel handlas i detta nu kontrakt som betalar en dollar om Usama bin Laden fångas före den 31 december 2008, om USA får positiv tillväxt kvartal 4 2008, eller om fysiker kommer finna Higgs-partikeln under 2008.

Men en prognosmarknad är inte bara en hemvist för spelsugna individer, de är också en källa för information. När mängder av invider oberoende av varandra omsätter tillgänglig information och framtidsförväntningar i priser skapar de priser med stort informationsinnehåll. Kontraktens utformning innebär också att priserna kan utläsas som sannolikheter att en händelse ska inträffa. Till exempel visar bilden nedan hur sannolikheten för att Usama bin Laden grips under 2008 minskat från 15-20 procent i somras till knappt 5 procent idag.

chart122469559710288323

Forskare har också kunnat visa att prognosmarknader är påfallande pricksäkra (se t ex denna Science-artikel). Inför de amerikanska presidentvalen 1988, 1992, 1996 och 2000 gick marknadernas prognosfel, dvs skillnaden marknadens bedömning och det senare utfallet, av kandidaternas röstandelar från endast 5 procentenheter fem månader före valet till mindre än 1 procent en hel månad före valet (se bilden nedan). Felmarginalerna var klart lägre än de flesta opinionsmätningarna!

image

I Sverige har vi ännu ingen prognosmarknad. Konstigt nog, med tanke på svenskarnas generella spelglädje på internet. Nej, förklaringen är snarare att hämta i det svenska spelmonopolet. Inte nog med att spelmonompolet kan ifrågasättas på andra grunder (se här) verkar Svenska Spel helt ha missat prognosmarknadernas potential. Följden är att vi dagligen förlorar värdefull information om samhällsutvecklingen. Sverige behöver en prognosmarknad!