Nordic Economic Policy Review om välfärdsstatens framtid

Häromveckan publicerades ett nytt nummer av Nordic Economic Policy Review (NEPR) med temat “Whither the Nordic Welfare Model?” Tidskriften initierades av de nordiska finansministrarna 2009 med målsättningen att “göra aktuell ekonomisk-politisk forskning mer tillämplig för beslutsfattare och att främja en bredare diskussion om ekonomisk-politiska frågor i de nordiska länderna”. Upplägget varierar lite men i princip bjuds forskare från de nordiska länderna in att bidra på ett ofta brett men sammanhållet tema för att sedan presentera dessa på en konferens varefter artiklarna färdigställs och trycks som ett nummer av NEPR.

Det senaste numret baserar sig på presentationer från en konferens som hölls i höstas och där det övergripande temat var olika infallsvinklar på välfärdsstatens funktion och framtida utmaningar. Numret innehåller många intressanta artiklar på teman som: möjligheterna med att bibehålla ett generöst välfärdssystem i ett öppet EU, möjligheterna att beskatta allt rörligare skattebaser, hur utbildning och utbildningsreformer påverkar “equality of opportunity”, hur oroade vi ska vara för en åldrande befolkning, och mycket mer. Ekonomistas Johanna har skrivit ett mycket intressant bidrag om hur etnisk heterogenitet kan tänkas påverka stödet för omfördelningssystem som hon själv skriver om här på måndag. Stay tuned.

Ladda ner hela NEPR numret här.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: