Konferens om korruption

På måndag och tisdag nästa vecka (31 augusti -1 september) ordnar SITE – denna gång tillsammans med nätverket aswede – sin årliga akademiska konferens. Efter förra årets mycket lyckade tillställning på temat “Economics of Inequality“, med huvudtalare som Branko Milanovic, Richard Freeman och Anders Björklund, är det väldigt roligt att kunna följa upp med ännu ett intressant forskningsfält och minst lika namnkunniga deltagare. Temat för årets konferens är Korruption, med fokus på dess konsekvenser och hur man bäst bekämpar den i låg- och medelinkomstländer som ofta har problematiska institutionella förutsättningar. Huvudtalare är Abhijit Banerjee (MIT), Kaushik Basu (World Bank, Cornell), och Simeon Djankov (NES) och utöver dessa deltar flera andra forskare på området. Hela programmet kan ses här och anmälan kan göras här.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: