Mer om exportmålet

Handelsminister Ewa Björlings mål att fördubbla exporten inom fem år, vilket jag har kommenterat här på Ekonomistas, möttes tidigare i veckan även av kritik från Cecilia Hermansson. I en replik idag insisterar dock handelsministern på att målet är både nödvändigt och realistiskt. Som en illustration på realismen nämner hon att exporten har ökat med 7,6 procent under det senaste året. För att uppnå målet krävs dock en ökningstakt på 15 procent om året under fem år på rad. Enligt Konjunkturinstitutets statistik har exporten inte ökat så snabbt något enda år sedan 1950 (dit statistiken sträcker sig).

Comments

 1. Jacob W says:

  Oavsett om målet är realistiskt eller ej så är det nog nödvändigt om Sverige ska förbli ett land med så höga lägsta löner. Vi kan inte jämföra med oss själva, utan med konkurrenter i Öst-europa och Kina.

 2. Femårsplaner??? Femårsplaner???
  Var och när har jag hört talas om sådana, känner klart igen ordet?

 3. Jacob W: Om Sverige ska ha höga lägstalöner så vore det väl bättre med ett mål för arbetskraftens produktivitet snarare än ett (orealistiskt) exportmål.

 4. Jonas Leder inte ökad produktivitet till sänkta priser och/eller ökade vinster och i bästa fall bibehållen lönutveckling.
  Ökad produktivitet hos en rut-person leder garanterat till ont i ryggen och för övrigt vill nog denna person hellre ha relativt välbetalt jobb i någon exportindustri

  • Kalle says:

   Historiken visar att när vi haft hög produktivitet är också där reallöneökningarna varit som störts.

 5. cilla h says:

  Det är väl inte handelsministern som exporterar, så vem bryr sig, och vilka är egentligen åtgärderna? Det är väl de som är intressanta. Export är väl inget positivt i alla lägen, som ex. export pga. exportstöd till jordbruksvaror.

Trackbacks

 1. […] den svenska exporten på fem år. Jag ifrågasatte exportmålet här på Ekonomistas (även här): Varför skulle vi vilja fördubbla exporten? Och hur ska det till synes orealistiskt […]

 2. […] finns alltså anledning att åter ställa frågorna som tidigare ställt här på bloggen (se här, här och här): Exporterar Sverige verkligen för lite och i så fall i förhållande till vad? Är det […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: