Sänkta skatter ger (knappt) några nya företagare

Som empirisk forskare i ett land med stora befolkningsregister är det lätt att bli lite bortskämd. Datamaterial med hundratusentals — ju, till och med miljontals — observationer är vanliga. En följd är att minsta lilla skillnad mellan olika grupper kan skattas precist och det är därför lätt att få resultat som är statistiskt signifikanta. Att något är statistiskt signifikant betyder däremot inte att det är viktigt i någon mer vardaglig mening. 272b1c38

Åsa Hanssons rapport om effekterna av skatter på egenföretagande som Daniel skev om för ett slag sedan belyser skillnaden. Studien ledde till en intensiv debatt om hur vårt höga skattetryck ligger som en blöt filt över entreprenörskapet. Även om vi bortser från frågan huruvida vi verkligen vill ha fler egenföretagare (vilket inte är uppenbart) och antar att skattningarna i Hanssons studie är korrekta (ingen studie är perfekt), är dessa slutsatser ändå tveksamma. Resultaten tyder helt enkelt på att effekten av skatter på företagande är extremt små.

I rapportens huvudtabeller är det omöjligt att se vilken effekt en skattesänkning skulle ha på egenföretagandet. Hansson själv nöjer sig med att skriva att påverkan är “liten”. Resultaten placerade i appendix går dock att tolka. De tyder på att en säkning av genomsnittsskatten med 100 procentenheter (dvs betydligt mer än vad som är möjligt) skulle öka egenföretagandet med maximalt tio procent. Om i stället marginalskatten sänktes med 100 procentenheter skulle företagandet öka med två procent.

Ett räkneexempel visar vad detta betyder. Att avskaffa alla inkomstskatter skulle sänka den genomsnittliga skatten för företagare med ca 35 procentenheter. Enligt Hanssons studie skulle detta öka antalet egenföretagare med maximalt 3,5 procent, vilket i sin tur betyder att antalet egenföretagare skulle öka från 245000 till 246000. Då skatteintäkterna på arbete uppgår till nästan 900 miljarder kronor per år innebär detta att varje ny egenföretagare skulle kosta den offentliga sektorn minst 900 miljoner kronor i minskade intäkter. Årligen.

Ett annat sätt att uttrycka allt detta är att effekterna på egenföretagande av att sänka skatterna är precist estimerade till att ligga väldigt nära noll.

Uppdatering: Det där med att räkna är inte lätt. En uppmärksam läsare noterade att en ökning med 3,5 procent från 245000 faktiskt blir 253500 och att det årliga priset per företagare då är nere i 106 miljoner. Frågan är dock om jag inte tänkt helt fel. Estimatet säger att sannolikheten att någon går från att vara anställd till att vara företagare ökar med 3,5 procent om alla inkomstskatter avskaffas. Eftersom det finns ca 3,7 miljoner anställda skulle detta innebära 129500 nya egenföretagare (en ökning med 50 procent), vilket betyder att varje ny företagare bara skulle kosta 7 miljoner per år i minskade skatteintäkter. Ber om ursäkt för detta, men å andra sidan är det möjligt att en hel del annat i samhällsekonomin skulle ändrats om inkomstskatten avskaffades så estimaten är nog inte giltiga för mitt tankeexperiment. Om vi mer rimligt tänker oss en sänkning av genomsnittsskatten med 10 procent (3 procentenheter), skulle det resultera i mellan 7500-11000 nya egenföretagare och den offentliga sektorn skulle förlora ca 90 miljarder per år i skatteintäkter.

Ekonomiskt ohållbart med gratis högskola för utlänningar

I en globaliserad värld blir en nationellt skattefinansierad gratis högskola ohållbar. Om priset på en vara är noll blir efterfrågan oändlig, lär oss grundkursen i nationalekonomi. Och mycket riktigt ökar antalet utländska högskolestudenter med tio procent per enligt färsk statistik från Högskoleverket.

Detta är en samhällsekonomiskt ohållbar utveckling. Dels riskerar skattekostnaderna vida överstiga avkastningen på det humankapital som byggts upp om huvuddelen av studenterna lämnar studielandet efter utbildningen (s k brain drain). Dessutom upphäver de internationella studenterna kvalitetssignalerna i det svenska systemet. Högskoleverkets statistik visar nämligen att små högskolor “dopar” sig genom att fylla ut kurser som ingen svensk vill läsa med utländska studenter. På Blekinge tekniska högskola är nästan 20% av studenterna utlänningar.

Kanske kommer nu vändningen. Idag föreslår högskoleminister Lars Lejonborg att internationella studenter ska betala en avgift på mellan 30 000 och 80 000 kronor för ett läsår på svensk högskola. Beloppen är rimliga, men fortfarande återstår Detta är högst rimliga belopp, väl i linje med andra länders avgifter.

Hur står det till med SFI?

Idag uppmärksammar Risksrevisionen det faktum att vi har ytterst dålig kunskap om vilka effekter SFI faktiskt har på deltagarna. Detta är naturligtvis allvarligt. SFI är ett av de verktyg som Sverige använder sig av för att ge nyanlända möjligheter att anpassa sig i Sverige och etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. De borde vara av yttersta vikt att detta verktyg fungerar, då verksamheten också tar mycket tid i anspråk från deltagaren.

Allra mest välkommet i Riksrevisionnens rapport för en evidensbaserad forskare som undertecknad är kanske att ansvarig Riksvreviso Karin Lindell efterlyser mer och bättre statsitiskinsamling, samt ett utökat användande av kontrollerade experiment. Vi hoppas att regeringen följer hennes rekommendationer och att  därigenom framöver kanske kan komma till rätta med bristen på kunskap om SFIs effekter.

Fotbolls-EM gör oss (män) lyckligare

Stora idrottsevanemang engagerar men kostar samtidigt mycket pengar. Kritiker menar att samhället inte borde stå för hela notan. Men nu finns forskning som visar att om det är något som gör oss lyckligare så är det att arrangera stora mästerskap såsom fotbolls-EM och -VM.

Det är den erfarne idrottsekonomen Stefan Szymanski som tillsammans med medförfattare kopplat samman nationella lyckoforskningsdata med data över medaljer, arrangörsstatus etc från de senaste 30 årens fotbolls-EM och -VM samt OS.

Något överraskande är det inte i första hand idrottsliga framgångar som ger tydligast avtryck i befolkningens lyckonivåer. Istället är det starkaste resultatet att folk i länder som arrangerar mästerskapen påverkas mest av evanemangen.

Effekten är dock inte densamma för alla. Det är nämligen enbart män (oavsett utbildningsnivå, ålder eller arbetsmarknadsstatus) som upplever förhöjd lycka av ett mästerskap, medan kvinnor överlag är indifferenta.

Policyrekommendation: Idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth borde tilldela kampanjmedel för att Sverige ska bli värd för framtida fotbollsmästerskap, och dessa medel bör finansieras med hjälp av en mansskatt!

AB1 AB2 AB3 AB4 DN DN2 DN3 SvD1 SvD2 SvD3 SydSv SydSv2

Björklunds lösa boliner

I samband med att Björklund och Sabuni presenterade sitt program för ökad jämställdhet i skolan sa Björklund att “Pojkars studieresultat har i och för sig alltid legat under flickornas, men skillnaden har förstärkts på senare år – pojkar presterar sämre och sämre och det kan vi inte leva med”. Björklund tror att det beror på skolans ändrade arbetssätt och delar ut medel till forskare för att analysera orsakerna.

Att det går sämre får pojkar än flickor i skolan konstaterade redan 1600-talsfilosofen John Locke, men stämmer det verkligen att skillnaden mellan pojkar och flickor ökat på senare tid i Sverige? Svaret är nej. I figurerna nedan visas utvecklingen i genomsnittsbetyg/meritvärde och nationella provresultat (sammanvägt för svenska, engelska och matematik) för pojkar respektive flickor i årskurs 9. Uppgifterna gäller de år då statistik finns på skolverkets hemsida och värdena är normaliserade till medelvärdet ett (1) för att möjliggöra jämförelser över tiden. Som synes finns ingen skönjbar trend.

relbetyg

Om man undersöker saken än närmre visar det sig att betygsskillnaden ökat något medan skillnaden i resultat på nationella prov faktiskt minskat något under perioden. Förändringar är ytterst små och tyder inte på att något dramatiskt hänt vad gäller hur pojkar preseterar relativt flickor i högstadiet.

Antingen har inte utbildningsminster Björklund koll på de allra mest basala måtten över skolans utveckling eller så talar han medvetet mot bättre vetande. Han har då kallt räknat med att ingen skulle kolla uppgifterna, vilket ger ett lågt betyg åt Björklunds intellektuella heder men även åt oppositionens och medias granskning.

På ett område går det dock sämre för pojkarna. När det nya betygssystemet infördes i slutet av 90-talet ökade andelen pojkar som fick icke-godkänt mer än andelen flickor. Detta beror på att dessa pojkar tidigare slank igenom skolan med låga betyg och utan åtgärder. Nu syns de däremot i statistiken, vilket är bra men det betyder inte att grundskolan fungerar förhållandevis sämre för pojkarna idag.

Den svenska skolan har många problem, resultaten sjunker i internationella och nationella jämförelser, ordningsproblemen förefaller stora och det är svårt att rekrytera duktiga studenter till lärarutbildingen. Dessutom har man inte lyckats göra något åt det könsgap Locke uppmärksammade. Om man ens ska kunna börja ta itu med dessa problem förefaller det dock lämpligt att utgå från fakta och inte från fördomar.

Levande legender

Under förra veckan hade jag förmånen att lyssna till två levande legender. Den ene var Assar Lindbeck vid utdelandet av den första Assar Lindbeck-medaljen till bästa unga (nåja, under 45 år) svenska nationalekonom. Den andra personen var Dolly  Parton som spelade Stockholms Stadion i fredags.

Det är kanske inte så mycket som förenar dessa två. Dolly tackade publiken för att vi betalat dyrt för att lyssna på henne och sade att hon behövde pengarna eftersom det är dyrt att se så billig ut. Det var inte riktigt vad Tore Ellingsen (46 år och norrman!) sa när han tog emot en check på 200 000 kronor och en medalj gjord av 750 gram silver.

Det finns dock en del som förenar Asssar och Dolly. När man lyssnar till dem finns andra legender i publiken. Vid medaljutdelningen deltog Lundaekonomen Ingemar Ståhl och under Dolly-konserten satt jag inte långt i från herrtidningsfotografen Bingo Rimér. Dolly sa även något som Assar kanske skulle kunna skriva under på — hennes råd till de som vill satsa på en karriär inom showbiz var: “Keep your day job!”

Det som verkligen förenar Assar och Dolly är dock deras enorma begåvningar inom sina respektive områden och att de trots stigande ålder inte slutar att visa prov på sin talang. Jag är full av beundran för båda två.

Lästips: Grannbloggaren Niclas Bergren gillade också Dolly-konserten. Tyvärr kommer inte Tore Ellingsens och Assar Lindbecks utmärkta föredrag vid prisutdelningen inte i tryck förrän till hösten, men håll utkik i Ekonomisk Debatt då.

Spelvåld, brott och nationalekonomi

För drygt två veckor sedan gav sig Ekonomistas in i debatten om spelvåldets effekter på samhället genom att hänvisa till en ny amerikansk studie av nationalekonomen Michael Ward som funnit att ökat datorspelande går hand i hand med minskad våldsbrottslighet.

Ordet har nu spritt sig och i helgen uppmärksammade även “gammelmedia” denna opublicerade studie. Det var i en artikel i DN Kultur som frågan diskuterades, och ett stort antal svenska bloggare hakade strax .

Ekonomistas lovar hålla utkik efter fler kvalificierade studier i ämnet.

Cykelringen vs Ekonomistas

Jag har tidigare redogjort för hur butikskedjan Cykelringen höjer ordinariepriserna inför realisationer så till den grad att cyklarna blir billigare både före och efter realisationen. Nu verkar Cykelringen ha reagerat på uppmärksamheten från Ekonomistas.

Cykelringen verkar ha insett att det är väldigt lätt att avslöja deras realisationsbedrägerier när priserna redovisas på nätet. På deras hemsida har nu cyklarna blivit dubbelt så dyra, så att exempelvis den oväxlade herrcykeln Mirage Classic kostar 3395 kronor (vilket jag misstänker att den aldrig någonsin gjort förut!). Däremot har de lagt till en liten text som lyder: “Lokala kampanjer pågår, kontakta din butik för mer information”. Ett samtal till min närmaste Cykelringen-butik avslöjar mycket riktigt att nyss nämnda cykel fortfarande kostar 1695 kronor, d.v.s. tre kronor mindre än under realisationen för några veckor sedan.

Lyckligtvis finns det ekonomisk teori om begränsad rationalitet som kan hjälpa oss att förstå vad som händer. Om vi antar att Cykelringen har läst mina e-post till dem angående inläggen här på Ekonomistas kan vi tänka på detta som ett spel mellan två personer som försöker överlista varandra.

Nationalekonomer använder sig vanligtvis av jämviktsanalys, och i en sådan skulle både jag och Cykelringen gjort hela den logiska tankekedjan: om du gör si, då gör jag så, vilket för mig att göra nåt annat osv. Människor av kött och blod fullföljer dock ofta inte denna tankekedja till sitt logiska slut, utan nöjer sig ofta med att tänka ett, två eller tre steg. När jag påpekar att en cykel var billigare före rean, då tar Cykelringen bort just den cykeln från nätet. När jag sen påpekar att priserna gått ned efter rean, då byter Cykelringen strategi och höjer priserna på webben, men låter priserna ute i butikerna vara de samma. Det ska bli intressant att se hur de reagerar nu när de får reda på att jag inte bara kan surfa, utan att jag också kan prata i telefon.

Denna teori om begränsad rationalitet kallas nivå-k-rationalitet eller kognitiv hierarki. För den som är intresserad rekommenderar jag Vincent Crawfords artikel i American Economic Review som handlar om ett något mer dramatiskt ämne än Cykelringen och Ekonomistas, nämligen Dagen D då de allierade invaderade Normandie.

Osunt elev och betygsfokus

Den senaste tidens turer kring betyg och omdömen i skolan visar på två stora brister i den svenska skoldebatten. Den lider av ett osunt elevfokus och ett osunt betygsfokus.

Den enskilda eleven sägs antingen stigmatiseras eller få värdefull information genom skriftliga betyg eller omdömen. Båda läger har naturligtvis en poäng, men det finns bortglömda aspekter på problemet. För att skolledning, skolpolitiker, föräldrar, skolbyråkrater och — faktiskt — enskilda lärare ska kunna utvärdera den verksamhet skolan bedriver krävs verktyg som är jämförbara mellan skolor och över tid. Muntliga eller skriftliga omdömen kan inte summaras och är därför oanvändbara ur denna synvinkel. Beslut på alla nivåer fattas därför i blindo.

Frågan är om ens betyg är användbara. De sätts efter lärarens tolkning av centrala kriterier och präglas självfallet av stort godtycke (som tidigare nämnts skiljer sig lärare och skolor väsentligt i sina betygskrav). Jämförbara ämnesprov som rättas och registreras centralt är troligen det enda verktyg som fungerar för att skapa jämförbarhet. Nationella prov hålls först i årskurs 9, de rättas lokalt (ofta av den ansvariga läraren) och resultaten har bara samlats in centralt sedan 2003. Inte heller presenteras resultaten från dessa prov på ett systematiskt sätt; skolverket redovisar exempelvis löpande bara betyg på skolnivå.

Inklusive förskolan sysselsätter det svenska skolväsendet sisådär 1,5-2 miljoner individer. Samtidigt är verksamheten omöjlig att granska på ett systematiskt sätt. Som forskare vet vi inte ens vilken skola eller vilket dagis en elev gått på förrän i årskurs 9. Det är ett systemfel av gigantiska proportioner som även gör att ingen — på någon nivå — någonsin behöver ifrågasätta sina invanda föreställningar om vad som funkar eller inte i skolan.

Med tanke på att FRA inom kort ska kunna ta del av alla svenskars digitala kommunikation, känns det som en liten kränkning av integriteten att samla in de uppgifter som behövs. Och om det skulle visa sig att elever stigmatiseras av tidiga bedömningar, då kanske resultaten bara ska offentliggöras på klass- eller skolnivå. Det räcker för att ge övriga intressenter det underlag som behövs för ett vettigt beslutsfattande.

Uppdatering: Många bloggar om den senaste tidens betygs- och omdömesutspel från regering och opposition. Se exempelvis ChristerMagister, Tysta tankar, Lektorio, Metabolism, Blossing, Babels Torn och Anne-Marie Körling som klokt diskuterar problemen med omdömen. De har dock nästan enbart ett elevfokus och missar därför den bredare utvärderingsaspekten.

Forskningsfusk och humbug

Forskningsfusk och humbug inom vetenskapen är ett stort problem – när det väl uppdagas. Nyligen anklagdes en professor vid Försvarshögskolan för fusk. Även företagsekonomen Anna Wahl har en avhandling som innehållet tveksam empiri.

Men det är inte alla som åker fast. Vid Lunds universitet finns en professor i parapsykologi, Etzel Cardeña, som i media påstått att människor kan förflytta föremål med tankekraft och kan förutstpå framtiden i sina drömmar. När en professor säger det måste väl det vara sant? Och visst måste väl den alternativmedicin som “årets företagare i Stockholm 2008” Hans Axelson praktiserar i sitt gymnastiska institut vara vetenskapligt beprövad?

Svaret på båda dessa frågor är nej. För de som ogillar humbug men har svårt att hitta fakta och argument mot dessa förvillare kan ett besök hos föreningen Vetenskap och Folkbildning rekommenderas. Denna förening har i 25 år granskat allsköns vetenskapshumbug och lurendrejare. Särskilt läsvärt är deras “uppslagsverk” Skeptiskt ABC.