Hur står det till med SFI?

Idag uppmärksammar Risksrevisionen det faktum att vi har ytterst dålig kunskap om vilka effekter SFI faktiskt har på deltagarna. Detta är naturligtvis allvarligt. SFI är ett av de verktyg som Sverige använder sig av för att ge nyanlända möjligheter att anpassa sig i Sverige och etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. De borde vara av yttersta vikt att detta verktyg fungerar, då verksamheten också tar mycket tid i anspråk från deltagaren.

Allra mest välkommet i Riksrevisionnens rapport för en evidensbaserad forskare som undertecknad är kanske att ansvarig Riksvreviso Karin Lindell efterlyser mer och bättre statsitiskinsamling, samt ett utökat användande av kontrollerade experiment. Vi hoppas att regeringen följer hennes rekommendationer och att  därigenom framöver kanske kan komma till rätta med bristen på kunskap om SFIs effekter.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: