Är det verkligen egenföretagare vi vill ha?

Ställ dig först frågan vilken grupp länder som kan anses vara mest framgångsrik: Danmark, Irland och Frankrike eller Portugal, Grekland och Italien.

Läs sedan denna artikel i DN och klicka på grafiken. Intressant nog verkar regeringen anse att det är Grekland, Portugal och Italien som är den stora förebilden – de har ju en hög andel kvinnliga egenföretagare. Antagligen har de en hög grad manliga egenföretagare också, men denna siffra förtigs av DN.

Kan inte alla härmed sluta använda andelen egenföretagare som mått på ekonomisk framgång?

Comments

 1. Når jeg ser disse opgørelser mindes jeg altid en kollega som påpegede, at der faktisk er en sammenhæng mellem fattigdom og etablering af små butikker og virksomheder. Hvilket kombineret med et svagere sikkerhedsnet i middelhavslandene kan forklare den høje andel af selvstændige.

  Men DN’s subtilitet og økonomiske indsigt er jo velkendt, så jeg var ikke rigtigt overrasket.

 2. Lena Lindahl says:

  Hej Jonas mfl!
  Att andelen egenföretagare i ett land inte är något bra mått på ekonomisk framgång kan väl alla vara ense om. Men nog är väl egenföretagande och entreprenörskap à la Stael Von Holstein något eftersträvansvärt som helst inte ska möta onödiga hinder? Och då är det väl inget fel i att lyfta fram Portugal, Grekland och Italien som positiva exempel – i just det här avseendet?

  Sen tror jag Jacob har rätt i att det svagare sociala skyddsnätet i medelhavsländerna har stor del i den höga andelen egenföretagare. Men om de länderna därutöver har tex. mindre byråkrati kring processen att starta eget så kan det ju vara något som är värt att ta efter.

 3. Tack för kommentarer. Naturligtvis ska vi inte ha onödiga hinder för företagare. Enligt de jämförelser som finns har inte heller Sverige särskilt stora hinder. Tvärtom är det ganska enkelt och billigt att starta företag i Sverige. Dessutom är rättssystemet välfungerande, byråkratin effektiv och korruption sällsynt.

  Stora företag gar många fördelar; de har välutvecklade distributionskanaler, goda finansieringskällor, möjlighet till riskspridning etc, etc. Stordriftfördelar, helt enkelt. Forskning tyder dessutom på att en hög grad av förtroende medborgarna emellan – något Sverige har – möjliggör större och effektivare organisationer.

  Att med politiska åtgärder på olika sätt försöka gynna småföretag kan därför vara ytterst kostsamt – det finns trots allt alternativanvändning av resurserna. Det vettigaste, som vanligt, är väl att staten förhåller sig neutral mellan olika organisationsformer.

Trackbacks

 1. […] Även om vi bortser från frågan huruvida vi verkligen vill ha fler egenföretagare (vilket inte är uppenbart) och antar att skattningarna i Hanssons studie är korrekta (ingen studie är perfekt), […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: