Är det verkligen fler egna företagare Sverige behöver?

Förra veckan skrev tre ekonomer från Svensk Näringlsiv ett inlägg på DN Debatt där de konstaterade att bara drygt fem procent av Sveriges arbetande kvinnor är företagare jämfört med 14 procent av männen. Via en undersökning av 1143 förvärvsarbetande  kvinnor konstaterar de nu att det inte är inspiration som saknas utan nästan 70 % anger  ”för mycket arbete med byråkrati och regelverk” som ett av de främsta hindrena. Slutsatsen de drar är att något konkret måste göras.

Från ett genusperspektiv kan man ställa sig två frågor: Hade svaren varit annorlunda om i stället män hade tillfrågats? och Finns det något egenvärde med att det råder en jämn könsfördelning bland egna företagare? En intressantare fråga är dock varför staten ska gå in och försöka öka andelen egna företagare. Som nationalekonom frågar man sig helt enkelt: Var finns marknadsmisslyckandet?

Idag lägger Jenny Nykvist fram avhandlingen Self-employment Entry and Survival – Evidence from Sweden vid Uppsala universitet. I denna finner hon bl a att det verkar finnas likvidetsbegränsingar som gör att individer utan egen förmögenhet inte startar eget i lika stor utsträckning som de med förmögenhet. Här skulle man alltså kunna argumentera för att staten ska gå in och hjälpa till. Frågan är bara varför staten ska ta en risk som bankerna onekligen inte är villiga att ta.  En anledning skulle vara om staten gynnas av att individer startar eget på ett sätt som inte banken gör. Detta kan ske dels genom ökade skatteintäkter och dels genom positiva externaliteter på tillväxten.

Vad gäller skatteintäkter så visar Per Engström och Bertil Holmlund i ett Working Paper från Uppsala universitet att hushåll med minst en egen företagare underrapporterar sina inkomster med 30 procent. Det verkar alltså inte som om egna företagare tycker att det är ”speciellt häftigt” att betala skatt.

Hur är det då med andra positiva externaliteter? Det pratas idag mycket om entreprenörskap och värdet av uppfinningar. Det skulle här dock vara intressant att veta hur många av de egna företagen som faktiskt medför någon revolutionerande uppfinning som för utvecklingen och Sverige framåt. Jag misstänker att det endast är en väldigt liten andel. Detta får åtminstone mig att ifrågasätta att marknadsmisslyckandet är så stort så att det motiverar de statliga ingripanden som t ex Svenskt Näringsliv anser vara nödvändiga.

Comments

 1. Ytterst relevant fråga. Nu har jag inte läst Nykvists avhandling, men ett problem med studier som undersöker kopplingen mellan likviditetsbegränsningar och företagande har svårt att ta hänsyn till ”konsumtionsvärdet” i företagande. Dvs om jag skulle råka vinna en stor förmögenhet och därefter startar ett företag så är det inte säkert att detta visar att jag hade likviditetsproblem tidigare. Det kan även tyda på att jag nu har råd att leva ett annat liv och starta den där kaninfarmen som kanske inte ger någon avkastning, men som är trevlig att ha hand om.

  De positiva externaliteterna av denna typ av företagande torde vara begränsade…

 2. Naturligtvis bör inga statliga ingripanden ske. Däremot vore det bra med ett statligt undandragande från privatpersoners ekonomi så att fler kan spara till en förmögenhet och därmed starta eget.

  Tror det är kört att som samhälle enbart förlita sig på gamla industrijättar från tidigt 1900-tal. Särskilt i takt med globaliseringen då näringslivet måste vara snabbfotat och dynamiskt. Och för den delen så tror jag inte heller att man kan luta sig tillbaka och vara trygg med att storföretag betalar mesta möjliga skatt dom heller.

 3. Jag håller i allt väsentligt med klotband. En ny forskningsöversikt indikerar t.ex. att snabbväxande företag svarar för en mycket stor andel av sysselsättningsökningen i olika länder, och de snabbväxande företagen är i regel unga.

 4. Niclas och klotband,
  Jag är naturligtvis inte emot små, unga företag och eget företagande i allmänhet. Däremot ställer jag mig tveksam till att det finns ett marknadsmisslyckande som motiverar statligt ingripande.

 5. Hey 95h5yo7ife, very interesting post, it really got me thinking. Thank you. jj55u hu2p6

Trackbacks

 1. […] Även om vi bortser från frågan huruvida vi verkligen vill ha fler egenföretagare (vilket inte är uppenbart) och antar att skattningarna i Hanssons studie är korrekta (ingen studie är […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: