Konsumenternas försäkringsbryderier

För några månader sedan tecknade jag en barnförsäkring. För att välja barnförsäkring vände jag mig till Konsumenternas Försäkringsbyrå. Efter att ha tittat en stund i de jämförande tabellerna gav jag upp, ringde min syster och köpte samma barnförsäkring som hon, trots att jag är ganska säker på att hon inte vet mer om barnförsäkringar än jag. Vänner och kollegor jag pratat med verkar ha fattat beslut på ungefär samma lösa grunder, vilket fått mig att misstänka att barnförsäkringsmarknaden inte fungerar särskilt bra.

Förra veckan visade jag hur skrupelfria taxichaufförer utnyttjar vissa konsumenters oförmåga att ta till sig enkel och tydlig prisinformation. Barnförsäkringar är dock en betydligt mer komplex produkt vars egenskaper är mycket svåra att bilda sig en uppfattning om. Hur ska man exempelvis värdera att Trygg-Hansa betalar ersättning för ”juvenil artrit ICD M08 som drabbar minst tre leder”, men Folksam inte gör det? Det är otaliga sannolikhetskalkyler och riskbedömningar av det här slaget man måste ta ställning till för att välja rätt försäkring. Prisvariationen är också stor — årspremien för motsvarande försäkringsbelopp varierar mellan 685 och 1563 kronor.

Till skillnad från taxiresor och många andra varor är det också väldigt svårt att lära sig av egna och andras erfarenheter. Barnförsäkringarna sätts verkligen på prov först då barnet drabbas av en allvarlig olycka eller sjukdom, vilket lyckligtvis aldrig inträffar för det stora flertalet barn. I de flesta fall kommer det alltså aldrig att visa sig att man valde ”fel” försäkring. Dessutom finns en ganska stark inlåsningseffekt när det gäller barnförsäkringar — det är bra att teckna dessa så tidigt som möjligt innan eventuella sjukdomar visat sig hos barnet (eftersom det därefter blir svårare att teckna och byta försäkring).

Jag tror till och med att många föräldrar inte ens vet om de verkligen behöver en barnförsäkring. Konsumenternas Försäkringsbyrå, som märkligt nog har försäkringsbolagens branschorganisation som huvudman jämte Finansinspektionen och Konsumentverket, är förvånansvärt tydliga med att rekommendera föräldrar att köpa barnförsäkring: ”Ja! Samhällets skydd är otillräckligt.” Samma rekommendation dyker upp i diverse tidningar som vänder sig till föräldrar, men det är vanligtvis Konsumenternas Försäkringsbyrå som anges som källa. Men om verkligen alla är i behov ha barnförsäkring, då bör väl de statliga skyddet utökas? Cirka 7 procent av alla ansökningar om barnförsäkringar beviljas i dagsläget inte eftersom barnen redan har sjukdomssymptom eller bedöms ha för hög risk för att drabbas för att vara lönsamma för försäkringsbolagen. De barn som allra mest behöver en barnförsäkring förblir alltså oförsäkrade.

I bästa fall har konkurrensen mellan försäkringsbolagen sett till att de flesta av oss kan teckna bra barnförsäkringar till ett rimligt pris. Men i sämsta fall säljer försäkringsbolagen dåliga försäkringar till överpris som få av oss egentligen har behov av, medan de som verkligen behöver dem inte kan köpa dem.

Comments

 1. Jag kan bara hålla med. Problemet är att hela marknaden är felkonstruerad. Barnförsäkringar borde tecknas innan födseln, eller, ännu bättre -alla i fertil ålder borde ha en latent (*) barnförsäkring som de kan aktivera så fort de blir medvetna om att de ska bli föräldrar.

  * med detta menar jag att man kanske en gång om året, var femte år eller liknande, begärde en offert på en försäkring (och fylla i hälsodeklaration, genomgå intervjuer osv) och så fort man blev medveten om sitt kommande föräldraskap var skyldig att teckna och försäkringsbolaget skyldigt att sälja försäkringen enligt offerten.

  På detta sätt skulle enbart föräldrarnas medicinska och socioekonomiska status påverka premien och försäkringens innehåll och det hela skulle vara förutsägbart på samma sätt som det är med vanliga sakförsäkringar.

 2. lg, jag håller med dig om att försäkringsbolaget borde erbjuda denna lösning och det är lite förvånande att de redan inte gjort det. Däremot är jag fortfarande inte övertygad om att det här är en försäkringstyp som behövs. Samhällets skydd må vara otillräckligt, men det måste vägas mot den lilla sannolikheten att man drabbas på ett sätt som täcks av barnförsäkringen men inte fullt ut av statliga försäkringar. Det vore intressant att se en sådan kalkyl…

 3. Det är väl så där beslutsfattande går till? Folk sitter inte och ägnar sig i evigheter åt nyliberalt ”väljande”, man frågar omgivningen och hugger till med något som åtminstone verkar rimligt. Sedan kontrar väl många leverantörer (även försäkringsbolag tror jag) detta genom prisdifferentiering: man bjuder ut i princip samma vara men till olika priser, till ”kundsegment” med olika betalningsvilja. Och hur mycket ”val” har det egentligen då varit?

 4. Joakim says:

  lg,

  ”På detta sätt skulle enbart föräldrarnas medicinska och socioekonomiska status påverka premien och försäkringens innehåll […]”

  Hur tänkte du lite mer konkret där hur föräldrars status skulle påverka innehållet i försäkringen?

 5. Joakim – rimligen skulle ett försäkringsbolag vilja veta lite om föräldrarnas livsstil, risk för ärftliga sjukdomar etc innan de lämnar en offert. Ungefär som när man tecknar en livförsäkring. Och ja, en del olämpliga föräldrar skulle få väldigt höga offerter men inget hindrar dem att vända sig någon annanstans eller starta sitt eget försäkringsbolag om de inte tror på befintliga riskvärderingar.

 6. pontus says:

  Att det finns adverse selection, och darfor ocksa nekande av kunder, pa en forsakringsmarknad ska kanske inte betraktas som helnytt …

  Finns det inga forsakringsmaklare i denna branschen? Manniskor med kunskap som hjalper till om de far en viss slant for det. Ar forstatligande verkligen lösning 1A? (Kanske skall cykelringen ocksa nationaliseras? 😉 )

  [Sen sa ar det val sa att det faktum att vissa kunder anses olönsamma innebar att forsakringsbolagens ”mark-ups” (eller ”överpriser” for att anvanda ett mer politiskt sprak) inte kan vara hur hoga som helst. ]

 7. Joakim says:

  lg – Vad du säger är i princip att ett barns förutsättningar för bra sjukvård kommer att bero på föräldrarnas ekonomi. Det är för mig en motbjudande tanke. Inget barn väljer sina föräldrar, utan alla ska ha samma möjligheter till sjukvård, oberoende av medicinska eller socioekonomiska omständigheter. Att den offentliga svenska vården inte räcker till här är ren och skär skandal, och lösningen är inte mer privata försäkringar utan det är att åtgärda den allmänt tillgängliga barnsjukvården.

 8. Joakim – nej, jag säger att alla barn skulle kunna täckas av en heltäckande barnförsäkring utan undantagsklausuler. Idag finns det massor av sådana klausuler vilket är en följd av att man tecknar försäkring efter att en stor del av skadorna kan ha inträffat/är kända. Dessa undantag är ett återkommande tema i TV-program som Plus, Kalla Fakta osv.

  Däremot skulle priset kunna variera beroende på hur föräldrarna sköter sig men det är inget som direkt går ut över barnet (som bekant finns det både fattiga och rika föräldrar redan idag vilket leder till att barn lever på olika ekonomisk nivå).

 9. Joakim says:

  lg – Undantagsklausuler är ett otyg, där håller jag med dig. Men jag har dessvärre svårt att se att försäkringsbolag är intresserade av att sälja en försäkring utan sådana. Med tvång? Tja, varför skulle inte staten själv då kunna hantera den under den vanliga allmänna sjukförsäkringen, utan en premie med inbakad vinstmarginal?

  Helt rätt att det finns rika och fattiga föräldrar, men jag hävdar inte att alla barn har rätt till en Märklin-järnväg eller ponny, utan rätt till något av det mest grundläggande i ett civiliserat samhälle: sjukvård. Och om nu föräldrar ska vara skyldiga att skaffa försäkring (likt man måste ha trafikförsäkring för bil), vad händer om ett föräldrapar inte har råd med någon av de offerter som försäkringsbolagen erbjuder; ska dessa föräldrar inte få skaffa barn?

 10. Pontus: Mig veterligen finns det inga försäkringsrådgivare eller liknande för dessa typer av försäkringar. Jag misstänker att många köper barnförsäkring när de nyss kommit hem från BB och är fullt upptagna med annat än att omsorgsfullt välja rätt försäkring. Angående förstatligande så skulle jag bara förespråka det OM det är sant som Konsumenternas försäkringsbyrå säger att alla bör ha en barnförsäkring (vilket jag betvivlar). Om alla borde ha en, men marknaden inte kan tillhandahålla den för alla, ja, det är väl ett hyfsat skäl för en allmän försäkring? Då skulle man dessutom kunna se till att den gäller även ärftliga sjukdomar, vilka nu är undantagna från barnförsäkringar. Angående de avslagna ansökningarna tror jag att de lika väl kan tyda på att försäkringsbolagen ägnar sig åt ”cream-skimming” och bara bryr sig om de allra mest lönsamma kunderna. Om konkurrensen fungerade borde väl även en del av de 7 procenten kunna erbjudas försäkringar med högre premie än att bara avslås?

 11. Joakim – hur är det med vanliga sakförsäkringar, säljs de med diverse undantagsklausuler? Nej och det beror på att man tecknar dem innan man behöver dem. Om samma princip tillämpades på barnförsäkringar skulle det inte behövas undantagsklausuler.

  Jag kan inte se något moraliskt problem med att vissa livsstilsval eller medfödda sjukdomar skulle göra det oöverstigligt dyrt för vissa individer att teckna en barnförsäkring. De kan väl adoptera om biologiska barn bedöms vara så riskabelt att de inte har råd med en försäkring. Utilitaristiskt slår det flera flugor i en smäll – ett adoptivbarn slipper växa upp ‘på en soptipp i Rio’, en annan individ slipper födas med svåra handikapp bara för att tillfredsställa föräldrarnas egoistiska behov av en spegelbild av sig själva, skatten kan användas till andra saker osv.

  Skulle du vilja växa upp med föräldrar som har så små marginaler att de inte har råd med en barnförsäkring som kanske kostar 1000-1500:- år? Det blir mycket annat som de inte kommer ha råd med heller (patientavgifter!).

  För övrigt är inte tillgång på sjukvård definitionen på civiliserat samhälle i min värld – däremot är en rättstat en minimikrav (och där fallerar stora delar av västvärlden, inkl Sverige).

 12. Joakim says:

  lg – Vad skulle hindra försäkringsbolag att ha undantag i sina försäkringar bara för att de tecknas i tid? Ja, jag är kanske överdrivet cynisk, men dessa bolag är vinstdrivande affärsverksamheter som kallt räknar pengar till sista raden. Finns det någon åkomma som kan kosta enormt mycket pengar så nog kan det blir en extra klausul där.

  Jag ser problemet ur barnets synvinkel, du gör det från föräldrarnas. Jag håller med dig om att vissa par borde ha tänkt ett varv till innan graviditet, men så fungerar inte världen. Alla barn får inte samma start i livet, vare sig det gäller genetiskt eller socioekonomiskt, men alla ska ha samma möjligheter att utvecklas givet sina förutsättningar, och dessa förutsättningar anser jag, med en dåres envishet 😉 ska inkludera allmänt tillgänglig sjukvård. Gärna i hela världen, inklusive Braslien, men vi kan ju börja med Sverige.

  Gällande civiliserat samhälle: då du uppenbart är libertarian så tror du på nattväktarstaten, där listan på offentliga uppgifter är begränsad till ett rättsväsende. Den uppgiften står högst upp även på min lista, men slutar inte där utan innehåller även allmän tillgång till sjukvård, skola, etc, då jag anser att ett samhälle vinner på detta. (Förresten, finns det något land som du skulle hävda är rättssäkert idag?)

 13. Samma situation råder vad gäller elmarknaden, telefonmarknaden, ”järnvägsmarknaden” och många andra områden.

  Valfrihet som ingen vill ha.

 14. Joakim – det är med det nuvarande systemet barn kan ‘diskrimineras’ och (del)vägras försäkringar. Med en försäkring tecknad innan skulle skyddet och kostnaden vara förutsägbara. Som sagt, hur fungerar din hemförsäkring idag? Är upplägget för hemförsäkringar ett problem för dig?

 15. Joakim says:

  lg – Nuvarande system är inte bra, och ett lappande är meningslöst eftersom systemet är fel i grunden: föräldrar tvingas till privata försäkringar för att försäkra sitt barn, när den offentliga sjukvården borde täcka upp detta.

  Jag accepterar villkoren i min hemförsäkring, likaväl som i min bilförsäkring. Tack och lov har jag aldrig behövt nyttja min hemförsäkring, men jag har däremot haft dispyt med mitt försäkringsbolag gällande skada på bilen, och där jag inte fick full ersättning. Jag fasar för en eventuell situation där jag som förälder skulle behöva genomgå samma sak med mitt barn: tjafsa med en tjänsteman anställd av ett vinstdrivande bolag som helst inte vill betala något alls. Surt med en bil, oacceptabelt för ett barn.

  Sammanfattat: problemet är inte villkoren för en barnförsäkring, utan problemet är själva behovet av en extra barnförsäkring överhuvudtaget.

  Notera att jag inte argumenterar för en offentlig hem- eller bilförsäkring; jag ser en skillnad mellan ett barn och en bil.

 16. Hej, det var roligt att läsa inläggen om barnförsäkring och om våra översikter över barnförsäkringar.

  Det stämmer att vi på vår hemsida skriver att vi tycker att man bör ha en barnförsäkring till sina barn! Observera att vi inte någon annan stans på hemsidan skriver att vi tycker att ni ska köpa någon sorts försäkring – vi är absolut ingen säljkanal för bolagen utan försöker ge saklig information.

  Självklart behöver man ingen försäkring om man har många miljoner på banken – och är man luspank så är det naturligtvis bättre att se till att barnet får mat och kläder.
  Men vi tycker att samhällets skydd är otillräckligt. Barn som pga handikapp inte kommer ut i arbetslivet får låg ersättning från samhället. Med en försäkring som kan ge ekonomisk invaliditetsersättning får ditt barn en bättre start om hon/han på grund av en sjukdom eller olycksfallsskada aldrig kommer ut i arbetslivet.

  Om barnet blir långvarigt sjukt och inte kan delta i normal barnomsorg så kanske en förälder tvingas sluta arbeta – då kan föräldrarna få en årlig vårdkostnadsersättning. Vårdbidraget från försäkringskassan är max 8 917 kr i månaden – även där kan alltså ett tillskott från en barnförsäkring bli väsentligt.

  Jag är den första att hålla med om att det inte är lätt att jämföra barnförsäkringar, men jag hoppas att våra tabeller ändå gör det något lättare. Alternativet är ju att själv läsa alla försäkringsbolagens villkorstext och förköpsinformation och i ljuset av detta så är nog våra jämförelser en bra möjlighet till ökad förståelse om bolagens olika produkter.

  Du skriver bland annat att Trygg-Hansa betalar ersättning för “juvenil artrit ICD M08 som drabbar minst tre leder”, men Folksam gör inte det. De allra flesta har säkert ingen nytta av denna information men om du i släkten har haft problem av en viss sjukdom så kanske du är intresserad av att hitta ett bolag som inte har undantag för just den åkomman.

  Du fortsätter med: Prisvariationen är också stor — årspremien för motsvarande försäkringsbelopp varierar mellan 685 och 1563 kronor. Om du lägger med lite tid på att studera våra tabeller ser du att det bolag med den lägsta premien har väsentligt lägre ersättningar i vissa fall, t ex ersätter det bolaget i max tre år om ett barn eller en ungdom blir långtidssjuk medan de andra bolagen kan ersätta under väsentligt längre tid.

  Jag håller helt med dig när du skriver att om alla är i behov ha barnförsäkring, då bör väl det statliga skyddet utökas? Lyckas du med detta så lovar jag att vi ska ta bort vår rekommendation om barnförsäkring omedelbart.

  Du skriver också att cirka 7 procent av alla ansökningar om barnförsäkringar beviljas i dagsläget inte eftersom barnen redan har sjukdomssymptom eller bedöms ha för hög risk för att drabbas för att vara lönsamma för försäkringsbolagen. De barn som allra mest behöver en barnförsäkring förblir alltså oförsäkrade.

  Tyvärr är det så att försäkringsbolagen är affärsdrivande och om ett bolag skulle erbjuda alla barn en försäkring så skulle premien bli så dyr att vi som har helt friska barn skulle välja att annat bolag. De flesta kan dock skaffa en gruppförsäkring men ingen försäkring gäller för något som redan har inträffat när försäkringen tecknas.

  Så det där med bättre skydd i den allmänna statliga försäkringen som bekostas av skattepengar skulle vara det bästa för allas våra barn och ungdomar – vi hjälper dig gärna i den kampen!

 17. Joakim – du är uppenbarligen dåligt påläst. Barnförsäkringars syfte är i första hand att skydda mot inkomstbortfall resp de extrakostnader invaliditet kan medföra. De är inte sjukförsäkringar (de täcker tandvård vilket jag själv fått tillfälle att utnyttja). Återkom med några vettiga argument när du insett detta.

  För övrigt är inte sakförsäkring någon lönsam affär. Jag arbetade för några år sedan på If och deras premiekvot (? tror jag det hette) låg på konstant på 102-103%, dvs de betalade ut mer i ersättning än vad de fick in i premier. Det var endast tack vare kapitalförvaltningen de gick med vinst men ägarna hade varit rikare om de skickat in sina pengar till If:s kapitalförvaltning istället för att köpa If-aktier.

 18. pontus says:

  Robert – Jag tycker den statliga forsakringen skall tacka omraden dar privata marknader inte existerar, eller fungerar daligt. T.ex. kan man, som i holland, forbjuda screening, istallet for att forstatliga. Forsakringsbolagen kommer inte direkt gora en lagre vinst, men det kommer ske en ”premietransferering” fran foraldrar med friska barn, till foraldrar med [sannolikt] sjuka barn. Precis som forsakringen ar avsedd att gora.

  Camilla – ”Tyvärr är det så att försäkringsbolagen är affärsdrivande ”

  Det ar langt varre an sa! 75% av sveriges produktion ar affarsdrivande!

 19. Joakim says:

  lg – du skrev ”Barnförsäkringars syfte är i första hand att skydda mot inkomstbortfall resp de extrakostnader invaliditet kan medföra. ” Och det lyfter du fram först nu, efter ett antal inlägg fram och tillbaka, och först efter Camilla Bratts inlägg ovan? 😉

  Oberoende av huruvida barnförsäkringen täcker sjukvård, hjälpmedel och/eller inkomstbortfall så är det ju fortfarande så att ett barn har de föräldrar som det genom ödet har blivit sig tilldelat, och detta ska inte påverka dess möjligheter till bra vård, vad än detta må innebära.

 20. Pontus – det handlar om civilkurage. Jag har på mina tre senaste arbetsplatser haft olika former av hälso- och invaliditetsförsäkringar där de krävt en hälsodeklaration. Jag fyllde i saker som var uppenbara (ålder, kön, bostadsort, riskfyllda hobbies osv) men vägrade helt sonika att kryssa i två rutor som handlade om några obskyra, äftliga, sjukdomar jag inte hört talas om tidigare (= har dem antagligen inte i släkten). Det blev lite grymtande från försäkringsbolagen men efter några vändor fram och tillbaka fick jag min försäkring utan restriktioner i alla fall.

  Fler borde göra så. I just detta fall tycker jag faktiskt aktivt visande av solidaritet och medmänsklighet är viktigt.

 21. Camilla, tack för att du tog dig tid att kommentera mitt inlägg. Jag känner till att stödet från samhället för inkomstbortfall är lågt om ens barn blir allvarligt sjukt (det var därför jag själv tecknade en försäkring), men däremot har jag väldigt svårt att bedöma hur stor sannolikheten för att detta drabbar mitt barn är? Även om jag har någon slags uppfattning för att mitt barn drabbas av en allvarlig sjukdom, har jag ingen som helst aning om det är 1 på 1000 eller 1 på 1000000 som drabbas av de sjukdomar som försäkringen täcker (det finns ju många undantag, framförallt alla ärftliga sjukdomar)? Huruvida man bör teckna en försäkring har ju inte bara att göra med hur dåligt de sämsta utfallet är, utan också hur stor risken är för att det inträffar. (En anekdot som exemplifierar detta: När jag hyrde bil i L.A. gällde bara hyrbilsförsäkringen avseende skador som jag orsakade andra bara för skador upp till en miljon kronor eller så. Jag insåg direkt att det skulle bli betydligt dyrare än så att kvadda en Hollywoodsstjärnas specialbyggda Ferrari med alla rättegångskostnader och skadestånd detta skulle innebära, men bedömde ändå att det var värt risken att hyra bilen.)

  Pontus, du har rätt i att screeningförbud skulle kunna var en lösning. Risken är dock fortfarande att många inte kommer att teckna försäkringarna av obetänksamhet eller för att försäkringarna kan bli för dyra med screeningförbud (det förvärrar så vitt jag kan se problemet med skevt urval, eller?). En förstatligad försäkring skulle förstås också vara dyr, men säkert ha lite trevligare fördelningskonsekvenser. Mitt resonemang förutsätter dock att barnförsäkringar är något alla behöver, vilket är långtifrån klarlagt. 😉 Eftersom det framförallt är en försäkring mot inkomstbortfall kanske detta är försäkringar framförallt för sådana som har höga inkomster och liten förmögenhet.

 22. Joakim – det är väl ändå ditt ansvar att veta vad du pratar om? Eller tycker du staten ska ta hand om det…

 23. Joakim says:

  lg – Som jag skrev ovan: mina åsikter om försäkringar för barn, oavsett om innehållet gäller vård eller hjälpmedel, står fast. Och de åsikterna tar jag ansvar för. Utan statlig inblandning. 😉

 24. Ytterligare en i dagarna självupplevd datapunkt som jag gärna skulle se kommenteras:

  När jag var ca 11 slog jag av ett par tänder på en rast i skolan (olycka – innebandyklubba som viftades lite för högt). Jag hade två barnförsäkringar, en privat och en via skolan/kommunen. Dessa täckte båda en lagning av denna skada upp till jag blev 25 så strax innan jag fyllde 25 gjorde jag vad jag då trodde var en permanent lagning (porslinsfasader). Kostnad lite drygt 7000:-. Nu har denna lagning börjat gå sönder och när jag pratar med min tandläkare berättar han att

  1. Lagningen hållit ovanligt länge (8-9 år, förväntat var kanske 5 år)
  2. Hade jag velat ha en lösning som hållit längre skulle jag satsat på kronor.

  Efter kontakt med de två försäkringsbolagen jag var försäkrad hos har jag fått det förväntade beskedet: eftersom jag är över 25 täcks inte en ”omlagning” av försäkringarna.

  Det är rätt irriterande att jag kommer åka på en utgift på kanske 10 000:- var femte år (drygt 150:-/månad alltså) resten av livet trots att jag var försäkrad (och omyndig) när olyckan inträffade.

  Det här är ju en typisk situation man skulle vilja ha en försäkring som trädde in, fullt jämförbar, fast en magnitud mindre, med tex arbetsinvaliditet (som normalt täcks av barnförsäkringar).

  För övrigt verkar vuxenförsäkringar fungera enligt samma princip – skadar jag mig idag täcks kostnader under fem år framåt.

Trackbacks

 1. […] av mer konkreta frågor har jag tidigare skrivit om bekymmer man kan ha som konsument vid köp av barnförsäkringar, bostad, taxiresor, pensionsfonder och cyklar. Men allra bäst är förstås Sverker. Klockan åtta […]

 2. […] under på att man som konsument ofta begår misstag (jag har till exempel skrivit om taxi och barnförsäkringar förut). Men i vilken utsträckning kommer konkurrens mellan företag att hjälpa oss och vad kan […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: