Elda för fiskarna

Varje år pumpas cirka tjugo procent av Sveriges totala energiproduktion rakt ut i havet. Och ja, då är även bensinen som driver våra bilar inräknad (sid 54-55). Det handlar naturligtvis om kylvattnet från våra kärnkraftsverk som av politiska skäl inte används till fjärrvärme. Eftersom både regering och opposition nu verkar acceptera kärnkraften borde det gå att sätta stopp på detta bisarra inslag i svensk energipoltik.kraftproduktion

Frågan är då hur politiken kunnat hamna i ett läge som gör att två tredjedelar av energin från kärnkraften förstörs, år ut och år in. En viktig anledning är att man via dagens beslut vill påverka framtidens politiska avvägningar — även om man inte själv har makten. Genom att lämna en stor skuld efter sig kan en högerregering göra det dyrt för en vänsterregering att öka de offentliga utgifterna. En vänsterregering som vill hålla utgifterna uppe har incitament att minska skuldsättningen (se teori här och här, empiri här).

I energidiskussionen kallas detta att man inte vill göra sig beroende av kärnkraft. Om fjärrvärmenäten är fyllda av billig spillvärme blir alternativkostnaden av att ställa om från kärnkraft tydlig och kännbar. Att inte använda spillvärmen är också kostsamt men när avvecklingsbeslutet en gång ska fattas är förlusten redan gjord och en avveckling förefaller förhållandevis attraktiv; även om värdet av den energi som släppts ut vida överstiger omställningskostnaden.

Man kan naturligtvis tänka ut fler sätt att minska vårt beroende av kärnkraft, samtidigt som kärnkraften är i full drift. Ett vore att sätta upp ett väldigt stort element utomhus, ett annat att skänka bort kärnkraftselen till Baltikum. Men det kanske är onödigt eftersom alla läger nu gillar kärnkraft och dessutom påstår sig vara på jakt efter spillvärme. Jag vet var det finns 124 TWh.

DN123, SvD,VA12, Niclas Berggren, Ekonomisten

Comments

 1. Är tyvärr inte alls något mysterium att en stor del av värmeenergin i ett kärnkraftverk måste gå till spillo. Dagens kylvatten är alldeles för kallt för att kunna användas till fjärrvärme, höjer man kylvattentemperaturen får man ut mindre elenergi ur processen (10% inte orimligt). Kalkylen ser sämre ut för ett kärnkraftverk än ett olje- / kol- / bioenergieldat kraftverk, eftersom kärnkraftverk av säkerhetsskäl har en lägre högsta ångtemperatur i processen.

  Dessutom ligger våra kärnkraftverk långt från större värmekunder – man skulle förlora mycket i transporten av fjärrvärme från Forsmark till Stockholm, eller från Ringhals till Göteborg.

  Med andra ord är det brist på företagsekonomisk lönsamhet, snarare än politisk ovilja som sätter stopp för projektet.

 2. C: Jag är medveten om att detta ofta framförs som argument. Men då är det faktiskt bara att antingen höja temperaturen på kylvattner eller att använda värmeväxlare för att få upp temperaturen. I båda fallen förlorar man en del el, men vinner värme. Med tanke på att endast mer än två tredjedelar ändå blir värme så kan det vara vettigt. Sedan inbillar jag mig inte att alla 124 TWh kan användas, men eftersom Oskarshamn ska bygga ny fjärrvärme finns det säkert mycket att använda.

 3. Johan Richter says:

  “eller att använda värmeväxlare för att få upp temperaturen. ”

  Värmepump låter bättre, en växlare bara överför värmen från ett medium till ett annat.

 4. “I båda fallen förlorar man en del el, men vinner värme”, bra insikt.

  Men på vilket sätt är det uppenbart att det ekonomiska värdet av den värme man vinner är högre än värdet av den el man förlorar?

 5. goran says:

  C har helt rätt. D

  Dock kan förtydligas att de 10 % som förloras är 10 %-enheter. Eftersom elverkningsgraden hos ett kärnkraftverk ligger runt 35 % så minskar elproduktionen med nästan 1/3.

  Om den elen används i värmepumpar för produktion av värme för byggnadsuppvärmning så blir värmemängden ungefär tre gånger högre. 100 % värme således. Om hela energimängden som produceras i kärnkraftverket skulle levereras för uppvärmning så blir det bara 80 % efter förluster. Temperaturen på hetvattnet bör vara c:a 140 grader.

  1980 diskuterades möjligheten att dra sådana ledningar från Forsmark till Stockholm. Det blir häftiga tryckkärl, en 15 mil lång ångpanna talade man om på Stockholm Energi. Inga billiga rör precis.

  Skall man producera kärnvärme så skall man ha anläggningar som bara producerar värme vid avsevärt lägre temperaurer än i ett kraftverk. Det blir mycket billigare.

Trackbacks

 1. […] Samhällsbloggen Ekonomistas påminner om det enorma energislöseriet med att inte ta vara på spillvärmen från de svenska kärnkraftverken. Nu rinner över 120 terrawattimmar årligen ut i havet till ingen nytta. Behövs det påpekas att man beslutat att ha det på det här viset i den politiska processen? […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: