Inkasso i frack

Antalet betalningsförelägganden och konkurser ökar i den finansiella krisens spår. I Sverige hamnar inkassoärenden hos Kronofogden och konsekvenserna av att få en betalningsanmärkning kan förstås vara privatekonomiskt allvarliga. Än så länge är dock kostnaderna i huvudsak monetära snarare än sociala.

I Spanien finns dock ett företag med affärsidén att höja kostnaderna för gäldenären genom att lägga på ett socialt pris för att inte betala. Tanken bakom El Cobrador del Frac är helt enkelt att skicka en indrivare klädd i frack för att väcka uppmärksamhet bland alla som kan tänkas bevittna överlämnandet av betalningskravet. De kommer dessutom körandes i bilar som man inte kan ta miste på och försöker också (om jag förstått det rätt) överlämna skuldkrav offentligt.

Hade inte trott att jag skulle få anledning att uttrycka det så här men “Viva Kronofogden!”

Comments

 1. Ett mer fredligt alternativ till Baltic Inkasso (www.balticinkasso.com). Frågan är om denna metod är mer effektiv än den “baltiska” metoden? Är rädslan för (offentlig) skam större än rädslan för fysiskt våld? Borde bero på publiken som Tore och Magnus skulle säga.

 2. Jesper Roine says:

  Förhoppningen är väl att slippa välja mellan dessa alternativ och kunna ha en fungerande indrivning av pengar som inte behöver luta sig på vare sig våld eller offentlig skam. Internaliserad norm av att man ska betala är något att vara rädd om. Som sagt Viva Kronofogden 🙂

 3. Arvid Fredenberg says:

  Även i Sverige lämnar borgenärer ofta först över till ett inkassoföretag att få in obetalda skulder innan det går vidare till kronofogden. Det finns en lång rad inkassoföretag i Sverige, men de måste följa “god inkassosed” vilket utesluter sönderslagna knäskålar och kanske utesluter frack. http://www.fi.se/Templates/NewsLetterPage____2193.aspx

 4. Hans says:

  en konkurrentfirma till frackindrivarna ar utkladda i kanindrakt liknande disneylandanstallda och vantar pa gatan utanfor galdenarens bostad, foljer honom/henne till arbetsplatsen och vantar dar, foljer honom/henne ut pa lunch, etc. vanligen betalar folk innan dagen ar slut. (kalla: en tidningsartikel jag laste for flera ar sedan som aven namnde frackinkasso)

 5. Martin says:

  Detta får ju helt klart implikationer för personal på min arbetsplats, Liseberg. Äntligen får Lisebergskaninerna något att göra mellan säsongerna. Att trakassera överbelånade, kanske korkade, kanske lurade skuldslavar är ju en helt annan utmaning än det ibland tröttsamma jobbet att få små barn att börja gråta… sluta gråta menar jag 🙂

 6. Visst är det precis som Arvid Fredenberg skriver, att många borgenärer i Sverige väljer att anlita inkassoföretag för att driva in obetalda skulder. Om ni vill veta mer om hur det går till kan ni kolla in mymoney.intrum.se där det finns förklarat vad ett inkassobolag gör och vad som händer när du inte betalar en räkning.
  Verksamheten är i alla fall ljusår från både frackar och sönderslagna knäskålar. Personligen hade jag inte heller uppskattat att få besök av en Lisebergskanin

 7. Dessa metoder skulle troligen inte fungera i Sverige.
  En kommun i Sverige (har glömt vilken) kom för några år sedan på att ställa röda soptunnar (istället för gröna) ut vid de villaägare som inte hade betalat avgiften för sophämtning. Mig veterligen var detta verkningslöst.
  Skuldproblematikken är mångfacetterat och varje individ har sin egen historia att berätta. Långt det största flertalet som dras med övermäktig skuldbörda har inte valt detta själv, utan det är ett flertal omständigheter som har lett till att situationen har blivit olöslig.
  Vad som borde närgranskas är den avskyvärda handeln med avskrivna fordringar som numera har blivit inkassobranschens huvudnäring.

  Om denna handels konsekvenser blev allmänkända och samhället samtidigt gjordes uppmärksam på de kostnader som vräkas över på skattebetalarna som konsekvens av mänskliga tragedier skulle allmänheten snart vakna. Kostnaderna för överskuldsättningsproblematiken beräknas av Kronofogdemyndigheten och Skattemyndigheten uppgå till mellan 30 – 50 miljarder årligen.
  Handeln med avskrivna fordringar påhejas även av statliga Nordea som är en ivrig leverantör till ett mindre nogräknande inkassobolag som köpar dessa fordringar billigt för att skicka dem till kronofogdemyndigheten för indrivning.

  Lönsamheten inom denna handel är enorm.

  Att det har blivit så pass skevt skylla att det saknas lagstiftning som på ett adekvat sätt reglerar inkassobranschens verksamhet.

 8. Martin says:

  Hmm… illa det där. Om alla hemkunskaps eller heter det konsumentkunskapslektioner istället för onyttigt kanelbullsbak ägnades åt att diskutera faran med att skuldsätta sig kanske det är en lösning på kort sikt. Svaga människor faller dock alltid igenom.

  Om det nu är så bra att låna och konsumera bör väl eliten (svenskt näringsliv m.fl.) och den övre medelklassen som propagerar för detta visa vägen! Hur nettoskuldsatta är Jonas Frycklund och Stefan Fölster? I princip borde väl även Kamprad kunna styra upp en sympatiserande nettoskuld om han hjälper till att konsumera upp en del av den internationella överproduktionskrisen.

Trackbacks

 1. […] Jespers förklaring till uppgången i VD-löner och reflektion kring användandet av socialt tryck i inkassoverksamhet. […]

 2. […] Nationalekonomen Jesper Roine publicerade på ekonombloggen ekonomistas för länge sedan ett inlägg om ett inkassobolag i Spanien vars affärsidé var att låta budet som levererar betalningskravet […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: