Nationalekonomiska föreningen möter finansministern

Den 26:e september presenterar finansminister Magdalena Andersson budgetpropositionen för  Nationalekonomiska föreningens medlemmar. Presentationen kommenteras av Lena Sellgren som är chefekonom på Business Sweden och Fredrik NG Andersson, docent vid Lunds universitet. 

Nationalekonomiska föreningen bildades 1877 och har enligt stadgarna som syfte “att främja studier inom nationalekonomi samt genom föredrag, diskussioner och utgivande av skrifter bidraga till utredande av frågor, som hör inom denna vetenskaps område.” Framöver planeras bland annat möten om bostadsmarknaden och om pensionssystemet.

Förutom inbjudningar till föreningens möten så får medlemmarna tidskriften Ekonomisk Debatt hem i brevlådan. För att ansöka om medlemskap, se denna länk.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: