Vaccin mot externaliteter – en uppföljning

I ett tidigare inlägg här på Ekonomistas diskuterade jag frågan om huruvida det ska vara tillåtet för föräldrar att låta bli att vaccinera sina barn utan giltiga skäl (ett giltigt skäl är t.ex. att barnet har nedsatt immunförsvar exempelvis på grund av en cancersjukdom). I både Sverige och på andra håll i världen har det höjts röster för att vaccinering inte längre ska vara frivilligt. Australiens premiärminister Tony Abbott har en alternativ lösning: han föreslår att det förblir frivilligt att låta bli att vaccinera sina barn, men att de som avstår från vaccin inte har rätt till barnbidrag, skattelättnader relaterade till barnen, etc. Om förslaget går igenom innebär det att de föräldrar som låter bli att vaccinera sina barn går miste om motsvarande ca 100.000 kronor per år från och med 2016. Inte tvång, men andra ord, men milt sagt starka incitament som förmodligen skulle bryta den nuvarande trenden som pekar mot allt fler icke-vaccinerade barn och skapa rättning i leden bland de australiensiska föräldrarna.

Comments

  1. Det finns en klar likhet mellan immunförsvar och militärt försvar beträffande att snylta på andra. Givet hur dödligt hot det är att inte vaccinera sina barn så bör vi kanske komma ihåg parallellen.

    In på 20-talet fick män inte rösta i Sverige utan genomförd värnplikt. Och vi satte vapenvägrare, som vägrade även vapenfri tjänst, i fängelse i ett år.

  2. Andreas SO says:

    Och vad är det för fel på tvång? De ska vara glada att de inte sätts i fängelse.

  3. Men finns inte barnbidraget till för barnen snarare än för föräldrarna?

  4. riska says:

    Det är nog främst outbildade föräldrar och fattigare familjer som vägrar låta barnen vaccinera sig.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: