Läsvärt vecka 19, 2013

1. Biografi om Albert O Hirschman recenseras. Samhällsvetargigant som avskydde att undervisa.

2. Dani Rodrik ogillar nationalekonomers slentrianmässiga marknadsliberalism, bristande institutionella och historiska kunskaper, men gillar en del annat.

3. Jonathan Rauh spekuerar kring vad Mancur Olson hade haft att säga om dagens intressegrupper.

4. Mark Thoma om empiri i makroekonomisk forskning.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: