Ryskt valfusk? Döm själv

De senaste dagarna har många diskuterat problem kring det ryska valet och framförallt i vilken utsträckning valresultatet manipulerats av det dominerande partiet “Förenade Ryssland”. Det är förstås alltid svårt att bevisa valfusk i alla dess tänkbara former men ett sätt att troliggöra att allt inte gått rätt till är att titta på diverse statistik och använda vår kunskap om fördelningar (Jonas har skrivit om relaterade saker här).

Bilden nedan är fördelningen av röster för det styrande “Förenade Ryssland” vid olika antal “röstningslokaler” över hela Ryssland. En punkt på linjen visar helt enkelt vid hur många lokaler (på y-axeln) fick Förenade Ryssland x procent av rösterna (på x-axeln). Statistiskt sett skulle man förvänta sig att en sådan fördelning är relativt jämn med en topp runt det antal röster man faktiskt fick. Bilden visar åtminstone två förvånande detaljer. För det första finns det väldigt få lokaler där partiet fick 49%, desto fler där man fick precis över 50%. För det andra så uppvisar den högra delen av fördelningen ett märkligt mönster av toppar runt alla “jämna tal” (60, 65, 70, 75 etc.). Detta bevisar förstås inget men är konsistent med att de inrapporterade siffrorna fixats till lite samtidigt som det är väldigt svårt att komma på en “naturlig” förklaring till detta. (Jag har också tittat på motsvarande bild för lokalerna i Moskva regionen för alla partier och de visar en liknande topp runt 30% och en precis över 50 % men inget mönster för de andra partierna.Figurerna är framtagna av Maxim Pshenichnikov och finns tillsammans med andra intressanta observationer här).

En annan uppgift, som är långt ifrån representativ men som kommer ganska nära en bra randomisering, kommer från Nadia Yaciks blogg (på ryska). Hon var valobservatör och hade redan innan valet kommenterat kring sätt på vilka det fuskats i tidigare val. Resultaten nedan visar röstfördelningen i hennes vallokal (inom parentes nedan) jämfört med en grannlokal som inte hade några valobservatörer. Upptagningsområdena för respektive lokal är mycket lika i termer av vad som brukar kallas “observerbara karakteristika”. I lokalen med valobservatörer fick Förenade Ryssland 30 procent jämfört med 60 procent i grannlokalen där inga observatörer fanns. För de andra partierna var fördelningen ungefär att alla fick ungefär dubbelt så stor röstandel i lokalen med valobservatörer. (Den rysktalande kan kolla den officiella statistiken här. Vallokal med observatörer är 712 och den utan 710).

Det finns många fler exempel att välja bland men ytterligare en ovanligt flagrant detalj i valet är delresultaten från Tjetjenien (nedan rapporterade i officiell rysk tv) där Förenade Ryssland tydligen fick 99.5 procent av rösterna.

I en intervju med Novaya Gazeta anser Michail Gorbatjov tydligen att misstankarna om valfusk är så allvarliga att myndigheterna borde utlysa nyval. Oavsett hur det blir med den saken så finns det stor anledning att vara bekymrad för utvecklingen i Ryssland, och mera allmänt är det nog som Robert Bates och medförfattare konstaterar i slutet på sin artikel “Democratic Transitions”: “Att gå från autokrati är inte det samma som att gå till demokrati” Däremellan finns en form som är annorlunda och som kommer vara central i många länder framöver.

Läs även Konstantin Sonins längre analys av valet och valfusket här.

(Tack till Elena Paltseva för tips och översättningshjälp).

Comments

 1. Den första grafen är ett mycket bra exempel på en Poissionfördelning med överlagrad signal, den skall jag spara!

 2. Foste says:
 3. Alla inser att det i ett land som Ryssland liksom i andra forna sovjetstater kommer att finnas oegentligheter i valen. Frågan är huruvida storleken är sådan att man kan tala om något som regisserats uppifrån och som påverkat valutgången. Att Förenade Ryssland enligt två vallokalsundersökningar skulle få 46-49 procent av rösterna pekar på att så inte har varit fallet. Att de ledande opinionsinstituten veckorna före valet bedömde att Förenade Ryssland skulle få kring 50 procent pekar i samma riktning:

  http://ru.wikipedia.org/wiki/Выборы_в_Государственную_думу_(2011)

  Här är en länk som visar fördelningen av mandat i de olika landsändarna:

  http://www.gazeta.ru/maps/elections2011/russia.shtml

  I de europeiska delarna verkar FR ha fått omkring en tredjedel av rösterna. I Kaukasien har de däremot fått omkring 90 procent med toppnotering i Tjetjenien. Man kan då minnas att Saakachvili kom till makten i Georgien med 96 procent av rösterna i ett val som västerländska observatörer förklarade som rättvist. Västliga observatörers inställning till ett vals legitimitet verkar vara kopplat till valvinnarens inställning till USA:s geopolitiska ambitioner.

  • Jesper Roine says:

   Jag håller med om att man naturligtvis ska se lika allvarligt på valfusk oavsett om resultatet blir det man själv önskar eller inte och jag håller också med om att det inte verkar vara fallet vad gäller “Västs” reaktioner i olika sammanhang.

   Jag håller också med om att man kan fråga sig om oegentligheterna varit av sådan omfattning att de spelat någon roll. Här är mina uppgifter dock något annorlunda än dina. Följande länk går till vallokalsundersökningar (exit polls) i olika regioner (landet överst och Moskva regionen sist på listan) som lades ut på en officiell site men som senare togs bort

   http://www.scribd.com/fullscreen/74921020?access_key=key-2o3tip2k2olx2e0p2odd

   Dessa visar att Förenade Ryssland skulle fått 43 % i landet och ca 24 % i Moskva.

   Mer allmänt kan man ställa sig frågan vad manipulation tjänar till i situationer där det verkar som om de som (eventuellt) manipulerar resultaten skulle vinna ändå. Vitryssland som jag skrivit en del om är ett bra exempel på en situation där presidenten av allt att döma skulle ha vunnit val med bred marginal men där det ändå finns starka indikationer på valmanipulation för att få upp stödet.

   Ytterligare en aspekt som gör det “praktiska utfallet” svårbegripligt i det Ryska fallet är att de s.k. “liberal demokraterna” (Zhirinovskijs parti) tidigare offentligt sålt sina röster.

 4. Om frågan vad manipulation tjänar till i situationer där det verkar som om de som manipulerar resultaten skulle vinna ändå: det sägs att JFK fuskade i ett val och att syftet var en signal om att han var beredd att använda samma metoder som alla andra; att han inte var så trevlig som han såg ut utan var beredd att ta till ett grövre artilleri. Att man kan bryta mot regler och ändå komma undan har med detta sätt att tänka en signaleffekt. Jag blir övertygad om spikarna, särskilt som de andra partierna inte uppvisar dem. Frågan är förstås varför man fuskar på ett sånt sätt att man kan upptäcka det man de diagram du visar. Och svaret är kanske detsamma – man demonstrerar sin makt genom att komma undan med saker andra inte kommer undan med. I mindre skala kanske Perssons odrägligt buffliga attityd skickade sådana signaler – han behövde inte fråga Magdalena Ribbing om hur han skulle uppföra sig. Ett annat alternativ är att de som tillsagda om att fuska på lokal ort av centralmakten i Ryssland skall hållas på mattan och förmås att rätta in sig i ledet, ungefär som de sätts på plats i vardagslag. I MC-gängen måste man göra en del brott för att bli visa sin lojalitet och kunna avancera uppåt. Svårt att uttala sig på vetenskaplig grund om detta förstås. Men visst är det beklämmande.

 5. Kanske kan signaleffekter vara en förklaring. Det sägs att JFK fuskade i ett val för att visa att han kunde använda lika smutsiga metoder som sina motståndare. Den som kan gå runt regler bevisar sin makt och farlighet. Man kan även tänka sig att lokala partiföreträdare får visa sin lojalitet genom att fuska, ungefär som man måste meritera sig in i kriminella gäng för att klättra på stegen. Det här kan möjligen förklara varför man fuskar så klumpigt att det går att upptäcka med spikarna i diagrammen ovan, som onekligen är svåra att förklara bort.

 6. Siffrorna för Moskva stad sticker onekligen ut. Annars visar valresultaten upp dramatiska förändringar i väljaropinionen. I Moskvas oblast går Förenade Ryssland från 61% till 33%. I Leningrads oblast går man från 59% till 34%. Således nästan en halvering av väljarstödet. Liknande siffror i andra europeiska valkretsar. Är det troligt att sådana siffror visas upp efter massivt fusk?

  Om man köper siffran 43% som det riktiga resultatet finner man att det officiella resultatets 49% ligger hälften ifrån det verkliga resultatet jämfört med den utomparlamentariska oppositionens siffra på 30%. Det här tror jag kan vara ett problem: oppositionen upplevs inte som trovärdig.

 7. Här är för övrigt en länk som visar förändringen i resultat från förra valet:

  http://ria.ru/infografika/20111206/508314920.html

 8. Kanske kan signaleffekter vara en förklaring. Det sägs att JFK fuskade i ett val för att visa att han kunde använda lika smutsiga metoder som sina motståndare. Den som kan gå runt regler bevisar sin makt. Man kan även tänka sig att lokala partiföreträdare får visa sin lojalitet genom att fuska, ungefär som man måste meritera sig in i kriminella gäng för att klättra på stegen. Det här kan möjligen förklara varför man fuskar så klumpigt att det går att upptäcka med spikarna i diagrammen ovan, som onekligen är svåra att förklara bort.

 9. Gustaf says:

  Med tanke på att FOM (ett av de större instituten i Ru) mitt på dagen publicerade en undersökning där ER fick runt 27% i Moskva, men sedan drog tillbaka den, samt att valresultatet varierar så mycket som med 50 procentenheter mellan vallokaler som ligger alldeles intill varandra, är det svårt att tänka sig någon annan förklaring än att de fuskats en hel del. Uppgifter från ryska observatörer verkar stödja den uppfattningen: det fuskades inte överallt, men när det väl fuskades så gjordes det i mycket stor skala, som den första grafen i inlägget ovan antyder.

 10. Om man jämför det översta diagrammet med kartan i länken i mitt förra inlägg finner man ett intressant samband. I de (nord-)europeiska delarna och i traditionella sibiriska guvernement har valdeltagandet varit strax över 50% och Förenade Ryssland har tappat från 60% till 35%. I de nationella republikerna har valdeltagandet varit 70-90% och FR:s röstandel 70-90%. Bland dessa märks exempelvis Mordvinien, Kabardinien-Balkarien, Karatjajen-Tjerkessien, Basjkirien, Tatarstan. Dessa är republiker som inte har kommit lika långt i moderniseringsprocessen och där demokrati länge har varit ett okänt begrepp. En stor del av inkomsterna kommer från den federala budgeten. På valdagen är man van att gå man ur huse och rösta på maktens parti. Myndigheterna har stort inflytande över valhanteringen.

  Så den högra svansen i översta diagrammet kan kanske delvis förklaras av att Ryssland är ett mångkulturellt land med nationella republiker och områden där valkulturen skiljer sig från det vi är vana vid i väst men som inte mycket skiljer sig från den i andra postsovjetiska länder i Kaukasien och Asien. Valresultatet i Ryssland är antagligen mer komplext än vad en del västtillvända propagandister vill få oss att tro.

 11. (Det verkar som om mina kommentarer behöver granskas innan de publiceras, vilket i och för sig torde vara tillrådligt och en service som jag ser fram emot att få. Det är därför det kom fler inlägg ovan – jag trodde det kunde vara något fel med databaser, webbläsaren, eller dylikt…. Beklagar den resulterande röran. )

 12. Här är också en artikel om valfusket http://trv-science.ru/2011/12/06/vybory-2011/ (ryska)

  http://trv-science.ru/uploads/er.gif är emellertid ganska lätt att förstå – andel röster på y-axeln, valdeltagande i de olika regionerna på x-axeln. Blå färg är Enade Ryssland medan grön är alla andra partier. Grafen visar i princip att ju fler som kommer och röstar desto större andel får Enade Ryssland, vilket givetvis inte är möjligt eftersom ett andelen (%) ska förbli densamma oavsett hur många som deltar i valet.

  Jag röstade själv i parlamentsvalet och kan berätta mer om så önskas.

 13. Intressant diagram. En korrelation mellan valdeltagande och röstandel behöver dock inte per se innebära valfusk (i betydelsen att trixa med siffrorna). Sambandet kan alternativt förklaras med att maktpartiet äger överlägsna mobiliseringsresurser. I Sverige ansågs länge ett högt valdeltagande gynna socialdemokraterna. Om socialdemokraterna kunde mobilisera sina väljare och öka valdeltagandet från säg 80 till 90%, skulle rösterna nästan oavkortat kunna gå till dem. På samma sätt kan Enade Ryssland med sina kadrer dammsuga ålderdomshem och ge sig ut i byarna. I den mångmiljonta armén kommer man att ha närmast hundraprocentiga valdeltaganden och ER gör säkert bra ifrån sig där. I områden där man helt lever på den federala budgeten finns det starka incitament att mobilisera befolkningen och leverera fina siffror till makthavarna i Moskva.

 14. In most regions of Russia the most sought after housing bills – one-bedroom
  apartments – pertaining to January 2013 increased by
  almost 4%. The most notable changes in this segment occurred in Kursk, Belgorod, and Novosibirsk. A price level in Sochi, in the contrary, over the past month fell slightly, according “Kommersant-FM” , referring towards the analysts.

  During the first month in the fresh year, housing prices on the Russian regions grew, but not as active as within a previous six months. These are the results of month-to-month monitoring conducted by experts from the portal “World Apartments”.

 15. I am really loving the theme/design of your weblog. Do you
  ever run into any internet browser compatibility issues?
  A few of my blog visitors have complained about my website
  not operating correctly in Explorer but looks great in Opera.
  Do you have any suggestions to help fix this issue?

 16. It’s really a nice and useful piece of info. I’m glad that you shared this useful information with us.
  Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.

Trackbacks

 1. […] på många sätt demokratiskt, men samtidigt med stora problem. Valet i helgen illustrerar återigen detta. TwitterFacebookE-postSkriv […]

 2. […] många gånger (och många gånger har dessa misstankar varit minst sagt välgrundade, t ex i december 2011). Dessa misstankar bekräftas nu i en artikel i senaste numret av PNAS. […]

 3. […] mycket är på väg i fel riktning. Korruptionen har ökat (från redan höga nivåer), valresultat har manipulerats, politisk opposition hotas av fängelse, och senaste månaderna har det dykt upp […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: