Stora skillnader mellan valkompasser

Det här är ett gästinlägg av Malte Meuller, mastersstudent i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. 

Varje valår skapas flertalet valkompasser som ska guida befolkningen i röstandet. Likt många andra använder jag dessa kompasser för att orientera mig i det politiska landskapet. Det som slog mig var att varje kompass gav olika rekommendationer för vilket parti jag sympatiserade mest med. Eftersom valkompasserna förmodligen påverkar röstande är det ur ett demokratiskt perspektiv viktigt att kompasserna inte är vinklade.

För att jämföra de olika valkompasserna (SVT, DN, DI, Arbetet, Aftonbladet, Företagarna, och Johan Öhrvalls valkompass.com) med varandra skulle det behövas ett urval av människor som skulle svara på alla kompasserna. Som ett roligt sommarprojekt skapade jag i stället en algoritm som automatiserar webbanvändning enligt skrivna instruktioner. Totalt simulerades 500 slumpmässiga svar för varje kompass. Eftersom svaren är slumpmässiga är beteendet likadant för alla svar på alla kompasser, vilket gör resultaten jämförbara.   

Nästa steg var att konstruera ett mått som skulle fånga vinklingen i valkompassen.  Av egen erfarenhet vet jag att frågan “Vilket parti fick du som förstahandsalternativ” förekommer mer frekvent än ”i hur stor grad sympatiserade du med x”. Därför valde jag att undersöka fördelningen av förstaplatser för varje parti. Grafen nedan visar fördelningen av förstaplatser för SVT, men resultaten från de övriga kompasserna finns i tabellen längre ned. Tabellen visar även skillnaden mellan det största och minsta värdet för respektive parti.  

Från grafen och tabellen blir snedfördelningen av förstaplaceringar väldigt tydlig. Resultaten från SVT:s valkompass visar att 23,4% av förstaplaceringarna gick till S medan endast 4,4% gick till MP. Även L var överrepresenterade och KD underrepresenterade. Aftonbladet visar en liknande överrepresentation för S och L, men däremot M och KD är underrepresenterade.  Genom att studera tabellen ser vi att alla valkompasser har någon sorts skevhet som påverkar vilket parti som mer frekvent får förstaplaceringar.  

Eftersom människor sällan svarar slumpmässigt, utan svaren på olika frågor varierar systematiskt, är det inte för mig självklart vad en politiskt neutral valkompass skulle ge för fördelning mellan partier. Däremot visar tabellen att det blir stora skillnader beroende på vilken kompass man svarar på, åtminstone för en person som svarar slumpmässigt. Att resultaten skiljer sig så pass mycket som de gör, exempelvis att MP kan få 4,4% kontra 24,2% av förstaplaceringarna beroende på vilken kompass man tittar på, förefaller ändå problematiskt. Eftersom väljare tycks förlita sig på valkompasserna riskerar detta att påverka väljarbeteendet beroende på vilken valkompass man råkat använda.  

Koden som använts kan hittas här: https://github.com/MalteMeuller/Valkompass_unders-kning.

Comments

 1. Niklas says:

  Att (S) kommer sämst ut i Arbetets och (V) är bäst i Företagarnas är ändå lite intressant

 2. Micke says:

  “Eftersom människor sällan svarar slumpmässigt, utan svaren på olika frågor varierar systematiskt, är det inte för mig självklart vad en politiskt neutral valkompass skulle ge för fördelning mellan partier.”

  Det här är väl inte det stora problemet, utan snarare utgångspunkten att alla partier “borde” få samma andel förstaplatser givet slumpmässiga svar? Om två partier ligger nära varandra åsiktsmässigt (M och KD, kanske?) borde de dela på de utfall som hamnar nära dem, och de borde få en lägre andel förstaplatser. Det parti som ligger längst ifrån andra (V eller MP, kanske?) borde i gengäld få fler förstaplatser.

  Däremot ser det problematiskt ut att det varierar så mycket mellan kompasserna. Det borde väl inte vara fallet?

  Det vore ju intressant att höra kommentarer från de personer som satt ihop kompasserna. Har de någon reflektion här?

  Slutligen, om jag läser koden rätt väljs aldrig mittenalternativet, som typiskt är “vet ej/ingen åsikt”. Är det den bästa hanteringen? Oavsett vilket, ca tusen bonuspoäng för länken till koden. Där finns det många som har mycket att lära om transparens och metodik!

  • Malte Meuller says:

   Hej! Man hade kunnat tänka sig att ytterkantspartier skulle bli underrepresenterade i andelen förstaplatser eftersom det krävs mer “extrema” svarskombinationer. Givet att kompasserna bygger på något sorts poängsystem blir då ett slumpmässigt beteende mer förknippat med mittenpartier. Att alla partier skulle ha samma andel förstaplatser håller jag därför inte med om.

   • Micke says:

    Det borde väl vara tvärtom? Sju partier vill gå med i NATO, ett vill inte det. Om slumpen styr kommer ytterkantspartiet att gynnas. Det väljs i hälften av fallen och i andra hälften av fallen är det sju partier som slåss om poängen.

    Hur stor är spridningen i resultat per kompass? Kan du inte köra en av kompasserna fem gångerna och posta rådata? Eller är valkompasserna borttagna nu?

 3. Robert Boije says:

  Mycket fyndig och intressant analys. Att det skiljer så mycket mellan de olika valkompasserna är inte bra givetvis. Att däremot just S, L och C får flest förstaplatser i denna analys kanske däremot inte är jättekonstigt (om jag inte tänker helt fel). I kompasserna finns ju gradering av svaren. Med fem svarsalternativ där de partier med ”bestämdast” åsikter ute i svansarna oftast hamnar på 1 eller 5 medan mittenpartier oftare ligger på 2, 3 eller 4 kommer väl en slumptalsgenerator automatiskt tilldela mittenpartierna fler röster?

  • Micke says:

   Om jag läser koden rätt svarar simuleringen aldrig 3, så de “extrema” svaren 1 och 5 är lika vanliga som de “mellanmjölkiga” 2 och 4. Detta borde alltså inte i sig gynna mellanmjölkspartierna.

   • Malte Meuller says:

    Hej!

    Koden ser annorlunda ut för varje valkompass. Den kompassen du tänker på hade bara 4 alternativ men källkoden (som algoritmen pratar med) var skriven på ett sätt där varje “siffra” representerar en knapp på kompassen. Siffra 3 var kopplat till en info-knapp och därför inte med i slumpgeneratorn. Därför representerade 1,2,4,5 de fyra alternativen.

    I alla kompasser har det varit helt slumpmässigt mellan alla svarsalternativ men koden för att få algoritmen att utföra jobbet ser annorlunda ut. Hade kunnat skriva ut det tydligare README-filen.

   • Micke says:

    Tack för vänligt tillrättavisande och inte den sarkastiska utskällning jag förtjänade efter att ha skummat koden i en fil och extrapolerat hej vilt från det. Lesson learned.

 4. Andreas says:

  En intressant sam med Johan Öhrvalls valkompass.com, som jag upptäckte först nu, är att man även kan se vad partier som inte är med i riksdagen: Direktdemokraterna, Kristna Värdepartiet, Medborgerlig Samling, Alternativ för Sverige, Feministiskt Initiativ, Landsbygspartiet Oberoende, Piratpartiet och Enhet tycker.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: