Orientering om finanskrisen

Världsekonomin är i gungning. Även om den värsta finansiella paniken lagt sig är det mycket som tyder på att vi har den verkliga krisen framför oss. För att skaffa sig en överblick av krisen, dess orsaker och en diskussion om vad som kan göras rekommenderas The Baseline Scenario. Den drivs av bland annat Simon Johnson, MIT professor med erfarenhet från amerikanska SEC, som även skrivit mycket om institutionell ekonomi. Medverkar gör även utvecklingsekonomen Peter Boone och juridikstudenten James Kwak.

Ett intressant inlägg tar upp en läsvärd skrift av Daron Acemoglu (som Johnson skrivit mycket med) som diskuterar vilka implikationer krisen har för nationalekonomi som ämne. Bland de mest intressanta aspekterna tycker jag är hans syn att vi inte tagit företagens interna organisation på allvar. Vi måste dra ut implikationerna av att företag i sig inte har någon vilja eller något beteende utan att de betår av individer med sina egna agendor.

Vi lägger till The Baseline Scenario i vår bloggrulle.

Comments

 1. Varför går det åt skogen, är inte det ett bevis på att något är fel?
  Är nationalekonomiteorierna 100% riktiga?

 2. Per says:

  Det är klart att teorierna inte är hundraprocentiga – det är nästan definitionsmässigt inga teorier. Men jag tycker nog att Acemoglu uttrycker sammanblandningen av vetenskaplig teori och ideologi rätt snyggt i följande utdrag:

  “In our obliviousness to the importance of market-supporting institutions we were in sync with policymakers. They were lured by ideological notions derived from Ayn Rand novels rather than economic theory.”

 3. Varför kan ingen ens diskutera vilka förbättringar man kan göra?
  Ex skulle man kunna hålla löneökningarna nere (inflation noll) så kunde man trycka pengar tills inflationen blir 2%

  Löneökningar blir ett problem när det driver upp inflationen, som sen måste åtgärdas på ett felaktigt sätt räntan.
  Räntehöjning botar inte problemet bara symtomen, det är löneökningarna som är felet.

 4. Ola: Det produceras tiotusentals forskningsrapporter varje år. De har alla som ambition att antingen svara på en ny fråga eller att ge bättre svar på redan ställda frågor. Din fråga “Varför kan ingen ens diskutera vilka förbättringar man kan göra?” är därför svår att förstå — det är ju just det vi gör, hela tiden.

 5. Ifrågasätter dom ”gamla sanningar” inom ekonomiteorierna? FÅR NÅGON GÖRA DET?
  Finns det ett fel i gamla sanningar så förklarar det varför det går åt skogen nu.
  Se det jag skrev i förra kommentaren som en fråga och ge ett svar.

 6. Nej Ola, naturligtvis får ingen ofrågasätta någonting i vår bransch. Det var just där problemet låg. Glömde det. Om du inte orkar läsa vad som skrivs om finanskrisen och dess orsaker här och på andra ställen finns det inget jag kan göra för att hjälpa dig. Tror du på allvar att jag (eller någon) på några snabba rader skulle kunna besvara denna fråga?

  Att sänka reallönerna (som du föreslår) är ett klassskt recept för att hålla nere arbetslösheten. Det har tillämpats idogt av Sverige genom diverse devalveringar. Däremot är det inte självklart bästa sättet mot en hotande depression. Jag skulle dessutom vilja påstå att löneökningar främst kan vara ett problem när de inte åtföljs av inflation eftersom de då driver upp arbetslösheten. Om inte löneökningarna motsvaras av produktivitetsökningar, dvs.

  För övrigt finns det ingen enskild som bara kan “bestämma” att löner eller andra priser ska ligga på en viss nivå. I varje fall inte inom ramen för ett marknadsekonomiskt system. Nu finns det inget som säger att vi måste ha ett sådant system men att avhända sig prismekanismen för vissa problem med sig.

  Slutligen har du absolut ingen rätt att i otrevlig ton avkräva mig svar på din ytterst oklara fråga.

 7. Ursäkta men jag sa inget negativt om dig eller ekonomer, kunskaps utbyte åsikts diskussion anser jag är bra (men i vänlig ton och att vara saklig)
  Jag menar att det måste finnas ett fel i hur vi styr våra ekonomier, jag vet inte vad felet är.

  Nu när vi snart får deflation verkar det som, borde vi trycka lite pengar?
  (i stället för att staten ska låna pengar av någon)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: