Den största faran med krisen

I går kväll deltog 10 000 personer i demonstrationer mot regeringen i Lettlands huvudstad Riga som senare urartade i våldsamma kravaller. Bilar sattes i brand, butiker plundrades, människor skadades och arresterades. Bakgrunden är förstås den dramatiskt försämrade ekonomiska situationen i landet som tvingar fram drastiska besparingsåtgärder, som blir ännu mer drastiska eftersom man valt att inte devalvera. Ett svårbegripligt beslut från Lettiskt perspektiv, mer förståligt (men fortfarande kanske inte rätt) ur svenska bankers perspektiv (som Daniel skrev om härom dagen).

Frågan är om händelserna i Riga är ett första tecken på vad som skulle kunna utveckla sig till den största faran med krisen. I tider när missnöjet med ekonomin och politikerna är stort är det alltid lättare för olika kombinationer av populism, nationalism och protektionism att växa sig stark. Möjligen är detta ett speciellt stort problem i många östeuropeiska länder där formerna för hur samhället ska organiseras inte riktigt satt sig efter Sovjetunionens sönderfall. (EBRDs Transition Report om läget i regionen, presentation av rapporten av EBRDs Chefsekonom Erik Berglöf)

Comments

 1. Martin says:

  Trista bilder. Istället för besparingar kanske ett land med en platt skatt på 25 % borde införa en hög marginalskatt för höginkomsttagare (vilket det finns en väldigt stark opinion för i landet). Men då flyttar väl höginkomsttagarna utomlands eftersom alla bara tänker på sig själva.

 2. Jesper Roine says:

  Ja, man kan förstås diskutera nivån på skatter, men det verkar uppenbart att det i Lettlands fall borde finnas visst utrymme även för förändringar i beskattning. Tyvärr tror jag inte att detta skulle lösa problemen även om höginkomstagarna inte skulle flytta…

 3. Rimligen borde levnadsstandarden bli laegre om man valde att devalvera. En devalvering borde daerfoer rimligen ha medfoert aen starkare protester.

  Dessutom finns inget starkt realekonomiskt behov av devalvering.

 4. Jesper Roine says:

  Jag håller inte med Flavian om det “rimliga” i vare sig levnadsstandarden skulle bli lägre eller att protesterna borde bli starkare av en devalvering. Det gör inte heller IMF om man läser deras analys. Scenariot med devalvering är att föredra. Sanning är nog att IMF skulle ha förordat en devalvering även i Lettland (liksom i t ex Vitryssland och Ukraina) om det inte varit för Sveriges och ECBs inblandning i det hela.

 5. Nu talas det om att de svenska bankerna ska straffas.

 6. Om man sänker en valutas yttre värde betyder detta rimligen att importen blir dyrare.

  Om man ser till prisnivån i Lettland är denna högre än i Ryssland, Vitryssland, Estland, Litauen och Polen, men mycket lägre än i Sverige.

  En devalvering vore inte bra, eftersom den hejdlösa kreditexpansionen skulle få ny näring istället för att som nu brytas.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: