Assar Lindbeck, 1930-2020

Assar Lindbeck har lämnat oss. Det går knappast att överskatta vilken roll han spelat för svensk nationalekonomi och svensk samhällsdebatt. Som forskare gjorde han betydelsefulla bidrag inom en mängd områden från arbetsmarknad och industripolitik till socialförsäkring och beteendeekonomi. Internationellt sett blev han kanske mest känd för sina studier om fackföreningarnas roll på arbetsmarknaden och även hans senare arbeten om hur människors beteende påverkas av socialförsäkringssystemets utformning.

Assar var dock hela tiden en varm förespråkare för ”tvåbenta ekonomer” med ”en fot på den internationella forskningsfronten och den andra i den inhemska debattmyllan”. Det är få som levt upp till detta ideal såsom Assar. Han har gjort ett enormt avtryck både i forskningen och i samhällsdebatten. För oss som skriver här på Ekonomistas är han en viktig, men ouppnåelig, förebild.

Assar pekade ofta på vikten av den tredje uppgiften och oroades över att den ökade specialiseringen och internationaliseringen av forskningen skulle leda till att nationalekonomer fjärmades från den svenska samhällsdebatten. Det var bland annat mot denna bakgrund som han tillsammans med Nils Lundgren startade Ekonomisk Debatt 1973. Ekonomisk Debatt har allt sedan dess varit ett viktigt forum för svensk samhällsdebatt i ekonomiska frågor. Det är därför hedrande att Assar i sina memoarer nämner Ekonomistas i samma sammanhang som han diskuterar Ekonomisk Debatts tillkomst.

Assar påpekar dock själv att han inte är den första tvåbenta nationalekonomen: ”Det är i själva verket en gammal tradition bland akademiska ekonomer i Sverige att delta flitigt i samhällsdebatten – från Knut Wicksells, Gustaf Cassels och Eli Heckschers dagar under de första decennierna på 1900-talet.” Det är i raden av namn som dessa som Assar hamnar i sin rätta historiska kontext.

Flera andra nationalekonomer och institutioner har redan skrivit dödsrunor över Assar och nedan samlar vi länkar till en del av dessa betraktelser.

IIES: https://www.iies.su.se/about-us/faculty-news/in-memory-of-assar-lindbeck

IFN: https://www.ifn.se/om_ifn/aktuellt/2020-08-28-assar-lindbeck-in-memoriam

Lars Calmfors: https://www.dn.se/ledare/lars-calmfors-assar-lindbecks-dorr-stod-alltid-oppen-for-forskarkollegorna

Assar Lindbecks memoarbok: Ekonomi är att välja, Albert Bonniers förlag 2012.

 

 

Trackbacks

  1. […] Assar Lindbecks bortgång gick som ett sus genom det ekonomisk-politiska Sverige. Dagens Nyheter valde att publicera inte mindre än tre längre texter om Lindbeck. Lars Calmfors, Lena Andersson och Niklas Ekdal menade att hans insats för svensk ekonomisk-politisk debatt och nationalekonomisk forskning knappast kan överskattas. Ekdal gick så långt som att tacka Lindbeck för att Sverige idag är ett ekonomiskt stabilt land. Andra inlägg har gjorts av Nils Lundgren och Hans Tson Söderström, av Nationalekonomiska föreningens ordförande Magnus Henrekson och på ekonomibloggen Ekonomistas. […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: