Budspridning och transaktionskostnader inom offentlig upphandling

av Mats Bergman och Johan Stake (ED 2013:1)

Offentlig upphandling omsätter stora värden, uppskattningsvis ca 500 miljarder kr per år, men offentlig upphandling i allmänhet och regelverket i synnerhet utsätts för mycket kritik. Reglerna uppfattas som onödigt krångliga, vilket bl a anses leda till höga kostnader för företag som lägger anbud och därmed till högre priser för det offentliga. Trots detta är kunskapen om de ekonomiska aspekterna av offentlig upphandling påfallande dåliga. Här presenteras en relativt enkel metod för att uppskatta säljarsidans transaktionskostnader. Författarna uppskattar att de uppgår till minst 5−8 procent av upphandlingens värde.

Läs hela artikeln här.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: