Kronspekulation

Riksgälden har beslutat att öka upplåningsandelen i utländsk valuta. Deras bedömning är att kronan tillfälligt är undervärderad och att de utländska lånen därför kommer att kunna betalas tillbaka till en lägre kostnad när kronan har stärkts. Spontant låter det rätt tänkt. Även om det är vanskligt att göra växelkursprognoser verkar det sannolikt att kronan på lång sikt kommer att stärkas åtminstone mot euron.

Men Riksgäldens agerande kan ändå ifrågasättas. Deras transaktioner kan i sig bidra till att kronan stärks, vilket inte är önskvärt ur ett snävt inhemskt stabiliseringspolitiskt perspektiv. Dessutom, och kanske motstridigt med det förra argumentet, verkar kronans svaghet bero på en oro för att den svenska offentliga sektorn har en alltför stor implicit skuldsättning i utländsk valuta (se Jonas tidigare inlägg). Att Riksgälden då ökar skuldsättningen i utländsk valuta kan inte vara rätt.

Comments

  1. Hur tänker då dom som lånar ut pengar till oss, stärks kronan så förlorar dom pengar.

  2. Inga framgångsrika länder har svag valuta! Kronan är redan devalverad i samma hemska storleksordning som i början på 80-talet. Det svenska banksystemet är skakigt pga exponeringen mot Baltikum och staka krafter spekulerar mot kronan! ju svagare krona ju närmare en bankkris kommer vi!

  3. Ola: Det verkar ju som att marknaderna inte fungerar som vanligt just nu — det verkar mer prioriterat att få likviditet i dollar och euro än att hitta högsta avkastning. Till exempel påpekade en läsare för ett tag sedan att covered interest rate parity inte håller (diskuteras på VoxEU). I en mer normal marknadssituation är detta ett arbitragevillkor med starkt stöd i data.

  4. Fredrik says:

    Men är Riksgälden en så tung aktör att de själva kan påverka kursen? Är inte ett grundkriterium för en effektiv marknad att ingen enskild aktör i någon större utsträckning ska kunna påverka marknaden? Och valutamarknaden rankas väl som en av de absolut mest effektiva marknaderna har jag för mig att jag ögnat igenom i någon gammal lärobok.

  5. Patrik K says:

    Mekongs blogg: “inga framgångsrika länder har svag valuta”. ? Är inte Sverige rätt framgångsrikt? Vilka kriterier använder du?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: