Nationell konferens i nationalekonomi 2022!

Efter ett Coronaavbrott återkommer nu den nationella konferensen i nationalekonomi, denna gång på Handelshögskolan i Stockholm den 11-12 november 2022. Konferensen samlar forskare och praktiserande nationalekonomer för att mötas och diskutera viktiga frågor och arrangeras av Nationalekonomiska föreningen. Läs mer om mötet och hur man ska skicka in sina vetenskapliga uppsatser på denna länk.

Sedan den första nationella konferensen i Lund 2010 har nationalekonomer i Sverige fått en ny, aktiv arena för att mötas på. Under konferensen presenteras ett femtiotal vetenskapliga studier, hålls paneldebatter och sedan 2012 delas även Assar Lindbeck-medaljen ut på mötets första dag. Konferensen är ett sätt att se ny forskning, träffa kolleger och knyta nya kontakter.

Konferensen i Stockholm skulle egentligen ha hållits 2020, men sköts upp på grund av Coronapandemin.

Viktigt datum: 1 juni 2022 är deadline för Call for Papers. Konferensspråk är engelska. För mer information om konferensen och Call for Papers, se konferensens hemsida.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: