Flera aktuella frågor i nya numret av Ekonomisk Debatt

Nationalekonomiska Föreningen är föreningen för nationalekonomer i Sverige. Dess syfte är att samla alla inom svensk nationalekonomi, både dom i akademin och dom i övriga samhället bland företagen, offentlig förvaltning och i stugorna. Husorganet heter Ekonomisk Debatt och den får alla medlemmar hemskickad åtta gånger per år. Det senaste numret är ovanligt rikt på inlägg i aktuella ämnen.

Bland skribenterna hittar vi Ekonomistas-Jonas, som skriver om hur skolornas mätning av mervärde inte är utan problem. Andreas Bergh lyfter den nyagamla frågan om Riksbankens ställning och en rad ekonomer ger olika perspektiv på några av de hetaste klimatfrågorna, inklusive grönt stål och etanolbilar.

Artiklarna kan läsas på Ekonomisk Debatts hemsida. Men dom finns även har även länkade här:

LEDARE

Lars Hultkrantz: Medel för mål på allvar

ARTIKLAR

Jonas Vlachos: Mervärden i skolan – värdefulla men begränsa(n)de

Björn A Gustafsson, Torun Österberg: In till och ut från rika respektive fattiga grannskap i storstäderna – om betydelsen av födelseland

Daniel Lind, Erica Sjölander; Svensk industri i den globala ekonomin

Sune Karlsson, Tamás Kiss, Hoang Nguyen, Pär Österholm: Svensk ekonomi är inte normal (och oberoende) – fakta om makroekonomiska variablers tidsserieegenskaper

FORUM

Magnus Henrekson, Christian Sandström: Det ”gröna” stålet i Norrland – ett nytt Stålverk 80?

Mats Bladh: Etanol är inte det värsta som hänt

Mattias Goldmann: Pumplagen och etanolen – tio slutsatser för framtiden

Christian Sandström, Rickard Björnemalm: Gröna bubblor skapas av politiska systemfel

Jakob Segerlind, Oscar Vines: Håller nationalekonomins läromedel måttet?

Andreas Bergh: Dags att omvärdera Riksbankens roll och ställning?

RECENSIONER

Benny Carlson: Bruce Caldwell (red): Mont Pèlerin 1947: Transcripts of the Founding Meeting of the Mont Pèlerin Society

Johanna Rickne: Carl Johan von Seth: Det ekonomiska könet

Eskil Wadensjö: Adeeb Khalid: Central Asia. A New History from Imperial Conquests to the Present

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: