Läsvärd rapport om hushållens skuldsättning och bostadsmarknaden

En mycket läsvärd rapport av konsultföretaget Evidens, ”Om hushållens skulder och bostadsmarknaden”, presenterades torsdagen den 5 december vid ett seminarium i Riksdagens förstakammarsal. Rapporten diskuterar flera viktiga frågor och ger bra och väl underbyggda svar. [Read more…]

PISA: problemen finns i klassrummen

Ingen kan ha missat att svenska skolelevers ras i internationella kunskapsjämförelser fortsätter. Det råder ingen brist på kommentarer kring PISA-undersökningen och en fråga som dykt upp är i vilken utsträckning utvecklingen beror på faktorer i eller utanför skolan. Enkelt uttryckt: är det undervisningen som brister eller beror problemen på att föräldrarna låter ungarna spela datorspel hela tiden. Även om jag själv spekulerat i motsatsen så tyder det mesta på att det är i klassrummen huvudproblemen står att finna. [Read more…]

Listiga frågor avslöjar hemligheter

De flesta av oss har egenskaper, beteenden eller åsikter som vi inte alltid är beredda att stå för. Det är ett problem i samhällsvetenskaplig forskning eftersom vi ofta är beroende av att folk avslöjar hur någonting faktiskt är snarare än hur den tillrättalagda versionen, som vi skulle vilja visa upp, ser ut. Så hur ska vi göra för att få människor att avslöja sina mindre smickrande konsumptionsmönster, politiskt inkorrekta åsikter, osv.? En ny studie visar ett listigt sätt att göra det på. [Read more…]

Har den sänkta restaurangmomsen ökat sysselsättningen?

Igår (2/12-2013) presenterade Konjunkturinstitutet rapporten Effekter av sänkt restaurang- och cateringmoms där man visade att den sänkta krogmomsen kan ha skapat upp till 4000 nya jobb inom restaurangnäringen. Men medan rapportens analys är välgjord vilar den på osäkra data och kortsiktiga utfall. Frågan är om man i slutändan kan dra någon skarp slutsats gällande momssänkningens effekter.
[Read more…]

Nya data om hushållens skulder

I veckan presenterades utredningen SOU 2013:78 ”Överskuldsättning i kreditsamhället?” av särskilda utredaren Anna Hedborg, huvudsekreteraren Sebastian de Toro och sekreteraren Paula Roth. Den presenterar och analyserar bland annat data om hushållens ekonomiska förhållanden från UC:s uppgifter om bostadslån och andra lån, vilka har ställts samman med SCB:s uppgifter från olika register. Utredningens resultat är av stort intresse i diskussionen om hushållens skulder och eventuella risker med denna. Utredningens egna detaljerade undersökningar av hushållens skuldsättning bekräftar den bild som mindre fullständiga data tidigare gett. Utredningen finner till exempel att:

De stora lånen innehas oftast av grupper som kan förväntas ha bättre förutsättningar att klara av stora lån, som höginkomsttagare och högutbildade.

De största lånen är mycket starkt koncentrerade till dem med de högsta inkomsterna.

[Read more…]

Föräldrapengen tar från de fattiga och ger till de rika

Betald föräldraledighet kan motiveras på många sätt: barnen kan få mer tid med sina föräldrar vilket kan vara dem till gagn; kvinnors förankring på arbetsmarknaden kan stärkas när det blir billigare att kombinera föräldraskap med arbete; barnafödandet kan öka. Föräldrapengen är dock inte gratis och den påverkar även inkomstfördelningen. I en ambitiös studie (gratisversion) går de norska forskarna Katrin Loken, Magne Mogstad och Kjell Salvanes tillsammans med amerikanen Gordon Dahl systematiskt igenom effekterna av den allt generösare norska föräldrapengen. Resultaten är både intressanta och provokativa. [Read more…]

Fördomarna du inte ens erkänner för dig själv – så här mäter du dem!

När jag häromveckan loggade in på facebook möttes jag av ett hav av kommentarer som handlade om att Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson, för fjärde året i rad, som enda partiledare inte blivit inbjuden till Nobelfesten. Det fick mig att fundera på det här med fördomar och obekväma åsikter. Och på att om Åkesson och Sverigedemokraterna ska ha cred för någonting (vilket naturligtvis är tveksamt) så skulle det väl vara att de inte försöker förtiga sina ointelligenta, inskränkta och politiskt inkorrekta åsikter. Även om det innebär att de inte får gå på fest med kungen. [Read more…]

Allt större bredd inom nationalekonomisk forskning

En inte alltför sällan hörd uppfattning är att nationalekonomisk analys framför allt inriktas på makroekonomiska spörsmål gällande räntor, inflation, BNP-tillväxt och skatter. Och visst, dessa tillhör sannerligen ämnets allra innersta kärna. Men kärnan innehåller även andra saker, något som står klart för var och en som går högre universitetskurser i ämnet eller läser forskningsinstitutionernas projektbeskrivningar. Och idag blev detta än tydligare när Institutet för Näringslivsforskning (IFN) presenterade sitt femte forskningsprogram, Institutionernas ekonomi, vilket förutom institutionell analys i bred bemärkelse lägger fokus på frågor om “moral, normer och sociala attityder”. [Read more…]

Läsvärt om Riksbanken

English

Här är länkar till några läsvärda artiklar, inlägg och tal nyligen om Riksbanken och dess penningpolitik: [Read more…]

Är en utbyggd tunnelbana i Stockholm motiverad?

Detta är ett gästinlägg av Jan-Eric Nilsson, professor i transportekonomi vid Statens Väg- och Transportforskningsinstitut. Hans forskning berör många aspekter på den offentliga sektorns ekonomi med särskilt fokus på resande, transporter och infrastruktur.

Den 11 november meddelade regeringen på DN debatt att man kommit överens med berörda kommuner om förutsättningarna för, och genomförande och finansiering av ett utbyggt tunnelbanenät i Stockholmsområdet. Beskedet har genomgående fått ett välvilligt mottagande, inte minst tack vare de genomgående varma känslor som innevånarna hyser för ett smidigt och väl fungerande färdmedel. [Read more…]