Spelar hen någon roll?

Språket speglar inte bara verkligheten, utan präglar också hur vi uppfattar den. För många är det nog denna tanke som ligger bakom förespråkandet av pronomenet ”hen” som alternativ till ”han eller hon”. Personligen är jag sympatiskt inställd till införandet av en könsneutralt pronomen, men jag tror inte att de kommer ha någon större effekt på jämställdheten. En kommande artikel i Journal of Law and Economics av Harvard-doktoranderna Yehonatan Givati och Ugo Troiano fick mig dock att för ett ögonblick tvivla på den saken. [Read more…]

Husprisbubblans makroekonomiska konsekvenser

Att finanskrisen hade sitt ursprung i den amerikanska bostadsbubblan är ingen nyhet. Vad som däremot är intressant är att försöka avgöra hur viktig bostadsmarknaden varit för den realekonomiska utvecklingen, både under åren då bubblan växte fram och när den väl sprack. Dessa frågor undersöks i en serie artiklar av framförallt Amir Sufi och Atif Mian. Grunden för deras undersökningar är detaljerade data över bland annat huspriser och hushållens skuldsättning på mer eller mindre detaljerad regional nivå i USA. [Read more…]

Trender för topptidskrifterna

De fem ledande tidskrifterna i nationalekonomi är American Economic Review, Econometrica, Journal of Political Economy, Quarterly Journal of Economics och Review of Economic Studies. I en ny studie har David Card och Stefano DellaVigna undersökt hur dessa tidskrifter har utvecklats över tiden.

Bland annat visar de att betydligt fler artiklar skickas in till tidskrifterna nu än för några decennier sedan, men färre artiklar publiceras. Artiklarna har blivit avsevärt längre; ett genomsnittligt papper är [Read more…]

Jämställdhet och utveckling

Globalt sett är relationen mellan män och kvinnor väldigt ojämn på en lång rad områden. Den tydligaste sammanfattande manifestationen på detta är underskottet på mellan 60-100 miljoner kvinnor i världens befolkning. Fenomenet ”missing women” (ett begrepp myntat av Amartya Sen i en NYRB artikel 1990) beror till viss del på selektiva aborter, till viss del på vad som kallats ”cumulative neglect”, d.v.s. att kvinnor, speciellt i kristider och i nödsituationer, åsidosätts i större utsträckning än män (eller, i extrema fall, dödas för att krisen anses vara deras fel). Utöver detta är också kvinnor globalt sett underrepresenterade inom utbildning, på arbetsmarknaden, och framförallt inom politiken. [Read more…]

Överdriven misstro mot euron hos Ekonomistas läsare

I november för drygt ett år sedan ställde vi frågan till er läsare hur många länder som ni trodde skulle ha lämnat euro-samarbetet sista december 2012. Som Daniel rapporterade några dagar efter omröstningen trodde en majoritet av läsarna att åtminstone ett land skulle lämna euron. Nu vet vi att inget land ännu har lämnat. På prognosmarknaden Intrade var man något mer optimistisk vid samma tidpunkt och majoriteten trodde där att inget land skulle lämna. Huruvida detta beror på prognosmarknader i allmänhet är mer pålitliga än enkätundersökningar eller om Ekonomistas läsare är dåliga på att göra förutsägelser låter vi vara osagt.

Varför säljs vissa produkter med pyramidspelsliknande metoder?

Häromdagen föll Herbalifes aktie kraftigt efter påståenden om en pågående utredning och eventuella sanktioner gentemot företaget för att det bedriver pyramidspelsliknande verksamhet. Herbalife är dock inte ensamma om att använda s.k. multi level marketing (MLM) eller nätverksmarknadsföring för att sälja sina produkter. Tupperware, Oriflame, ACN, Amway och Mary Kay är exempel på andra välkända företag som använder sig av MLM på den svenska marknaden.

I ett pyramidspel betalar du ett visst belopp för att delta och du får sedan viss provision på varje ny deltagare som du värvar, varje ny deltagare dessa i sin tur värvar och så vidare. Detta gör att det är möjligt att tjäna stora pengar om man deltar på ett tidigt stadium. Men pyramidspel är inte långsiktigt hållbara eftersom de kräver ständigt nya deltagare. Förr eller senare kommer de därför att bryta samman. [Read more…]

Läsvärt vecka 5, 2013

  1. Obama-rådgivaren Austan Golsbee i Foreign Affairs om ikonen Paul Volcker.
  2. Sociologen Lane Kenworthy om USA:s sociala utmaningar.
  3. Den tyske ekonomen Hans-Joachim Voth om varför Spanien är fattigare än andra länder
  4. Frank Furedi i Times Higher Education om lärandemål i högre utbildning: ”…what we have is a disciplinary instrument masquerading as a pedagogic one”.
  5. Daniel Kahneman porträtteras i SvD.

Thomas Lindh (1952-2013)

Som tidigare meddelats har professorn i nationalekonomi Thomas Lindh gått ur tiden efter en längre tids kamp mot cancer. Thomas var en välkänd profil inom svensk nationalekonomi, inte minst tack vare sin ovanliga kombination av hög akademisk nivå och aktivt samhällsengagemang.

Thomas disputerade i nationalekonomi 1991 vid Uppsala universitet och där stannade han kvar som forskare innan han i början av 2000-talet blev forskningsledare vid Institutet för Framtidsstudier. De sista åren var Thomas även verksam som professor vid Linnéuniversitetet. [Read more…]