Så tror Ekonomistas läsare om eurons framtid

I veckan lanserade Ekonomistas en omröstning bland sina läsare rörande eurons framtid. Frågan löd: “Hur många länder har lämnat eurosamarbetet den sista december 2012″?”. Under tre dagar svarade sammanlagt 398 personer, och på följande sätt fördelade sig svaren.

image

Som figuren visar trodde 37 procent att inget land skulle lämna euron under kommande året medan 63 procent trodde att minst ett land skulle göra det. Men den senare gruppen rymmer olika perspektiv. De flesta tror att mellan två och fem länder kommer att lämna euron, vilket torde antyda en utbredd skepsis gentemot flera sydeuropeiska länders euromedlemskap. En minoritet (10 procent av samtliga) tror att hela eurosamarbetet kommer att rämna under 2012.

Det finns få jämförelsepunkter mellan denna bild och andra bedömningar. Som påpekats pågår parallellt en ganska livlig handel på prognosmarknaden Intrade i ett kontrakt som ger betalt om “minst ett land kommer att lämna euron vid midnatt 31/12 2012”. I skrivande stund (3/12-11) tror 44 procent att detta kommer att ske, vilket är ner från 50 procent tidigare i veckan. Det hade varit intressant med en liknande svensk prognosmarknad för en jämförelse, men det faktum att majoriteten av Ekonomistas läsare tror på en drastisk utveckling pekar ändå åt samma håll.

Comments

 1. Johan L says:

  Hm, jag undrar om resultatet skulle förändras om undersökningen hade lika många positiva som negativa svarsalternativ?

  Exempelvis om frågan istället lydde: Kommer något land att lämna Eurosamarbetet innan 2013? – Ja/Nej. Vad tror ni?

  • Kapten Haddock says:

   Tänkte samma sak. Ni kunde också ha frågat: Under vilket år kommer det första landet att lämna Euro-samarbetet (eller kommer det att hålla åtminstone fram till år 2014)?

   Som frågan var ställd var det givet att de negativa alternativen skulle få majoritet. (Visst ser det ut som att euron är dödsdömd, men varför skulle samarbetet spricka just under 2012?)

   • Tror du att ekonomistas läsare inte förstod att frågan avsåg perioden tom år 2012?

 2. Leif L says:

  Finns det något annat land än Tyskland som kan tänkas ha incitament att lämna samarbetet?

 3. Kan man verkligen sätta likhetstecken mellan sannolikhet (inverterat odds) och andel i en omröstning? Exempelvis skulle ju hundra procent av Ekonomistas läsare kunna tycka att det är 60 procents sannolikhet att eurozonen spricker.

 4. Resultatet kan lika gärna formuleras som att 54(5?) % av respondenterna tror att högst ett land lämnar euron 2012.

 5. Kapten Haddock says:

  JNS, det är väl känt att formuleringar i en enkät påverkar resultatet. I det här fallet framstår enkäten som vinklad med fyra alternativ som motsvarar att minst ett land lämnar samarbetet och ett alternativ om att det inte sker.

  Jag är säker på att resultatet hade blivit ett annat om man frågat: Tror du att minst ett land lämnar samarbetet under 2012? Ja/Nej.

  Sen är väl Tyskland det land som har minst att vinna på att lämna samarbetet. Ett Tyskland på egen hand skulle väl se en valutautveckling liknande Schweiz’ vilket vore förödande för landets konkurrenskraft. Om samarbetet spricker är det troligaste att det sker när Grekland gör som Argentina 2001, lämnar samarbetet och ställer in betalningarna.

  • Kan bara instämma om Grekland. Och kanske vore det bäst för Grekland, givet att de får ett begränsat stöd om de stannar kvar och givet att om de lämnar så skrivs lejonparten av långivarnas fordringar av.

 6. Frågeformuleringarna påverkar givetvis resultatet. Men jag känner mig mycket osäker på hur många som hade svarat ja om frågan istället hade varit “Tror du att minst ett land lämnar samarbetet under 2012?” Sannolikt hade 50-70 procent svarat ja på denna fråga. Men om det finns någon expert här som kan uttala sig mer exakt om vad utfallet hade blivt på denna fråga så är de välkomna. Kanske kan svaret uppskattas med en ny enkät, inte med din fråga utan där respondenterna får uppskatta hur svaren hade fördelat sig om din föreslagna fråga hade ersatt den fråga ställdes.

  Av svaren på den ursprungliga frågan kan vi nog enas om att det råder betydande osäkerhet om antalet länder som lämnar Euron år 2012. Och det går inte på något sätt utesluta att utfallet blir som min egen gissning (typvärdet), att inga länder har hunnit lämna euron år 2012.

  Om vi även hade haft alternativt 6-10 länder är det sannolikt att vi då hade fått en ökning om minst 2%-enheter av andelen som svarar minst ett land?

Trackbacks

 1. […] läsare hur många länder som ni trodde skulle ha lämnat euro-samarbetet sista december 2012. Som Daniel rapporterade några dagar efter omröstningen trodde en majoritet av läsarna att åtminstone ett land skulle […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: