Nya idéer för lärarutbildningen

gymnasieutredningen idag la fram sitt betänkande är det läge att rent allämnt fundera på vilka åtgärder som skulle kunna förbättra den svenska skolan. En intressant idé som testats i New York och utvärderats av Jonah Rockoff är erbjuda nya lärare mentorer. Rockoff hittar flera saker, viktigast kanske att studenter till lärare som spenderat många timmar med sin mentor presterar markant bättre i matte och läsförståelse.

En fråga som återstår att undersöka är då om även mentorernas studenterna påverkas. Vem vet, de kanske blir lidande av att deras lärare får en gröngöling som sitt ansvar.

Comments

  1. David Rosenlund says:

    Den tid dagens lärarstudenter får med en erfaren lärare är knapp. Den slutpraktik som eleverna vid lärarhögskolan i Malmö gör är på fyra veckor. Det är väsentligt kortare än de åtta veckor jag själv gjorde 1999, vilket i sin tur är kortare än den praktik som mina äldre kollegor gjorde på 1980-talet. Huruvida det är likadant på alla löärarhögskolor låter jag vara osagt, men jag tror inte det. Likvärdighet är inte det svenska utbildningssystemets starka sida.

    Det finns i alla fall en kommun i Sverige som aktivt arbetar med mentorer när nya lärare får sin första anställning (Lärarnas tidning nr 1/2007), kanske en idé som borde genomföras i störra skala?

Trackbacks

  1. […] Det tror jag definitivt är en lyckad sak. Vet inte hur det är t.ex. i Sverige på den fronten. Ekonomistas lyfter upp behovet av mentorskap för nya lärare, och det gillar jag. Överhuvudtaget tror jag att […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: