Grattis Olof och IFAU

Idag tillkännagav Regeringen att Olof Åslund blir ny GD på IFAU. Det är utmärkt att en aktiv forskare som förstår sig på forskningens villkor sitter på denna position. Få är dessutom mer meriterade än Olof så är det bara att gratulera och önska lycka till!

Comments

  1. Är det så säkert att det är “utmärkt” att en aktiv och framgångsrik forskare blir chef för IFAU? Vi forskare gillar förstås det, men är det säkert att det är bäst för skattebetalarna? Forskare tenderar ibland att snöa in i sin egen forskningslogik och det är inte säkert att detta leder till de mest samhällsnyttiga utvärderingarna av svensk arbetsmarknadspolitik (vilket jag antar är syftet med IFAU). Kan man inte dra en parallell till att läkare är chefer inom sjukvården. Läkarna gillar det och det kanske krävs en läkarchef för att handskas med läkare, men jag är inte alls säker på att de på något sätt är de bästa cheferna och att leder till att vi får mest vård för pengarna.

  2. Det kan man självfallet aldrig vara helt säker på. IFAUs verksamhet bygger dock på en mycket hög vetenskaplig integritet. För att kunna upprätthålla denna är det värdefullt att en person som känner till forskningens möjligheter och begränsningar leder verksamheten. Jag hade för övrigt blivit betydligt mer oroad å skattebetalarnas vägnar om någon som inte vore forskare hade blivit chef: en sådan person hade varit mer i händerna på forskarnas egennytta än den som känner tilll forskningens villkor.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: