Ett bättre SCB: Tre förslag

Forskare lever på teoretiska kunskaper, tekniska färdigheter, kreativitet och inspiration. Samt på sina datamateriel. I och med våra omfattande och detaljerade register har svenska forskare i en bred uppsättning discipliner goda möjligheter att bedriva viktig och omdanande forskning. Tyvärr förvaltas den guldgruva som Sverige sitter på inte alltid på sätt som gynnar forskningen. [Read more…]

Flyktinginvandring för vår eller flyktingarnas skull?

Statsminister Stefan Löfven har upprepade gånger hävdat att invandring är nödvändig för att klara den framtida välfärden. Till exempel yttrade han i en debatt i P1 med Anna Kinberg Batra i förra veckan följande som svar på en fråga om flyktingkrisens betydelse för de offentliga finanserna:

”Om vi inte får människor in till Sverige från andra länder, då kommer vi snart att stå inför det här stora problemet  att vi har allt fler äldre som behöver trygghet för sin ålderdom och det ska arbetas ihop av allt färre unga som är i arbete.”

Eftersom statsministern med sådan tvärsäkerhet flera gånger upprepat detta påstående när flyktingkrisen kommit på tal, blev jag nyfiken att ta reda på vilken grund han har för påståendet. Lyckligtvis är detta snabbt avklarat med hjälp av de tio korta forskningssammanfattningar som nationalekonomen Joakim Ruist satt samman.  [Read more…]

Hur mycket mer än ”dem” är ”vi” värda?

Jag skriver idag på Svenska Dagbladets ledarsida om beräkningar som Dani Rodrik (Harvard University, länk) har gjort för att besvara följande fråga: ”Hur mycket mer måste en person i ett rikt land bry sig om sina landsmän jämfört med hur mycket hon bryr sig om människor i världens fattigaste länder för att nå slutsatsen att gränser bör vara stängda”. Mitt SvD-inlägg, ”Världens fattiga vinner på öppnare gränser”, kan läsas på SvDs hemsida. Här på Ekonomistas ger jag lite mer detaljerad information om Rodriks funderingar och beräkningar. [Read more…]

Blir man korrupt av att läsa nationalekonomi?

Det här är ett gästinlägg av Olof Johansson-Stenman, professor i nationalekonomi vid Göteborgs universitet, och Erik Mohlin, forskare i nationalekonomi vid Lunds universitet.

Blir man korrupt av att läsa nationalekonomi? Statsvetaren Bo Rothstein tycks mena att forskningen skulle visa att så är fallet. I ett långt brev till Kungliga Vetenskapsakademin (KVA), samt i en relaterad artikel på DN Debatt (11/10, 2015), argumenterar han för att KVA därför tills vidare bör upphöra med att dela ut Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till minne av Alfred Nobel. Vi kommer här inte att diskutera detta eller andra prisers existens, eller diskutera hur nu utbildningen i nationalekonomi skulle förbättras av att ekonomipriset avskaffades, utan endast fokusera på den bakomliggande frågan: Finns det verkligen vetenskapligt stöd för att man blir mer korrupt av att studera nationalekonomi? [Read more…]

Professor hit och professor dit

Det här är ett gästinlägg av Mats Persson, professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi på Stockholms universitet.

I senaste numret av tidskriften Ekonomisk Debatt (nr 6/2015) finns en intressant artikel om lundaekonomen Sven Rydenfeldt. Han disputerade 1954 på en tydligen ganska dålig avhandling i nationalekonomi, och det var (enligt artikelsförfattarna) uppenbart att han inte passade för forskning. Därför började han i stället ägna sig åt politisk opinionsbildning på högerkanten. [Read more…]

Angus Deaton får ekonomipriset 2015!

Ekonomipriset år 2015 går till den välkände skotske ekonomen Angus Deaton, verksam vid Princetonuniversitetet (läs mer på hans hemsida). Deatons forskning kretsar kring sambanden mellan konsumtion och välfärd, fattigdom och hälsa med tonvikt i utvecklingsekonomier. Han har gjort betydande bidrag inom framför allt det empiriska området och är högt respekterad för sin kunskap och sitt engagemang i angelägna samhällsfrågor. Vi på Ekonomistas anser att han är en mycket välförtjänt mottagare av ekonomipriset. [Read more…]

Paul Romer favorittippad även i år

Paul Romer har varit favorittippad i nästan alla omröstningar om ekonomipriset som vi genomfört här på Ekonomistas och var så även i år med 15% av rösterna. Anthony Atkinson kom på andra plats med 9% av rösterna och på tredje plats kom Assar Lindbeck med 8% av rösterna. När vi häromdagen upplyste Assar Lindbeck om att han låg bra till i vår omröstning svarade han med sitt vanliga finuerliga leende: ”Det är synd att det inte är Ekonomistas läsare som utser ekonomipriset”. På måndag klockan ett får vi veta vem årets ekonomipristagare är. Nytt för i år är att nationalekonomiska föreningen ordnar en populärvetenskaplig föreläsning om priset på tisdag på Stockholms universitet.

Invandringens stora pluspost

Det talas ofta om invandringens intäkter och kostnader och vanligtvis avses då vilken betydelse invandringen har för de offentliga finanserna. Sådana beräkningar har gjorts av bland annat nationalekonomerna Jan Ekberg och Joakim Ruist, och slutsatsen är vanligtvis att flyktinginvandring brukar gå med ett litet minus (undantag finns dock, se t.ex. Arenas rapport och Joakim Ruists intressanta kommentar till denna). [Read more…]

Bör prisökningen på bostäder stoppas?

Riksbanken, OECD, IMF och senast Konjunkturinstitutet varnar för att utvecklingen av bostadspriserna i Sverige är ohållbar och kommer att sluta med att bubblan spricker. De tre senaste åren har priset på bostadrätter i storstäderna ökat med ca 14 procent per år. Samtidigt har disponibelinkomsten per capita ökat med ca 4,5 procent per år. Så kan det naturligtvis inte fortsätta, men kommer det att sluta med en krasch? Bör prisökningen därför stoppas?

[Read more…]

Vem får ekonomipriset 2015?

Nu på måndag den 12:e oktober meddelas vem som får ekonomipriset 2015. Traditionsenligt genomför vi här på Ekonomistas en omröstning om vem våra läsare tror kommer få priset. Vi har ställt samman en lista med tänkbara kandidater, men det går naturligtvis bra att lägga egna förslag till listan. Motivera gärna ditt val i kommentarstråden. Omröstningen avslutas på fredag kväll och resultatet från omröstningen presenteras under helgen.