Data

På denna sida tipsar vi studenter, forskare och andra om data och statistik som vi anser håller hög kvalitet. Vi tar tacksamt emot tips på andra bra datakällor eller information om någon länk brutits.

Svensk statistik

Internationell statistik

 • ICPSR är den internationella motsvarigheten till SND (se ovan). Världens största samhällsvetenskapliga dataarkiv.
 • Penn World Tables är en av de viktigaste källorna för jämförbara makroekonomiska aggregat. Gamla versioner av databasen finns här.
 • Världsbankens Doing Business Project tillhandahåller intressant data över institutionella aspekter av affärsklimatet i en mängd länder.
 • Världsbankens Governance Indicators har utförlig data över korruption, rättsäkerhet och politisk stabilitet.
 • Världsbanken har en Stata-modul om låter enkelt låter dig importera och analysera World Development Indicators.
 • Developmentdata är en resursportal för den som är intressad av utvecklingsfrågor. Data, bloggar, mm.
 • Groningen Growth and Development Centre tillhandahåller internationell data om produktivitet, antal anställda, patent etc på land- och industrinivå.
 • The Quality of Government Institute i Göteborg samlar institutionell data på landnivå. Det mesta finns på annat håll men här är det samlat. Tips: Kolla originalkällan för uppdateringar.
 • FRED, Federal Reserve Economic Data, innehåller långa tidsserier med data på flertalet amerikanska makrovariabler.
 • IMFs World Economic Outlook Database innehåller makrodata för ett stort antal länder.
 • OECD har stora mängder statistik om sina medlemsländer. Mycket är betaltjänster, men en hel del är fritt tillgängligt.
 • CID vid UC Davis är den ursprungliga datakällan för många studier i internationell handel. Innehåller bland annat bilaterala handelsflöden på varunivå.
 • Andrew Rose har mängder av data tillgängliga som han använt i sina studier om internationell ekonomi. Bland annat totala bilaterala handels- och investeringsflöden.
 • Inkomstfördelningsstatistik för olika länder är svår att jämföra, men en bra källa för några västländer är LIS. Gini-koefficienter för världens länder sedan 1960-talet finns i SWIID och — i sämre skick — i WIID (se diskussion av källor här).

Finansiell statistik

Attitydundersökningar

 • World Value Surveys är den mest välkända av internationella enkätundersökningar om normer och attityder. Lyckoforskningen hade inte kommit långt utan denna datakälla.
 • ISSP genomför årligen internationella attitydundersökningar på ett så jämförbart sätt som möjligt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: